- Chọn bài bác -Bài 3: kết cấu chương trìnhBài 4: một vài kiểu dữ liệu chuẩnBài 5: Khai báo biếnBài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gánBài 7: các thủ tục chuẩn vào/ra đối chọi giảnBài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trìnhBài tập và thực hành 1Giải bài tập Tin học tập 11 trang 35, 36

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài xích Tập Tin học tập 11 – bài bác 11: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán góp HS giải bài tập, giúp cho những em có mặt và phân phát triển năng lượng sử dụng công nghệ thông tin với truyền thông:

1. Phép toán

Tương tự vào toán học, trong những ngôn ngữ lập trình đều có những phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia, …

Các phép toán bao hàm các phép toán số học, cá phép toán quan tiền hệ, các phép toán logic.

Bạn đang xem: Kết quả của biểu thức

Trong bài bác này ta đang kí hiệu như sau: Phép toán (Phép toán vào Pascal).

Ví dụ: Phép cùng (+) tức là phép cộng trong pascal thực hiện kí hiệu + .

– những phép toán số học:

+ Với những số nguyên: Cộng(+), Trừ(-), Nhân(*), chia lấy nguyên(div), phân chia lấy phần dư(mod).

+ Với các sô thực: Cộng(+), Trừ(-), Nhân(*), Chia(/).

– những phép toán quan tiền hệ:

+ bé dại hơn(), lớn hơn hoặc bằng(>=), Bằng(=), Khác().

– những phép toán logic:

+ che định (not), Hoặc(or), Và(And).

Kết quả các phép toán quan liêu hệ đến giá trị logic

Ví dụ: 56 mang lại giá trị không nên (FALSE).

Các phép toán xúc tích để tạo thành các biểu thưc tinh vi từ những quan hệ đối kháng giản.

Ví dụ: 5 = x (Biến 5

Trong lập trình, biểu thức số học là một trong biến thứ hạng số, một hằng, những biến phong cách số, các hằng số links với nhau bởi một số hữu hạn các phép toán, những dấu ngoặc tròn.

Các phép toán được triển khai theo vật dụng tự:

+ tiến hành các phép toán trong ngoặc trước, còn nếu không chứa ngoặc thì tiến hành từ trái qua phải, theo thứ tự những phép toán nhân (*) , phân tách (/), chia lấy nguyên (div), chia lấy dư (mod) thực hiện trước và các phép toán cùng (+), trừ (-), thực hiện sau.

Chú ý không quăng quật dấu * trong tích

Ví dụ:

5a+6b chuyển sang pascal vẫn là 5*a+6*b.

*
đưa sang pascal sẽ là x*y/z.

Ax2 gửi sang pascal đang là A*x*x.

Note:

+ giả dụ biểu thức chứa một hằng hay như là một biến giao diện thực thì quý giá của biểu thức cũng thuộc mẫu mã thực.

Ví dụ: A+B

Trong kia A là vẻ bên ngoài integer cùng B là thứ hạng thực thì quý hiếm của biểu thức A+B sẽ là mẫu mã thực.

3. Hàm số học chuẩn

Để lập trình dễ dàng càng, những ngôn ngữ lập trình mọi chứ một số chương trình tính giá trị đầy đủ hàm toán học thường dung. Được điện thoại tư vấn là hàm số học tập chuẩn. Đối số của hàm được đặt trong vết () với sau tên hàm.

Ví dụ:

Sqr(X) trường hợp X là vẻ bên ngoài số thực thì đối số là số thực, ví như X là kiểu số nguyên thì đối số là số nguyên.

Các hàm rất có thể tham gia vào biểu thức số học tập như một toán hạng .

Ví dụ:

Sqr(x)+Abs(x) = x*x+|x|.4. Biểu thức quan lại hệ

Hai biểu thức cùng kiểu liên kết với nhau do phép toán quan lại hệ mang lại ta một biểu thức quan lại hệ.

Biểu thức quan liêu hệ bao gồm dạng:

Trong đó biểu thức 1 cùng biểu thức 2 cùng là xâu hoặc thuộc là biểu thức số học

Ví dụ:

X=2+dBiểu thức quan hệ nam nữ được triển khai theo trình tự:

+ Tính giá bán trị các biểu thức.

+ thực hiện các phép toán quan lại hệ.

Kết trái của biểu thức tình dục là quý hiếm logic: true hoặc false.

Ví dụ ví như X có giá trị 6 thì X5. Biểu thức logic

Biểu thức logic rất có thể là các biểu thức xúc tích và ngắn gọn đơn giản,các biểu thức quan lại hệ liên kết với nhau bởi những phép toán logic. Giá trị biểu thức lô ghích là true hoặc false. Những biểu thức tương tác thương được để trong cặp ngoặc ().

Các phép toán logic bao gồm: not, or, and.

Phép not sẽ hòn đảo giá trị xúc tích và ngắn gọn của biểu thức thua cuộc nó. Ví dụ như not true vẫn là false và not false sẽ là true. Not được viết trước biểu thức yêu cầu phủ định.

Ví dụ: not(x=1 với sai (false) khi x=1 thì biểu thức quan hệ giới tính x0)and(N mod30))

6. Câu lệnh gán

Lệnh gán là một trong những lệnh cơ bạn dạng nhất của những ngôn ngữ lập trình.

Xem thêm: Lòng Zin Hãng 5Bu Yaz 5Bu La Gì ? Ai Mê Xì Po Yaz Mà Ít Tiền Thì Xem Cái Này Nha

Trong pascal cú pháp của lệnh gán:

:= ;Lưu ý lúc tên biến là tên gọi của biến đối chọi thì kiểu dáng của biểu thức phải cân xứng với phong cách của biến.