Nôi dung bài học kinh nghiệm tìm hiểu không hề thiếu khái niệm, tính hóa học hóa học điển hình cũng tương tự những hiểu biết về ứng dụng Amino axit.

Bạn đang xem: Hóa học 12 amino axit


1. đoạn phim bài giảng

2. Nắm tắt lý thuyết

2.1.Khái niệm với danh pháp

2.2.Cấu chế tác phân tử

2.3.Tính chất hóa học

2.4.Ứng dụng

3. Bài xích tập minh hoạ

3.1.Bài tập Amino axit - Cơ bản

3.2. Bài bác tập Amino axit - Nâng cao

4. Luyện tập bài 10 chất hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao

5.Hỏi đáp về bài bác 10 Chương 3 Hoá học tập 12


a. Khái niệmThành phần phân tử: C, H, O, N.Công thức thông thường (NH2)xR(COOH)y cùng với (x, ygeq 1)Khái niệm: Amino axit là một số loại hợp hóa học hữu cơ tạp chức cơ mà phân tử chứa đồng thời team amino (NH2) cùng nhóm cacboxyl (COOH). Ví dụ:
*
​b. Danh pháp

Axit+ số lắp thêm tự C thêm với NH2+ amino + tên cội axit tương ứng.

*


Ở trạng thái kết tinh aa tồn tại nghỉ ngơi dạng ion lưỡng cực.

Trong dd dạng ion chuyển một trong những phần nhỏ thành dạng phân tử.

*


a. đặc thù lưỡng tính

Amino axit chức năng với dd axit vô cơ dạn dĩ và dd bazơ mạnh

H2NCH2COOH+HCl → ClH3NCH2COOH

H3NCH2COOH + HCl → ClNCH2COOH

H2NCH2COOH+NaOH → H2NCH2COONa

b. Tính axit - bazơ của dung dịch amino axit

Amino axit (NH2)xR(COOH)y

Khi x = y, pHdd(approx) 7

*

Khi x dd

​​

*

Khi x > y, pHdd> 7

*

c. Phản bội ứng riêng của COOH: làm phản ứng este hóa

*

d. Phản nghịch ứng trùng ngưng

*


Là đều hợp chất đại lý để kiến khiến cho các loại protein trong khung hình sống.Muối Mononatri của Axit Glutamic sử dụng làm bột ngọt, axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc vấp ngã gan.Là nguyên vật liệu để cung cấp nilon 6, nilon 7, ...

Xem thêm: Hyperlink Là Gì? Cách Tạo Hyperlink Trong Word, Excel, Powerpoint


Bài 1:

Cho những dung dịch cá biệt chứa những chất: anilin (1), metylamin (2), glixin (3), axit glutamic (4), axit 2,6- điamino hexanoic (5), H2NCH2COONa (6). Những dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là

Hướng dẫn:

Các amino axit bao gồm số đội -NH2nhiều rộng -COOH có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Vậy những dung dịch làm cho quỳ hóa xanh là (2), (5), (6)

(5)

(C-C-C-C-C-COOH)

(mid) (mid)

(NH_2) (NH_2)

( Lysin)

(6)

(H_2N-CH_2-COONa)

Bài 2:

Cho 8,24 gam α-amino axit X (phân tử có một nhóm –COOH và một đội –NH2) phản ứng với dung dịch HCl dư thì nhận được 11,16 gam muối. X là

Hướng dẫn:

X tất cả dạng: H2NRCOOH + HCl → ClH3NRCOOH⇒Bảo toàn khối lượng: mX+ mHCl= mMuối⇒nHCl= 0,08 mol⇒MX= 103 = R + 61⇒R = 42 (C3H6)Vì làα-amino axit⇒Chất thỏa mãn: H2NCH(C2H5)COOH

Bài 3:

Cho 200 ml hỗn hợp amino axit X độ đậm đặc 0,2M tính năng vừa đủ với 80 ml hỗn hợp NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Bí quyết của X là?

Hướng dẫn:

Ta có nX= 0,04; nNaOH= 0,04 mol.⇒ Mmuối= 5 : 0,04 = 125.⇒ cách làm muối NH2C3H6COONa.⇒ X là H2NC3H6COOH.


3.2. Bài bác tập Amino axit - Nâng cao


Bài 1:

Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 400 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X được Y. Cô cạn Y chiếm được m gam rắn khan, biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

Hướng dẫn:

Axit glutamic có dạng: HOOC – CH2– CH2– CH(NH2) – COOH⇒ naxit glutamic = 0,09 molCó nHCl= 0,2 mol; nNaOH= 0,4 mol⇒nNaOH dư= nNaOH ban đầu– (2nGlutamic+ nHCl) = 0,02 mol⇒Chất rắn khan gồm: 0,02 mol NaOH; 0,09 mol NaOOC – CH2– CH2– CH(NH2) – COONa; 0,2 mol NaCl.⇒m = 29,69 g

Bài 2:

Cho 4,41 gam một amino axit X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư đã cho ra 5,73 gam muối. Ngoài ra cũng lượng X như trên ví như cho chức năng với dung dịch HCl dư chiếm được 5,505 g muối clorua. Công thức cấu trúc của X là:

Hướng dẫn:

Cứ 1 gốc -COOH + NaOH 1 nơi bắt đầu -COONavà 1 gốc -NH2+ HCl 1 nơi bắt đầu -NH3Cl(Rightarrow)Khi X + NaOH dư:(Rightarrow Delta m = m _muoi - m_X = m_COONa - m_-COOH)(Rightarrow n_-COOH imes (67 - 45) = 5,73 - 4,41)(Rightarrow n_-COOH = 0,06 (mol))Khi X + HCl ta có:(Delta m = m_muoi - m_X = m_-NH_3Cl - m_-NH_2)(Rightarrow n_-NH_2 imes (52,5 - 16) = 5,505 - 4,41)(Rightarrow n_-NH_2 = 0,03 (mol))(Rightarrow)Ta thấy trong 4,41 g X có

(left{eginmatrix 0,03 mol-NH_2\ 0,06 mol-COOH endmatrix ight.)(Rightarrow)Đặt CTPT X là: R(COOH)2n(NH2)n(Rightarrow)nX= (mol)(Rightarrow)MX= R + 90n + 16n⇔R = 41nTa thấy: n = 1; MR= 41(Rightarrow)R = C3H5thỏa mãn(Rightarrow)X là HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH hoặc HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH