Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn sẽ xem: In contrast to lớn là gì
Bạn đang xem: In contrast to là gì

*

*

*

*

contrast /"kɔntræst/ danh trường đoản cú (+ between) sự tương phản, sự trái ngược (giữa)the contrast between light and shade: sự tương phản nghịch giữa ánh sáng và nhẵn tốito put colours in contrast: nhằm cho color tương bội nghịch nhau, nhằm cho màu sắc đối chọi nhau (+ to) cái tương bội phản (với) đụng từ làm tương phản, làm trái ngược; đối chiếu để làm nổi bật những điểm khác nhau; tương bội phản nhau, trái ngược hẳnthesee two colours contrast very well: hai màu này tương phản nghịch với nhau khôn cùng nổhis actions contrast with his words: hành động của của hắn trái ngược với khẩu ca của hắnđộ tương phảncontrast of light: độ tương đề đạt sángincrease in contrast: sự tăng thêm độ tương phảnlighting contrast: độ tương phản chiếu sángluminance contrast: độ tương bội nghịch chóisignal contrast: độ tương bội nghịch tín hiệulàm trái ngượcsự tương phảnGiải phù hợp VN: Sự biệt lập tương đối về độ sáng giữa các điểm đen và trắng của hình trên màn hình hiển thị máy thu.brightness contrast: sự tương bội nghịch độ chóicolour contrast: sự tương phản nghịch màucontrast of light: sự tương phản ánh sángluminance contrast: sự tương phản bội độ sángLĩnh vực: toán và tinsự trái ngượcLĩnh vực: xây dựngtương bội nghịch vớiPCS (Print contrast signal)tín hiệu tương làm phản incontrast controlbiến dạng cocontrast controlsự tinh chỉnh và điều khiển tương phảncontrast effectbên thi côngcontrast effectngười thầu xây dựngcontrast effectngười thi côngcontrast effectnhà thầucontrast factorhệ số tương phảncontrast imagehình tương phảncontrast levelmức tương phảncontrast mediumchất cản quangcontrast rangedải tương phảncontrast ratiođộ tương phảncontrast rationgược chiềucontrast ratiotỷ lệ tương phảncontrast reductionsự tương phảncontrast resolutionđộ phân giải tương phảncontrast solutiondung dịch tương phảncontrast stainchất nhuộm tương phảnimage contrasttương làm phản (của ảnh)phase contrast microscope (PCM)kính hiển vi (tương) làm phản pha o độ tương phản bội Tỷ số thân độ chói tối đa và buổi tối thiểu bên trên hình hình ảnh chụp. § contrast enhancement : bức tốc tính tương phản nghịch § contrast ratio : tỷ số tương phản
*Xem thêm: Country Of Residence Là Gì, Nghĩa Của Từ Residence Trong Tiếng Việt

contrast

Từ điển Collocation

contrast noun

ADJ. clear, marked, sharp, stark, startling, striking, strong There is a stark contrast between the lives of the rich và those of the poor. | complete, direct

VERB + CONTRAST make, offer, provide The fresh fruit provides a contrast to lớn the rich chocolate pudding.

PREP. by ~ When you look at their new system, ours seems very old-fashioned by contrast. | in ~ (to/with) The company lost $13 million this year, in contrast with a profit of $15 million last year. | ~ between, ~ in The contrast in appearance between the sisters was striking. | ~ to lớn This busy social life was a complete contrast lớn his old quiet life.

PHRASES stand in … contrast to lớn sb/sth Their attitudes towards love and marriage stand in stark contrast lớn those of their parents.

Từ điển WordNet

n.

the act of distinguishing by comparing differencesthe perceptual effect of the juxtaposition of very different colorsthe range of optical density and tone on a photographic negative or print (or the extent to lớn which adjacent areas on a television screen differ in brightness)

v.

put in opposition to show or emphasize differences

The middle school teacher contrasted her best student"s work with that of her weakest student

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The degree of difference between light & dark extremes of color on a monitor or on printed output. 2. The control knob by which the contrast of a monitor is changed.

English Synonym và Antonym Dictionary

contrasts|contrasted|contrastingsyn.: compare liken match measure

Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *