Hỗn đúng theo X có O2 cùng O3 tất cả tỉ khối đối với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y bao gồm metylamin và etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y yêu cầu vừa đầy đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O với N2, những chất khí lúc đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là :


Đặt CTPT trung bình của 2 amin là $C_ar nH_2ar n + 3N$

Quy đổi tất cả hổn hợp O3, O2 thành O, bảo toàn khối lượng :$m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O$

Bảo toàn nguyên tố O : $2n_CO_2 + n_H_2O = 2n_O_2$


Đặt CTPT vừa đủ của 2 amin là (C_ar nH_2ar n + 3N).

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 22

Theo trả thiết suy ra : (14ar n + 17 = 2.17,833 Rightarrow ar n = frac43).

Quy đổi tất cả hổn hợp O3, O2 thành O, theo định lý lẽ bảo toàn khối lượng ta có .

Sơ vật dụng phản ứng :

(2C_arnH_2arn+3Nxrightarrowt^o2arnCO_2+(2arn+3)H_2O+N_2,,,,(1))

mol : 1 (arn) (dfrac2arn+32)

Theo (1) ta có : 

(n_O,,pu = 2overline n + dfrac2overline n + 32 = 5,5,,mol Rightarrow m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O = 5,5.16 = 88,,gam Rightarrow n_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = frac882.22 = 2,,mol.)

Vậy VY : VX  = 1 : 2.


Đáp án đề nghị chọn là: d


...

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 6 Lực Ma Sát, Giải Vật Lí 8 Bài 6: Lực Ma Sát


Bài tập có liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A thu được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta chiếm được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hở, đối kháng chức X bằng một lượng khí oxi vừa đủ, chiếm được 8,96 lít khí CO2 cùng 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin solo chức X, thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cùng 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một hỗn hợp amin A cần V lít O2 (đktc) nhận được N2 với 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Cực hiếm V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng ko khí toàn vẹn thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lít N2 (đktc). Trả thiết không gian chỉ gồm N2 cùng O2 trong những số ấy oxi chỉ chiếm 20% thể tích ko khí. X gồm công thức là :


Đốt cháy hoàn toàn amin X bởi oxi vừa đủ, dẫn toàn cục sản phẩm qua bình cất dungdịch Ca(OH)2 dư thấy gồm 4 gam kết tủa và trọng lượng bình tăng 3,2 gam và tất cả 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X bao gồm CTPT là


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam một amin no, mạch hở đối kháng chức đề xuất dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng liên tiếp, chiếm được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :


Có nhì amin bậc một bao gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam amin A có mặt khí CO2, hơi H2O với 336 cm3 khí N2 (đktc). Khi đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A bao gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức kết cấu của A, B theo thứ tự là :


Hỗn phù hợp X gồm ba amin đối chọi chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy trọn vẹn 11,8 gam X thu được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) và V lít khí N2 (đktc). Ba amin trên có công thức phân tử lần lượt là :


Hỗn thích hợp X bao gồm O2 và O3 gồm tỉ khối so với H2 là 22. Tất cả hổn hợp khí Y có metylamin với etylamin bao gồm tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y nên vừa đầy đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy tất cả CO2, H2O với N2, các chất khí khi đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng 2 amin no, đối kháng chức, bậc 1, là đồng đẳng sau đó nhau, chiếm được CO2 cùng H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Hai amin bên trên là:


Đốt cháy không còn 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X có 2 amin đối chọi chức, bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí cùng hơi sau thời điểm đốt cháy theo thứ tự qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy khối lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam tất cả hổn hợp X có 2 amin no, 1-1 chức , mạch hở bởi không khí, tiếp nối cho các thành phần hỗn hợp qua NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy bay ra V lít khí tất cả hổn hợp Y(đktc) gồm 2 khí bao gồm tỉ lệ mol là 1:9. Quý hiếm của V là


Khi đốt cháy một trong số chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a biến đổi như thế nào ?


Hỗn phù hợp M tất cả một anken với hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng tiếp đến (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M đề xuất dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 với 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là


Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam tất cả hổn hợp A (gồm amin no, mạch hở X và ankan Y) bởi oxi vừa đủ. Sau làm phản ứng nhận được m gam H2O; 19,04 lít CO2 và 0,56 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là


Đốt cháy 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và 2 hiđrocacbon là đồng đẳng tiếp tục bằng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp khí và hơi Y. Mang đến Y đi qua H2SO4 sệt dư thì còn lại 175 ml, những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp X gồm một amin no, mạch hở, đơn chức với 1 ancol no, mạch hở, đối kháng chức bởi 151,2 lít bầu không khí (vừa đủ) thu được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). CTPT của ancol với amin là


Hỗn đúng theo X cất 1 amin no mạch hở đối chọi chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X đề nghị dùng toàn diện 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 với 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken tất cả trong X sớm nhất với :


Đốt cháy hòa toàn các thành phần hỗn hợp hai amin no, đơn chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng, chiếm được 1,568 lít khí CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc nhị của nhì amin đó là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được thành phầm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Quý giá của m là


13,35 gam hỗn hợp X tất cả 2 amin no 1-1 chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tính năng với hỗn hợp HCl đầy đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối . Giả dụ đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy có VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi cho thành phầm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Cân nặng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 amin no đối kháng chức mạch hở tín đồ ta thu được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O với 1,68 lít khí N2(đktc). Quý giá của m là:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp M có hai amin no, đơn chức, mạch hở X với Y (có số mol bởi nhau, MX Y) cần số lượng vừa đủ 13,44 lít O2, chiếm được H2O, N2 cùng 6,72 lít CO2. Hóa học Y là:


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no đối chọi chức bậc 2 mạch hở nhận được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4 : 7. Thương hiệu của amin là:


Hỗn hợp khí E gồm một amin bậc III no, 1-1 chức, mạch hở và hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol tất cả hổn hợp E cần dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp F tất cả CO2, H2O cùng N2. Dẫn tổng thể F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư đến phản ứng trọn vẹn thấy trọng lượng bình bazơ nặng nề thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu trúc ankin X, Y vừa lòng là


Hỗn đúng theo X chứa etylamin cùng trimetylamin. Tất cả hổn hợp Y đựng 2 hiđrocacbon mạch hở bao gồm số links pi nhở rộng 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được các thành phần hỗn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam tất cả hổn hợp Z đề xuất dùng trọn vẹn 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy tất cả CO2, H2O và N2 được dẫn qua hỗn hợp NaOH đặc, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm cân nặng của etylamin vào X sát nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Cho 1,22 gam các thành phần hỗn hợp X có hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tính năng vừa đầy đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. Khía cạnh khác, lúc đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol các thành phần hỗn hợp X thu được các thành phần hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn thể hỗn hợp khí với hơi đó vào dung dịch Ba(OH)2 dư, giá thì thu được m gam kết tủa cùng thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Cực hiếm của m là


Hỗn hòa hợp E cất axetilen, propin cùng một amin no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam tất cả hổn hợp E yêu cầu dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp F gồm CO2, H2O và khí N2, trong những số ấy tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.