Cho đến thời đặc điểm này iPhone Nhật bản của tất các nhà mạng Softbank, Docomo. AU KDDI đều hoàn toàn có thể tự Unlock bởi Code đặt lên phiên bản quốc tế Sim Free, để dùng toàn bộ các sim của những nhà mạng không giống nhau, của cả sim giá rẻ ở Nhật Bản.

Cho cho thời điểm này iPhone Nhật bản của tất các nhà mạng Softbank, Docomo. AU KDDI đều rất có thể tự Unlock bởi Code bỏ lên phiên phiên bản quốc tế Sim Free, nhằm dùng toàn bộ các sim của những nhà mạng không giống nhau, bao gồm cả sim giá rẻ ở Nhật Bản.


(HOT) update mới nhất