Trong phần 1 của chủ thể Thư giới thiệu, người viết vẫn giới thiệu chi tiết về vẻ ngoài thư tín này, tương tự như trình bày các tiêu chí và xem xét khi viết Thư trình làng tiếng Anh. Phần hai sau đây sẽ tiếp tục giới trình bày về cấu tạo tiêu chuẩn cũng như các ví dụ minh họa nắm thể.

Bạn đang xem: Mẫu thư giới thiệu của giáo sư bằng tiếng anh


*

Trong phần 1 của chủ thể Thư giới thiệu, người viết đang giới thiệu chi tiết về bề ngoài thư tín này, cũng tương tự trình bày các tiêu chí và xem xét khi viết Thư reviews tiếng Anh. Phần hai sau đây sẽ liên tục giới trình bày về kết cấu tiêu chuẩn chỉnh cũng như những ví dụ minh họa núm thể.

Cấu trúc tiêu chuẩn của một lá Thư ra mắt tiếng Anh

Cấu trúc thư ra mắt tiếng Anh

Như đã trình bày, cấu trúc của một bức thư reviews dạng học tập thuật yêu cầu đủ đưa ra tiết, vừa bộc lộ những điểm mạnh của người được trình làng vừa biểu hiện rõ ý hy vọng tiến cử của người viết. Tiếp tế đó, văn phong khi viết Thư reviews tiếng Anh bắt buộc đạt mang lại mức trang trọng cần thiết.

Một lá Thư ra mắt phải bảo đảm an toàn từng phần tiêu chuẩn như một lá thư trang trọng, ví dụ như phần kính nhờ cất hộ đầu thư với phần kí thương hiệu cuối thư.

Cấu trúc một lá thư trình làng tiêu chuẩn phải có các phần như sau:

1. Date: Ngày/tháng/năm mà bạn viết viết Thư giới thiệu;

2. Salutation (Dear Sir/Madam/To Whom It May Concern/Selection Committee): Lời nhờ cất hộ đầu thư tới những người liên quan hay hội đồng xét duyệt;

3. State who you are recommending & for what:

Người viết sẽ giới thiệu về fan được tiến cử với tiến cử họ mang lại chương trình học tập bổng mà bạn được tiến cử đang đk ứng tuyển. Ở phần này chỉ việc trình bày ngắn gọn, đông đảo yếu tố tương quan đến người được ứng tuyển đã được nói tới ở các phần sau;

4. Describe the capacity in which you know them:

Miêu tả những khía cạnh chuyên môn và năng lượng mà tín đồ viết dìm thức thông qua quá trình thao tác chung với người được tiến cử. Trải qua đó bạn viết cũng xác nhận phiên bản thân là ai, chức vụ là gì và mối quan hệ với người được tiến cử là như vậy nào.

5. List their most applicable qualities/traits:

Đề cập phần lớn đức tính, thay mạnh nổi bật nhất của fan được tiến cử. Như vẫn trình bày ở phần I, hồ hết nét tính cách này nên cân xứng với các tiêu chí và yêu mong mà công tác học bổng đề ra. Phần này là đặc biệt quan trọng nhất vì tín đồ viết sẽ buộc phải trình bày khôn khéo những điểm chính để hội đồng đơn vị trường xét duyệt. Phần lớn lời tiến cử nên được kèm theo phần lớn ví dụ thay thể: dự án công trình đó là gì? fan được tiến cử đã đạt những thành quả nào? mọi điểm biệt lập trong cách thao tác làm việc của bạn được tiến cử? người được tiến cử đang làm nỗ lực nào để rất có thể nổi nhảy hơn so với đều người làm việc chung dự án đó?

Conclude by confidently recommending them

Người viết tái xác định rằng công tác học bổng rất cân xứng với bạn được tiến cử về những khía cạnh bao gồm cả đức tính, chuyên môn chuyên môn và tuyến đường sự nghiệp. Qua đó, kết luận rằng tín đồ được tiến cử sẽ tận dụng hết kĩ năng của công tác học bổng này

6. Signature: Kí tên.

Template mẫu cơ phiên bản thư trình làng Tiếng Anh

Dưới đấy là một template một bức thư mẫu được viết dựa trên kết cấu mẫu phía trên:

Dear ,

I am writing khổng lồ recommend for .

