Tên kí tự quan trọng đặc biệt quả táo khuyết đã bao gồm 133 người đăng lên cho xã hội Kí từ HAY cùng sử dụng, chúng ta cũng có thể chia sẻ cho chính mình bè, hoặc nhấn vào kí tự nhằm copy sử dụng. Bạn cũng có thể nhấn dấu (+) vào tên quả hãng apple để cảm ơn, dấn dấu trừ để thể hiện xúc cảm không hài lòng.

1352


396