I. GIAO CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận vừa nằm trong tập hợp(A), vừa ở trong tập hợp(B)được call là giao của(A)và(B).

Bạn đang xem: Hợp và giao

Kí hiệu(C=Acap B)

Vậy(Acap B=leftx)

(xin Acap BLeftrightarrowleft{eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acap B)được biểu diễn bởi phần gạch chéo cánh trong biểu thiết bị Ven sau:

*

Ví dụ 1: Xét cáctập hợp:

(A=)(nin N)( ;

(B=)(nin N)(;

(C=)n)là ước thông thường của 12 với 18.

Ta có thể liệt kê phần tử của 3 tập vừa lòng trên như sau:

(A=left1,2,3,4,6,12 ight\)

(B=left1,2,3,6,9,18 ight\)

(C=left1,2,3,6 ight\)

Ta thấy các phần tử của(C)đều là thành phần của(A)và của(B). Bởi vì đó(C=Acap B).


70221

II. HỢP CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc tập hợp(A)hoặc thuộc tập hợp(B)được gọi là hợp của(A)và(B).

Kí hiệu(C=Acup B)

Như vậy(Acup B=)xin A)hoặc(xin B)

(xin Acup BLeftrightarrowleft<eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acup B)còn được màn biểu diễn bởi phần gạch chéo trên biểu thứ Ven sau:

*

Ví dụ 2: Xét tập hợp(A=left1,3,5,7,9 ight\)

và tập hợp(B=left2,4,6,8,10 ight\)

lúc đó(C=Acup B=left1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ight\)

Ví dụ 3: mang sử(A),(B)lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán và xuất sắc Văn của lớp 10E. Biết:(A=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt

và(B=)Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê.

(các học sinh trong lớp không trùng tên nhau)

Gọi(C)là tập hợp team tuyển thi học tập sinh tốt của lớp bao gồm các học sinh giỏi Toán hoặc giỏi Văn.

Ta hoàn toàn có thể viết tập hợp(C)bằng cách liệt kê các phần tử như sau:

(C=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt, Cường, Dũng, Tuyết, Lê

Ta nói rằng(C)là hòa hợp của(A)và(B).


21486

III. HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc(A)nhưng không thuộc(B)được điện thoại tư vấn là hiệu của(A)và(B).

Kí hiệu:(C=A)\(B)

Vậy(A)\(B)(=leftxin A;x otin B ight\)

(xin)(A)\(B)(Leftrightarrowleft<eginmatrixxin A\x otin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(A)\(B)còn được biểu diễn bởi phần gạch chéo trên biểu vật dụng Ven sau:

*

Ví dụ 4: Xét 2 tập hợp:

(A=left{xin N|x

(B=left{xin N|x

Liệt kê các thành phần của tập hợp(A)​(B).

Giải:

Ta có thể liệt kê các phần tử của những tập hợp trên như sau:

(A=left,2,4,6,8 ight\)

(B=left,4,8 ight\)

Như vậy(A)(B)(=left2,6 ight\).

Xem thêm: Mã Postal Code Vietnam - Mã Bưu Chính (Zipcode) 63 Tỉnh Thành Việt Nam

Khi(Bsubset A)thì(A)\(B)gọi là phần bù của(B)trong(A), kí hiệu là(C_AB).

(Phần gạch chéo trong biểu đồ Ven dưới đây)

*


70229
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

giữ giàng
Lớp học
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân giờ anh thử nghiệm Đạo đức tự nhiên và thoải mái và xã hội Khoa học lịch sử hào hùng và Địa lý giờ đồng hồ việt khoa học tự nhiên hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp chuyển động trải nghiệm trí tuệ sáng tạo
bộ sách
chương trình cũ hỗ trợ học sinh học tập sách Cánh Diều cung ứng học sinh học sách Kết nối tri thức với cuộc sống cung cấp học sinh học sách Chân trời trí tuệ sáng tạo
công ty đề phụ thân
Đang tải dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang thiết lập dữ liệu...
văn bản