Đây là những gì mình ghi nhớ được với ghi chú ra . Ví như mọi người đọc thấy thiếu cùng sai ở ở đâu đó thì reply giùm bản thân nhé, nếu phù hợp mình sẽ sửa lại ( chắc chắn là là thiếu, ở đây mình chỉ ghi ra những kỹ năng cơ bản và thường dùng nhất ). Chúng ta xem đấy là một bài bác chia sẻ, từng người share một không nhiều chứ chưa hẳn là sách hay giáo trình đâu nhé. Mặc dù nếu thấy đúng các chúng ta cũng có thể áp dụng để triển khai bài tập đó

*

Đây là tin tức quảng cáo của aryannations88.com

Đăng ký nhận hỗ trợ tư vấn về khóa đào tạo và huấn luyện 48 giờ đồng hồ luyện thi ĐẠT TOEIC 450+ tại

*
https://goo.gl/U9oiP9
*

Đăng cam kết nhận tư vấn về khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh giao tiếp dành cho tất cả những người đi làm tại

*
https://goo.gl/el1rMr
*

Hết quảng cáo

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present):

CÔNG THỨC

a) Với cồn từ tobe(+) S+ AM/IS/ARE + O(-) S + AM/IS/ARE + NOT + O(?) AM/IS/ARE + S + O

b) Với động từ thường(+) S + Vs/es + O(-) S+ DO/DOES + NOT + V +O(?) DO/DOES + S + V+ O

Từ nhấn biết: always, every, usually, often, generally, frequently.

Bạn đang xem: Last year là thì gì

Cách dùng:

+ Thì lúc này đơn biểu đạt một chân lý , một thực sự hiển nhiên.Ex:The sun rises in the East.Tom comes from England.

+ Thì hiện tại đơn miêu tả 1 kiến thức , một hành động xảy ra tiếp tục ở hiện tại.Ex:Mary often goes khổng lồ school by bicycle.I get up early every morning.

+ Thì hiện tại đơn miêu tả năng lực của con bạn :Ex : He plays badminton very well

Lưu ý : ta thêm “es” sau những động từ bỏ tận thuộc là : O, S, X, CH, SH.

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous):

Công Thức :

(+) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O(-) S+ BE + NOT + V_ing + O(?) BE + S+ V_ing + O

Từ thừa nhận biết: now, right now, at present, at the moment,…

Cách dùng:

+ Thì bây giờ tiếp diễn đạt một hành động đang ra mắt và kéo dãn dài dài một thời hạn ở hiện nay tại.Ex: The children are playing football now.

+ Thì hiện nay tại tiếp nối cũng thường tiếp theo sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh.Ex:Look! the child is crying.Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+ Thì hiện tại tiếp nối còn miêu tả 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS :Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember -

+ Thì hiện tại tại tiếp nối còn được dùng để diễn đạt một hành động sắp xẩy ra ( sống tương lai gần)Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không cần sử dụng thì này với những động trường đoản cú chỉ thừa nhận thức đưa ra giác như : to lớn be, see, hear, understand, know, lượt thích , want , glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,…Ex:I am tired now.She wants khổng lồ go for a walk at the moment.Do you understand your lesson?

3. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past):

Công Thức

a) Với đụng từ tobe

(+) S + WAS/WERE + O(-) S+ WAS/ WERE + NOT + O(?) WAS/WERE + S+ O ?

b) Với rượu cồn từ thường

(+) S + V_ed + O(-) S + DID+ NOT + V + O(?) DID + S+ V+ O ?

Từ nhấn biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì quá khứ đơn diễn đạt hành cồn đã xảy ra và hoàn thành trong thừa khứ với thời hạn xác định.Ex:I stayed at home last nightDid you have a buổi tiệc nhỏ last week?

4. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past Continuous):

Công Thức :

(+) S + was/were + V_ing + O(-) S + was/were + NOT+ V_ing + O(?) was/were + S+ V_ing + O ?

Từ nhấn biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, & this morning (afternoon)…

Cách dùng:

+ họ dùng thì thừa khứ tiếp tục khi mong mỏi nhấn mạnh cốt truyện hay quá trình của sự đồ dùng hay sự việc hoăc thời hạn sự đồ gia dụng hay sự việc đó ra mắt (Nếu bọn họ chỉ muốn nói đến một sự việc nào đó trong vượt khứ thì bạn cũng có thể sử dụng thì thừa khứ đơn).Ex: While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me.

+Chúng ta cần sử dụng thì thừa khứ tiếp diễn để miêu tả 1 hành vi đang ra mắt trong vượt khứ thì có hành vi khác xen vào.Ex: I was walking in the street when I suddenly fell over.

5. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect):

Công Thức

(+) S + have/ has + Past participle + O(-) S + have/ has + NOT+ Past participle + O(?) have/ has +S+ Past participle + O

Từ nhấn biết: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng:

Thì lúc này hoàn thành diễn đạt hành động đã xảy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra sống 1 thời gian không khẳng định trong thừa khứ.Ex: I have been khổng lồ London

+Thì hiện tại tại hoàn thành cũng mô tả sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong vượt khứ.Ex: We’ve been to Singapore a lot over the last few years.

*** + Thì hiện tại tại kết thúc cũng được sử dụng với i since với for.***

Since + thời gian bước đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi fan nói sử dụng since, fan nghe nên tính thời hạn là bao lâu.For + khoảng thời hạn (từ ban sơ tới bây giờ) Khi người nói sử dụng for, người nói phải tính thời hạn là bao lâu.Ex: I have been a teacher for more than ten years.

