Trong quy trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền vào cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử cùng giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P.Bạn đang xem: hiệu quả của quy chính sách phân li là

Nội dung quy luật: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp yếu tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên thực chất như ở khung người thuần chủng P.

Bạn đang xem: Kết quả của định luật phân li là

- bản chất: Là sự phân li đồng hầu hết của các yếu tố di truyền (gen) trong quá trình Giảm phân tạo giao tử cùng sự tổng hợp lại của chúng trong quy trình thụ tinh.

Thí nghiệm triệu chứng minh:

+ Menden chọn các giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng.

Các cách thí nghiệm của Menden:

- Bước 1: Ở cây lựa chọn làm mẹ (cây hoa đỏ) cắt vứt nhị từ khi chưa chín, để phòng sự từ bỏ thụ phấn.

- Bước 2: Ở cây lựa chọn làm bố (cây hoa trắng) lúc nhị chín rước hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm chị em (cây hoa đỏ) → thu được F1

- bước 3: Cho F1 trường đoản cú thụ phấn → F2.

+ tác dụng một số thí điểm của Menden:

 

*

- Menden call tính trạng bộc lộ ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng lộ diện mới sống F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

- Hoa đỏ, hoa white là giao diện hình → kiểu hình là tổ hợp cục bộ các tính trạng của cơ thể.

- Kết luận:

“Khi lai phụ huynh khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính chất trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 tất cả sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn”.

 

Cơ sở tế bào học

- Sự phân li và tổng hợp của NST trong quá trình giảm phân cùng thụ tinh giống hệt như sự di chuyển của các nhân tố di truyền cơ mà Menđen đã giả định.

- trong tế bào lưỡng bội (2n) NST tồn tại thành từng cặp tương đương nên các gen bên trên chúng cũng sẽ có thành từng cặp.

- Trong quy trình giảm phân chế tạo giao tử, nhờ việc phân li của NST hình thành cỗ NST đối chọi bội (n) bắt buộc mỗi giao tử chỉ cất 1 NST của cặp NST.

- Qua quá trình thụ tinh, nhờ việc tổ hợp của những giao tử n, phục hồi những cặp NST tương đồng trong các hợp tử, cỗ NST sẽ quay trở về dạng lưỡng bội (2n).

- Vậy, sự phân li cùng tổ hợp của những NST trong quy trình giảm phân với thụ tinh sẽ dần đến sự phân li và tổ hợp của những gen trong cập alen.


*

Điều khiếu nại nghiệm đúng:

- Gen giải pháp tính trạng bên trong nhân với trên NST thường.

- Sự phân li của các NST đồng nhất khi chế tạo ra giao tử và sự phối hợp giao tử ngẫu nhiên của những giao tử lúc thụ tinh.

- Một gen chế độ một tính trạng trội, lặn hoàn toàn.

- Tính trạng đang xét phải mang tính di truyền bền vững, ko bị biến hóa khi môi trường xung quanh sống chuyển đổi (không xẩy ra thường biến).

- số lượng cá thể nhận được trong phép lai phải lớn.

- Trong quá trình giảm phân tạo thành giao tử cùng thụ tinh tạo hợp tử không xảy ra hiện tượng thốt nhiên biến số lượng, kết cấu NST, hốt nhiên biến gen.

- các giao tử cùng hợp tử có sức sinh sống như nhau.

Phép lai phân tích

Khái niệm: Là phép lai giữa khung người mang tính trạng trội cần kiểm tra loại gen với khung người mang tính trạng lặn.

Nếu đời con đồng tính thì khung hình mang tính trạng trội có kiểu gen thuần chủng

VD: AA × aa → Aa (Có phong cách hình trội)

Nếu đời nhỏ phân tính 1:1 thì cơ thể mang tính trạng trội gồm kiểu gene dị hợp.

VD: Aa × aa → 1Aa: 1aa (1 trội: 1 lặn)

Ý nghĩa

Trong thế giới sinh vật, các tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, cần phát hiện những tính trạng trội để tập trung những gen trội quý về và một kiểu gen nhằm mục tiêu tạo ra tương tự có ý nghĩa kinh tế.

Khi lai các giống không giống nhau sẽ tập trung các tính trạng trội có ích của ba lẫn bà mẹ cho khung người lai F1 bộc lộ ưu nạm lai, sở hữu các đặc điểm tốt rộng cả phụ huynh nên sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sống cao...

Xem thêm: Stb: Ngân Hàng Sacombank Viết Tắt Là Gì, Sacombank Viết Tắt Là Gì

VD: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa (aa biểu thị kiểu hình lặn có hại)

- vào chăn nuôi và trồng trọt, ngay sinh sống F2 người ta có thể sử dụng phép lai đối chiếu để chọn lọc những cá thể mang ý nghĩa trạng trội có ích kiểu gene AA để nhân như là thuần chủng.