Đề bài: Nêu trả cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá bán trị tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Bài làm


Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm:

Bản Tuyên ngôn Độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào năm 1945 sau khi cách mạng mon 8 thành công rực rỡ, liên quân, trong đó bao gồm Liên Xô, Mỹ đã đánh thắng phe vạc xít bên trên giới là Đức, Ý, Nhật.

Bạn đang xem: Hoàn cảnh sáng tác tuyên ngôn độc lập

Ở Việt phái nam giai đoạn này chủ tịch Hồ Chí Minh đã chớp lấy thời cơ ngàn năm gồm một kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, chống lại phân phát xít Nhật giành quyền làm cho chủ của mình. Thắng lợi của biện pháp mạng tháng 8 diễn ra cấp tốc chóng, ko khiến họ phải tổn thất nhiều, cơ mà vẫn giành được quyền có tác dụng chủ về tay quần chúng lao động.


*

tuyen ngon doc lap


Từ nay đất nước ta mở ra một trang sử mới được hình thành. Đưa đất nước ta từ nước có chế độ phong kiến cổ hủ lạc hậu hàng nghìn năm, từ này sẽ bước vào một chế độ thiết yếu trị trọn vẹn mới chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời nhằm mục đích: tổng kết lại quá trình lịch sử mà lại dân ta đã trải qua, nhiều gian nan thử thách, chứa nhiều máu và nước mắt của những người dân Việt Nam chúng ta trong chống chiến chống phát xít Nhật cùng thực dân Pháp


Khẳng định thắng lợi của quần chúng ta, biểu dương động viên khích lệ những thành tựu mà quần chúng ta đã đạt được. Động viên người dân kiên trì, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, những bé đường phía trước còn dài còn nhiều gian nan, thử thách nhưng nếu bọn họ bền lòng quyết chí, đoàn kết thì nhất định thắng lợi sẽ về ta.

Trong bản Tuyên ngôn họ cũng khẳng định rõ thái độ của mình trên thiết yếu trường quốc tế. Những nước tiên tiến, ưa chuộng tự do tất cả đều là bạn của chúng ta.Chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của đồng bản thân để họ người công nhân ta là nước tự do độc lập, ủng hộ nhỏ đường giải phóng dân tộc phía trước của quần chúng. # ta.

Việt nam kiên quyết, bền chí cho tới cùng bé đường mình đang đi, quyết trung khu giải phóng dân tộc, thành nước tự bởi vì dân chủ.

Ý nghĩa của Bản Tuyên ngôn Độc lập:

Bản Tuyên ngôn Độc lập có mức giá trị lịch sử khổng lồ lớn. Nó khẳng định chủ quyền của dân tộc ta trên bao gồm trường quốc tế. Nhằm khai hiện ra nước Việt nam trên bản đồ thế giới.

Bản Tuyên ngôn Độc lập có mức giá trị văn chương cực kì sâu sắc, thể hiện trí tuệ hơn người của chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những câu văn sắc xảo tác giả đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và nêu ra chặng đường cần phải vượt qua của quần chúng Việt Nam. Với những lý lẽ sắc bén, lập luận cực kỳ chặt chẽ lô-gic chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân hãy đứng lên bảo vệ lấy quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự do làm người của mình.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 99: Luyện Tập Chung Trang 15,16

Trong bản Tuyên ngôn độc lập chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa lời lẽ hùng hồn anh dũng của Hịch Tướng Sĩ, giỏi Bình Ngô đại cáo, vừa thể hiện luận điệu sâu sắc chắc chắn của mình.