Chúng ta dùng thì hiện tại tại chấm dứt khi nói đến trải nghiệm hay tởm nghiệm. Chúng ta thường cần sử dụng ‘ever’ với ‘never’ khi nói tới kinh nghiệm.Ex: Have you ever been to Argentina?

6. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + have/ has + been + V_ing + O(-) S + have/ has + been + NOT + V_ing + O(?) have/ has +S + been + V_ing + O

Từ dấn biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far.

Cách dùng:

+ Thì hiện tại ngừng tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi đã xẩy ra trong thừa khứ và liên tiếp tới lúc này (có thể cho tới tương lai).Ex: We’ve been working really hard for a couple of months.

+ bọn họ sử dụng thì này nhằm nói về sự việc việc đã kết thúc nhưng họ vẫn còn thấy tác động hay vết tích về nó.Ex: Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking?

+ Thì hiện tại kết thúc tiếp diễn cũng rất có thể được áp dụng để nói về các sự việc xảy ra ở thừa khứ với vẫn chưa dứt ở hiện tại.Ex: I’ve been learning Spanish for trăng tròn years & I still don’t know very much.

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past Perfect):

Công Thức

(+) S + had + Past Participle + O(-) S + had + NOT+ Past Participle + O(?) had + S+ Past Participle + O

Từ nhấn biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

Cách dùng:

+ mô tả một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ.Ex: The police camewhen the robber had gone away.

2. Dùng làm mô tả hành vi trước 1 thời gian xác định trong thừa khứ.Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Pas Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + had + been + V_ing + O(-) S + had + been + NOT+ V_ing + O(?) had + been + S + V_ing + O

Từ nhấn biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách dùng:

+ miêu tả một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ (nhấn mạnh bạo tính tiếp diễn)Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

+. Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục đến một hành vi khác trong thừa khứEx: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot and steamy when she came in

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (Simple Future):

Công Thức

(+) S + shall/will + V(infinitive) + O(-) S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O(?) shall/will + S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

+ diễn đạt một quyết định ngay tại thời gian nói (On-the-spot decision)Ex:

Hold on. I‘ll geta pen.We will seewhat we can vị to help you.

+ diễn tả lời dự đoán không tồn tại căn cứEx:

People won’t goto dòng xe jupiter before the 22nd century.Who do you think will getthe job?

+ miêu tả những sự việc chắc hẳn rằng sẽ xẩy ra trong tương lai.Ex: The sun will rise over there tomorrow morning.

Từ dấn biết: tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on…

DẠNG ĐẶC BIỆT: be going lớn ( tương lai sát )

Cấu trúc:

(+) S + is/am/are + going to + V(-) S + is/am/ are not + going to lớn + V(?)Is/Am/ Are + S + going lớn + V

Cách dùng:

+ diễn tả một kế hoạch, ý định (intention, plan)Ex:

I have won $1,000. I am going to lớn buya new TV.When are you going to goon holiday?

+ diễn đạt một lời dự đoán phụ thuộc vào hoăc không cần phụ thuộc bằng bệnh ở hiện tại tạiEx:

The sky is very black. It is going khổng lồ snow.My quái vật isn’t going to lớn be very happy!

Từ dấn biết: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời hạn ở tương lai…

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (Future Continuous):

Công thức

(+) S + shall/will + be + V_ing+ O(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will +S+ be + V_ing+ O

Từ thừa nhận biết: in the future, next year, next week, next time, & soon…

Cách dùng:

+ Thì sau này tiếp diễn mô tả hành đụng sẽ đang xẩy ra ở một thời điểm nào kia trong tương lai.Ex:

I will be sending in my application tomorrowNext week at this time, you will be lyingon the beach

+ diễn tả một dự tính đã được sắp đặt trong tương laiEx: Ann will be helping us to lớn hold the tiệc ngọt (ngủ ý đã sắp tới xếp)

+ miêu tả một hành động không dự tính trước những xảy ra như một thông lệ.Ex: I will be seeing Mary tomorrow at school

+ mô tả một hành vi sẽ xảy ra và kéo dài trong một khoảng thời hạn nào kia ở tương lai.Ex: I shall be swimming all day long tomorrow

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (Future Perfect):

Công thức

(+) S + shall/will + have + Past Participle(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

Dấu hiệu nhận biết: những cụm tự chỉ thời gian đi kèm:– By + mốc thời gian (by the kết thúc of, by tomorrow)

By thenBy the time+ mốc thời gian…

Cách dùng: Thì tương lai trả thành miêu tả 1 hành vi trong sau này sẽ ngừng trước hoặc tại một thời điểm vào tương lai.Ex:

She will have finishedwriting the report before 8 o’clockThey will have completed the building by the over of this year

12.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Future Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + shall/will + have been + V_ing + O(-) S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O(?) shall/will + S+ have been + V_ing + O

Cách dùng:

_ Kết phù hợp với mệnh đề thời hạn ( by the time + thì bây giờ đơn, … )Ex: James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.

_Thì tương lai dứt tiếp diễn diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài cho tới một thời khắc nào đó trong tương lai và nhấn mạnh tính liên tục.

Xem thêm: Top 20 It'S Showtime Là Gì Mới Nhất 2022, Nghĩa Của Từ : Showtime

Ex: We’ll have been studying for an hour when he comes.