I have known for . has been a student in my classes. We’ve also worked on .

I have always known lớn be .

I was especially impressed with work on where was able to

Based on our experience together, I can confidently recommend for

Sincerely,

Lưu ý rằng trên phía trên chỉ là một template cơ bản. Trong quá trình viết, những người dân viết khác nhau sẽ có các cách diễn tả khác nhau, tự đó nội dung và cách bố trí đoạn cũng sẽ đôi khi không giống nhau.

Ví dụ mẫu (Samples)

Dưới đây là một vài bài xích mẫu được tác giả viết dựa vào những cấu trúc, tiêu chuẩn và lưu ý đã trình bày ở những phần trên. Những bài xích mẫu sẽ dựa trên hai trường hợp yêu cầu Thư ra mắt phổ biến đổi nhất: Thư ra mắt sinh viên (từ trường cấp 3 vào đại học) cùng thư ra mắt nghiên cứu sinh (sinh viên đã xuất sắc nghiệp cn học lên Thạc sĩ).

Những sample dưới bảo đảm các tiêu chuẩn đề ra nhằm viết lá thư ra mắt tiếng Anh tốt:

Từng phần dính theo cấu tạo mẫu rõ ràng: bắt đầu – giới thiệu bản thân – tiến cử – lý do tiến cử – tái khẳng định – kết thúc;

Độ dài thư vừa lòng lí, không thật dài cũng không thật ngắn. Ngôn từ được đảm bảo. Lối hành văn thư trang trọng;

Người viết có đủ uy tín nhằm tiến cử tín đồ được tiến cử: Senior English teacher;

Những thế to gan lớn mật của học viên được trình bày cụ thể thông qua những vận động rõ ràng, bao gồm ý nghĩa, chứ không phải những tính từ thông thường chung;

Chỉ đề cập gần như thành tích khá nổi bật nhất chứ không mang tính chất liệt kê;

Quan trọng là mọi thành tựu với thế mạnh của người được tiến cử có liên quan ngặt nghèo đến tôn chỉ tuyển chọn của hội đồng: helpfulness.

Ví dụ 1: mang đến sinh viên đại học

Date:

October 25th, 2020

Salutation:

Dear Mr. Jackson,

State who you are recommending và for what:

My name is ren Smith, & I have been a Senior English teacher at Minnesota High School for 17 years. It has been an absolute pleasure teaching Helen Curry in the two past semesters, & I highly recommend her khổng lồ the ILA scholarship program at Barryville University.

Describe the capacity in which you know them:

It has been a great honor to work with such an exceptionally active pupil. In the past year, under my supervision, she has steadily progressed from an average learner with mediocre academic transcript lớn a well-rounded student.

List their most applicable qualities/traits:

Despite such achievements, she still stayed humble and helpful while still offering help khổng lồ her peers. When a student struggled lớn understand a new concept in my class, Helen offered khổng lồ tutor the student outside of the classroom. Teaching seems like her innate talent since the assisted students so that they could effectively improve their own performance and their interest in the class. Helen is self-aware of this, so she also offers her private tutoring services to lớn younger students at our high school and at the local elementary school.

Her GPA is 3.9, and she is ranked in the vị trí cao nhất 10% in her department. Plus, she’s won several awards, including the two most previlleged Award of National Excellent Students in English & Award of Local Young Talents when it comes to her tutoring.

Xem thêm: Giá 1 Thùng Sữa Chua Nha Đam Th True Milk, Sữa Chua Th True Yogurt Nha Đam Tự Nhiên Hộp 100G

Conclude by confidently recommending them:

As far as I acknowledge, your university’s mission is to teach people the nguồn of helping when one is in need. In other words, the goal of educating and developing supportive individuals has remained your priority from the beginning, và I firmly believe Helen is the perfect embodiment for this principle. Therefore, I am confident that Helen will excel in your program in education, and I hope you will consider my recommendation.

If you would lượt thích to discuss Helen skills & character traits further, I’d be happy khổng lồ schedule a phone call. Please feel không tính phí to reach me at 038-253-1961, or email me at genesmith