Công thức kế toán quản trị được kế toán Việt Hưng tổng đúng theo lại thành tài liệu học tập tập. Giúp các bạn sinh viên dễ dàng tìm tìm công thức, áp dụng vào những bài tập. 

*

Ý nghĩa: lúc sản lượng quá sản lượng hòa vốn, sản lượng hay lệch giá tăng ( bớt ) 1% thì roi tăng ( bớt ) theo DOL % với điều kiện P, V, TFC ko đổi.

7. Phân tích biến chuyển động chi phí sản xuất

7.1 Phân tích biến chuyển động ngân sách chi tiêu NVL trực tiếp

Xác định tiêu chí phân tích:

C0 = Q1*m0*G0C1 = Q1*m1*G1C0 : ngân sách NVL trực tiếp định mứcC1 : giá cả NVL thẳng thực tếQ1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tếm0­ : Lượng NVL thẳng định mức cấp dưỡng 1 spm1­ : Lượng NVL trực tiếp thực tiễn sản xuất 1 spG0 : Giá cài định nấc 1 đơn vị chức năng NVL trực tiếpG1 : giá chỉ mua thực tiễn 1 đơn vị chức năng NVL trực tiếp

Xác định đối tượng người dùng phân tích – thay đổi động chi phí (∆C)

∆C = C1 – C0∆C > 0: bất lợi∆C

Xác định tác động của những nhân tố

Lượng NVL trực tiếp tiêu hao – biến động lượng (∆Cm):

Cố định yếu tố giá cài đặt NVL trực tiếp theo trị số định mức

∆Cm = Q1*m1*G0 – Q1*m0*G0∆Cm > 0: bất lợi∆Cm

Giá tải NVL trực tiếp – dịch chuyển giá ((∆CG)

Cố định nhân tố lượng NVL trực tiếp tiêu hao theo trị số thực tế

∆CG = Q1*m1*G1 – Q1*m1*G0∆CG > 0: bất lợi∆CG

7.2 Phân tích đổi thay động ngân sách nhân công trực tiếp

Xác định tiêu chí phân tích

C0 = Q1*t0*G0C1 = Q1*t1*G1C0 : CP nhân công trực tiếp định mứcC1 : CP nhân công trực tiếp thực tếQ1 : Số lượng hàng hóa sản xuất thực tết0 : Lượng thời gian lao động trực tiếp định nấc sx 1 spt1 : Lượng thời gian lao cồn trực tiếp thực tế sx 1 spG0 : giá bán định nấc 1 tiếng lao hễ trực tiếpG1 : Giá thực tiễn 1 giờ lao hễ trực tiếp

Xác định đối tượng người tiêu dùng phân tích – phát triển thành động chi tiêu (∆C)

∆C = C1 – C0∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

Xác định tác động của các nhân tố

Lượng thời hạn lao rượu cồn trực tiếp tiêu tốn – biến động lượng (∆Ct)

Cố định nhân tố đơn giá bán lao động trực tiếp theo sau trị số định mức

∆Ct = Q1*t1*G0 – Q1*t0*G0∆Ct ≤ 0: thuận lợi∆Ct > 0: bất lợi

Giá thời hạn lao hễ trực tiếp – dịch chuyển giá (∆CG)

Cố định nhân tố lượng thời hạn lao cồn trực tiếp tiêu hao theo trị số thực tế

∆CG = Q1*t1*G1 – Q1*t1*G0∆CG ≤ 0: thuận lợi∆CG > 0: bất lợi 

7.3 Phân tích đổi thay động chi tiêu sản xuất chung

Phân tích dịch chuyển biến giá thành sản xuất chung :

Xác định tiêu chuẩn phân tích :

