Đố chúng ta biết cồn từ nào mà mấy đứa cứng đầu tốt dùng? Đáp án chính là động từ insist!

Vậy họ dùng cấu rúc insist thế nào và cần lưu ý những điều gì về cấu trúc này? Cùng vấn đáp các thắc mắc này với thủ thuật Não trong bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về cấu tạo insist

Động từ insist có nghĩa là nhất định, khăng khăng, thừa nhận mạnh.

Bạn đang xem: Insist là gì

Các dạng của rượu cồn từ insist:

Dạng ngôi cha số ít: insistsDạng thừa khứ đơnDạng phân tự hai: insisted

Ví dụ

Hey best friend! Take this $ 10 billion to buy whatever you want for Tet. I insist!Này bạn thân ơi! nỗ lực lấy $10 tỉ nhưng mà thỏa sức sắm sửa Tết này đi! không phải ngại.

*
*
*
*
*
*
*

III. Bài bác tập về kết cấu insist

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) cho những câu sau: 1. Khiem insists ______ you.

khổng lồ see in seeing on seeing

2. I insist that I ______ innocent.

be am was

3. Hieu insisted that he ______ right.

be is was

4. Trang insisted that it ______ my fault.

be is was

5. If you ______, I’ll have another drink.

insist insists insisted

6. The doctor insisted that nam giới ______ in bed.

stay stays stayed

7. Mai insisted I ______ on this bulletproof vest.

put puts putting

8. Hieu’s wife insisted ______ his taking her to lớn Paris.

in on at

Score =

Đáp án

Dưới trên đây là phần đáp án của bài tập phía trên.

Xem thêm: Từ: Requiem Là Gì Và Tại Sao, A Vietnamese Requiem: Là Gì Và Tại Sao

Nếu bạn chưa muốn xem đáp án ngay, hãy con quay lại phần trên nhé!

C – on seeingB – amC – wasC – wasA – insistA – stayA – putB – on

IV. Kết bài

Trong nội dung bài viết này, hack Não vẫn giới thiệu cho mình đọc về cấu trúc insist. Theo đó, insist có nghĩa nhất quyết đòi làm những gì hoặc quả quyết bản thân là đúng. Kết cấu ngữ pháp insist có thể kết hợp với on V-ing với that mệnh đề.