Kí từ bỏ Đặc Biệt Trái Tim, Kí Hiệu Trái Tim Đẹp độc nhất vô nhị