C0 = Q1*t0*b0C1 = Q1*t1*b1C0 : trở nên phí sản xuất chung định mứcC1 : biến hóa phí sản xuất bình thường thực tếQ1 : Số số lượng sản phẩm sản xuất thực tết0 : Lượng thời gian chạy vật dụng định mức tiếp tế một sản phẩmt1 : Lượng thời hạn chạy máy thực tế sản xuất một sản phẩmb0 : biến phí sản xuất bình thường định nấc một giờ vật dụng sản xuấtb1 : biến phí cấp dưỡng chung thực tiễn một giờ trang bị sản xuất

Xác định đối tượng người tiêu dùng phân tích – thay đổi động ngân sách chi tiêu (∆C)

∆C = C1 – C0∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

Xác định ảnh hưởng của các nhân tố

Lượng thời hạn máy sản xuất tiêu tốn – dịch chuyển năng suất (∆Ct)

Cố định nhân tố ngân sách sản xuất chung đơn vị theo trị số định mức

∆Ct = Q1*t1*b0 – Q1*t0*b0∆Ct ≤ 0: thuận lợi∆Ct > 0: bất lợi

Giá sở hữu và lượng đồ dùng dụng, thương mại & dịch vụ – biến hóa động chi tiêu (∆Cb)

Cố định yếu tố lượng thời gian chạy máy chế tạo theo trị số thực tế

∆Cb = Q1*t1*b1 – Q1*t1*b0∆Cb ≤ 0: thuận lợi∆Cb > 0: bất lợi

Phân tích biến động định tầm giá sản xuất chung :

Xác định chỉ tiêu phân tích

C0 = Q1*t0*đ0C1 = Q1*t1*đ1C0 : Định phí sản xuất phổ biến định mứcC1 : Định giá tiền sản xuất phổ biến thực tếQ1 : Số số lượng hàng hóa sản xuất thực tết0 : Lượng thời gian chạy thứ định mức phân phối một sản phẩmt1 : Lượng thời hạn chạy máy thực tế sản xuất một sản phẩmđ0 : Định tầm giá sản xuất phổ biến định mức một giờ đồ vật sản xuấtđ1 : Định phí cung ứng chung thực tiễn một giờ đồ vật sản xuất

Xác định tác động của các nhân tố :

Lượng thành phầm sản xuất – biến động lượng (∆Cq)

∆Cq = – (Q1*t0*đ0 – Q0*t0*đ0)∆Cq ≤ 0: thuận lợi∆Cq > 0: bất lợi

Giá thiết lập vật dụng, thương mại dịch vụ – phát triển thành động dự trù (∆Cd)

∆Cd = Q1*t1*đ1 – Q0*t0*đ0∆Cd ≤ 0: thuận lợi∆Cd > 0: bất lợi

Xác định tổng thay đổi động

∆C = ∆Cq + ∆Cd∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

8. Đánh giá trách nhiệm quản lý

8.1 report KQHĐKD theo số dư đảm giá thành (chi huyết lãi vay)

Chỉ tiêuSố tiền
Tổng số sản phẩmĐơn vị sản phẩm
Doanh thu (1)  
Biến phí tổn (2)  
Số dư đảm giá tiền (3) = (1) – (2)  
Định giá thành SX, BH, ql (4)  
Lợi nhuận trước thuế cùng lãi vay (ebit) (5) = (3) – (4)  
Lãi chi phí vay (6)  
Lợi nhuận trước thuế (7) = (6) – (5)  

8.2 tỷ lệ hoàn vốn chi tiêu (ROI)

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu=Lợi nhuận trước thuế cùng lãi chi phí vayx 100%
Doanh thu

Số vòng quay tài sản=Doanh thu
Tài sản vận động bình quân

Tài sản hđ bình quân = (Tài sản hđ đầu năm mới + Tài sản hđ cuối năm)/ 2

Tỷ lệ hoàn vốn đt=Lợi nhuận trước thuế cùng lãi vayxDoanh thux 100%
Doanh thuTài sản hợp đồng bình quân

