A. TOÁN 8 TẬP 1

I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1

Chương I. Phép nhân và phép phân tách đa thứcChương I. Tứ giác
» Nhân đối kháng thức với đa thức» Lý thuyết tứ giác
» Nhân nhiều thức với nhiều thức» Định nghĩa hình thang, hình thang vuông
» Những hằng đẳng thức đáng nhớ» Định nghĩa, vết hiệu nhận thấy hình thang cân
» Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung» Đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang
» Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức» Bài toán dựng hình bằng thước với compa
» Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử» Hai điểm đối xứng, đối xứng trục
» Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương pháp» Định nghĩa, đặc điểm hình bình hành
» nguyên tắc chia đối kháng thức cho đơn thức» Đối xứng sang 1 điểm, đối xứng tâm
» Quy tắc phân tách đa thức cho đối kháng thức» Định nghĩa, tính chất hình chữ nhật
» chia đa thức một biến đã sắp đến xếp» định hướng đường thẳng tuy vậy song
» Ôn tập chương I – Phép nhân với phép chia các đa thức» Định nghĩa, đặc điểm hình thoi
Chương II. Phân thức đại số» Định nghĩa, đặc thù hình vuông
» Định nghĩa phân thức đại số» Ôn tập chương I. Tứ giác
» tính chất cơ phiên bản của phân thức, quy tắc đổi dấuChương II. Đa giác, diện tích s đa giác
» phép tắc rút gọn phân thức» tư tưởng đa giác. Đa giác đều
» Tìm chủng loại thức chung, quy đồng chủng loại thức» diện tích s hình chữ nhật
» Phép cộng những phân thức đại số» diện tích tam giác
» Phép trừ các phân thức đại số» diện tích hình thang
» Phép nhân các phân thức đại số» diện tích s hình bình hành, hình thoi
» Phép chia các phân thức đại số» diện tích hình vuông
» Biểu thức hữu tỉ. Quý hiếm của phân thức» diện tích s đa giác
» Ôn tập chương II- Phân thức đại số» Ôn tập chương II – Đa giác. Diện tích đa giác

B. TOÁN 8 TẬP 2

I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2

Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩnChương III. Tam giác đồng dạng
» bắt đầu về phương trình» Định lí Talet trong tam giác
» Phương trình hàng đầu một ẩn và biện pháp giải» Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet
» Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0» đặc thù đường phân giác của tam giác
» Phương trình tích A(x).B(x) = 0» hai tam giác đồng dạng
» Phương trình đựng ẩn sinh hoạt mẫu» những trường hợp đồng dạng của tam giác
» Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình – Toán 8» các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
» Ôn tập chương III: Phương trình số 1 một ẩn» Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng
CHƯƠNG IV. Bất phương trình hàng đầu một ẩn» Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng
» khái niệm bất đẳng thức, sản phẩm tự cùng phép cộngChương IV. Hình lăng trụ đứng.


Bạn đang xem: Lý thuyết hình học lớp 8


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Sách Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2021, Sách Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới 2021

Hình chóp đều
» contact giữa sản phẩm công nghệ tự cùng phép nhân» Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
» Bất phương trình một ẩn, bất phương trình tương đương» quan hệ giới tính giữa mặt đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian
» Bất phương trình bậc nhất một ẩn» Diện tích, thể tích hình lăng trụ đứng
» biện pháp giải phương trình chứa dấu quý hiếm tuyệt đối» Diện tích, thể tích của hình chóp rất nhiều và hình chóp cụt đều
» Ôn tập chương IV- Bất phương trình số 1 một ẩn» Ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
» Ôn tập cuối năm Hình học 8» Ôn tập thời điểm cuối năm Đại số 8