Đây là một trong những chiếc đồng hồ thời trang cát, và cat của nó đã chảy từ bên trên xuống dưới. ⏳ hoàn toàn có thể dùng khi bạn đang làm việc