8.3 Lợi nhuận còn lại (RI)

RI = lợi nhuận trước thuế với lãi vay Mức hoàn tiền tối thiểu

Mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu = xác suất hoàn vốn chi tiêu tối thiểu x Tài sản hoạt động bình quân

8.4 Giá gửi giao

Giá bàn giao một sp = biến phí 1 sp + Số dư đảm tầm giá 1sp bị thiệt

8.5. Report bộ phận

Chỉ tiêuCông tyBộ phận
Phân xưởng 1Phân xưởng 2
Doanh thu (1)   
Biến phí tổn (2)   
Số dư đảm chi phí (3) = (1 ) – (2)   
Định phí bộ phận kiểm soát được (4)   
Số dư phần tử kiểm thẩm tra được (5) = (3) – (4)   
Định phí bộ phận không kiểm soát điều hành được (6)   
Số dư bộ phận (7) = (5) – (6)   
Định phí chung (8)   
Lợi nhuận (9) = (7) – (8)   

9.


Bạn đang xem: Kế toán quản trị 1


Xem thêm: Câu 8: Cho Hình Vẽ Biết - Câu 8: Cho Hình Vẽ Dưới, Biết A / / B

Quyết định giá cả sản phẩm

9.1 xác minh giá bán sản phẩm loạt

Phương pháp toàn bộ:

Giá bán = giá cả nền + Số chi phí tăng thêm

Chi giá thành nền = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC

Số tiền tăng thêm = tỷ lệ số tiền tạo thêm * chi phí nền

Tỷ lệ số tiền tăng thêm=CP bán hàng + CPQLDN + Mức hoàn tiền mong muốnx 100%
Tổng ngân sách chi tiêu nền

Mức hoàn vốn mong muốn = phần trăm hoàn vốn đầu tư chi tiêu (ROI) * Tài sản chuyển động bình quân

Phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm

 Số tiền
Chi tổn phí nền 
Chi tổn phí NVLTT 
Chi phí tổn NCTT 
Chi giá tiền SXC 
Cộng ngân sách nền 
Số tiền tăng thêm 
Giá bán 

Phương pháp thẳng (đảm phí)

Giá bán = chi tiêu nền + Số chi phí tăng thêm

Chi mức giá nền = phát triển thành phí sx + trở nên phí bh + đổi mới phí QLDN

Số tiền tăng thêm = phần trăm số tiền tăng thêm * giá cả nền

Tỷ lệ số chi phí tăng thêm=Định giá tiền SX, BH, QLDN + Mức hoàn tiền mong muốnx 100%
Tổng túi tiền nền

Mức hoàn tiền mong muốn = xác suất hoàn vốn chi tiêu (ROI) * Tài sản chuyển động bình quân

Phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm: 

 Số tiền
Chi tầm giá nền 
Biến phí tổn NVLTT 
Biến chi phí NCTT 
Biến phí SXC 
Biến phí bảo hành và QLDN 
Cộng chi phí nền 
Số chi phí tăng thêm 
Giá bán 

9.2 Xác định giá thành dịch vụ

Giá bán = Giá thời hạn lao rượu cồn trực tiếp thực hiện + Giá bán sản phẩm hóa

Giá thời gian LĐ trực tiếp = giá một tiếng lđ trực tiếp + khoảng thời gian lđ trực tiếp thực hiện

Giá 1 giờ lđtt = chi tiêu nhân công TT của 1 giờ lđtt + CPQL, giao hàng của 1 tiếng lđtt + roi của của một giờ lđtt

CPNC trực tiếp của một giờ LĐTT=Tổng CPNC TT
Tổng số giờ LĐTT

CP thống trị phục vụ của 1 giờ LĐTT=Tổng CP làm chủ phục vụ
Tổng khoảng thời gian LĐTT

Trên đây là tổng hợp cách làm kế toán quản ngại trị nhưng mà kế toán Việt Hưng update để các bạn đọc thuận tiện theo dõi. Hy vọng bài viết trở thành tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích với các bạn đọc.