Tính quánh hiệu của mã di truyền là 1 bộ ba chỉ mã hóa mang lại một một số loại axit amin. Vậy tính phổ biến của mã dt là gì? Hãy thuộc Top giải mã trả lời câu hỏi trắc nghiệm bên dưới đây!

Câu hỏi: Mã di truyền bao gồm tính phổ biến, tức là:

A. Mỗi loài áp dụng một cỗ mã di truyền

B. Một bộ ba mã dt chỉ mã hoá cho 1 axit amin

C. Nhiều bộ tía cùng xác định một axit amin

D. Tất cả những loài đông đảo dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoại lệ.

Bạn đang xem: Mã di truyền có tính phổ biến tức là

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Toàn bộ các loài hầu như dùng tầm thường một bộ mã di truyền, trừ một vài chủng loại ngoại lệ.

Mã di truyền tất cả tính phổ biến, có nghĩa là tất cả những loài đều phải sở hữu chung một cỗ mã di truyền, trừ một vài nước ngoài lệ.

Giải mê thích của giáo viên Top giải mã lí vày chọn lời giải D.


Mã di truyền tất cả tính phổ biến, tức là tất cả những loại phần nhiều dùng bình thường một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoại lệ, mã di truyền là mã bộ ba có tính phổ biến, tính đặc hiệu và tính thoái hóa, gen là đơn vị vật lý và tính năng cơ bạn dạng là di truyền.

*

Lí do sa thải các lời giải còn lại

- Mã dt được đọc xuất phát điểm từ 1 điểm xác minh theo từng bộ bố nucleotit mà lại không gối lên nhau.

=> đào thải đáp án A

- Mã di truyền bao gồm tính sệt hiệu, có nghĩa là một bộ ba rọi mã hóa mang lại một các loại axit amin.

=> đào thải đáp án: B

- Mã di truyền mang tính thoái hóa, có nghĩa là nhiều bộ ba khác nhau cùng khẳng định một một số loại axit amin, trừ AUG và UGG.

=> loại trừ đáp án C

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Mã di truyền

Câu 1: Bản chất của mã di truyền là?

A. Trình tự sắp đến xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

B. Các axit amin đựơc mã hoá vào gen.

C. Bố nuclêôtit liền kề cùng nhiều loại hay khác một số loại đều mã hoá cho 1 aa

D. Một bộ ba mã hoá cho 1 axit amin.


Đáp án: A

Câu 2: Mã di truyền là:

A. Mã cỗ một, có nghĩa là cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin.

B. Mã bộ bốn, có nghĩa là cứ tứ nuclêôtit xác định một nhiều loại axit amin.

C. Mã bộ ba, tức là cứ cha nuclêôtit xác minh một một số loại axit amin.

D. Mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác minh một nhiều loại axit amin.

Đáp án: C

Câu 3: nhiều loại axit amin được mã hoá vày nhiều loại bộ ba nhất so với những axit amin còn lại là:

A. Lơxin.

B. Alamin.

C. Phêninalamin

D. Mêtiônin.

Đáp án: A

Câu 4: Bộ tía GUU chỉ mã hóa mang lại axit amin valin, đó là ví dụ bệnh minh:

A. Mã di truyền bao gồm tính phổ biến.

B. Mã di truyền bao gồm tính sệt hiệu.

C. Mã di truyền gồm tính thoái hóa.

D. Mã di truyền là mã cỗ ba.

Xem thêm: Đề Thi Lý 8 Hk2 Có Đáp Án - Đề Thi Học Kì 2 Vật Lí Lớp 8 Năm 2021

Đáp án: B

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây của mã di truyền là sai?

A. Mã di truyền được đọc xuất phát từ một điểm xác định theo từng bộ cha nucleotit

B. Mã dt có đặc thù riêng đến từng loài

C. Mã di truyền tất cả tính sệt hiệu, tức là 1 bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin