A đúng bởi protein là là số đông chuỗi polipeptit link với nhau → số liên kết peptit lớn → có phản ứng màu biure

B đúng (xem lại lí thuyết peptit)

C đúng bởi : protein là hồ hết polipeptit cao phân tử tất cả phân tử khối tự vài chục nghìn đến vài triệu. Các đơn vị tạo thành chuỗi polipeptit là những α -amino axit.Bạn sẽ xem: Khi nói đến peptit và protein vạc biểu nào sau đây là sai

D sai vì các protein dạng gai (keratin, miozin,…) không tan vào nước

Đáp án nên chọn là: d


*

*

*

*

*

Khi bé dại axit HNO3 đậm đặc vào dd lòng trắng trứng đun nóng tất cả hổn hợp thấy xuất hiện:...(1)..., cho đồng (II) hiđroxit vào dd tròng trắng trứng thấy màu..(2)...xuất hiện

Cho những loại hợp chất sau: (1) đipeptit; (2) polipeptit; (3) protein; (4) lipit; (5) đisaccarit. Có bao nhiêu hợp chất tính năng với Cu(OH)2 trong hỗn hợp NaOH ở ánh sáng thường?

Khi nấu nóng protein trong dung dịch axit hoặc kiềm hoặc dưới chức năng của các men, protein bị thủy tạo thành (1)..., sau cuối thành (2)...

Bạn đang xem: Khi nói về peptit và protein phát biểu nào sau đây là sai

Cho những phát biểu sau về protit:

(1) Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có kết cấu phức tạp.

(2) Protein chỉ có trong cơ thể người và đụng vật.

(3) Protein bền so với nhiệt, so với axit và kiềm.

(4) Chỉ các protein có kết cấu dạng hình ước mới có khả năng tan vào nước chế tạo dung dịch keo.

Những phát biểu đúng là

Các chủng loại thủy hải sản như lươn, cá… thường có nhiều nhớt, phân tích khoa học chỉ ra rằng rằng hầu hết các hóa học này là những loại protein. Để có tác dụng sạch nhớt thì quan trọng dùng biện pháp nào tiếp sau đây ?

Có hai loại len có hiệ tượng giống nhau, một một số loại là len lông chiên và một một số loại len phân phối từ tơ tự tạo (có bản chất là xenlulozơ). Cách dễ dàng để phân minh hai nhiều loại len bên trên là

Tiến hành thí nghiệm bội nghịch ứng màu biure theo quá trình sau đây:

Bước 1: cho vào ống nghiệm 0,5 ml hỗn hợp protein 10% (lòng trắng trứng con kê hoặc trứng vịt), cho thêm tiếp 1 - 2 ml nước cất, lắc đa số ống nghiệm.

Bước 2: cho tiếp tục 1 - 2 ml dung dịch NaOH 30% (đặc) và 1 - 2 giọt hỗn hợp CuSO4 2% vào rồi lắc ống nghiệm.

Bước 3: Để yên ổn ống nghiệm 2 - 3 phút.

Cho những phát biểu sau:

(2) thí nghiệm này hoàn toàn có thể tiến hành ở điều kiện thường với không đề nghị đun nóng.

(3) Sau bước 2, dung dịch ban đầu xuất hiện blue color tím.

(4) Sau bước 3, màu xanh da trời tím đậm dần dần rồi trở thành mất.

(5) phản nghịch ứng color biure xảy ra thuận lợi trong môi trường xung quanh kiềm.

Xem thêm: Tổ Chức Quân Đội Thời Lê Sơ Có Gì Khác So Với Thời Trần, So Sánh Tổ Chức Quân Đội Thời Lê Sơ Với Thời Lý

(6) rất có thể thay tròng trắng trứng con kê hoặc vịt bởi dầu ăn.

Số tuyên bố đúng

Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu sắc biure của lòng trắng trứng (protein) theo công việc sau đây: