Tóm tắt lý thuyết Hóa 11 bài bác 40 : Ancol ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng trung khu Hóa 11 bài xích 40.

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 40 : ancol


Lý thuyết Hóa 11 bài bác 40 : Ancol

Bài giảng Hóa 11 bài bác 40 : Ancol

I. Định nghĩa – phân loại

1. Định nghĩa

- Ancol là đều hợp chất hữu cơ, vào phân tử gồm nhóm hiđroxyl – OH links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no.

- đội OH này được call là team – OH ancol.

- Ví dụ một vài ancol:

CH3CH2OH; CH2 = CH – CH2 – OH; C6H5 – CH2 – OH.

- Công thức bao quát của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), cùng với R là nơi bắt đầu hiđrocacbon.

- bí quyết của ancol no, mạch thẳng, đối kháng chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

- Dựa vào điểm lưu ý gốc hiđrocacbon, những ancol được phân chia thành:

+ Ancol no. Ví dụ: CH3OH; CH2OH – CH2OH …

+ Ancol ko no. Ví dụ: CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol thơm (phân tử bao gồm vòng benzen). Ví dụ: C6H5 – CH2 – OH…

- phụ thuộc vào số nhóm OH vào phân tử, ancol được phân chia thành:

+ Ancol 1-1 chức: CH3OH; CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol đa chức: CH2OH – CH2OH; CH2OH – CH(OH) – CH2OH …

- các ancol còn được phân các loại theo bậc ancol. Bậc của ancol được xác định bằng bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm -OH.

II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

Các ancol no, mạch hở, 1-1 chức gồm đồng phân mạch cacbon cùng đồng phân địa điểm nhóm chức – OH trong mạch cacbon.

Ví dụ: C4H10O có các đồng phân ancol như sau:

*

2. Danh pháp

a) thương hiệu thông thường

- Một số ít ancol mang tên thông thường.

- Tên thường thì = Ancol + tên cội ankyl+ ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

b) Tên cố gắng thế

Các cách gọi tên nuốm thế:

-Chọn mạch bao gồm của phân tử ancol là mạch nhiều năm nhất bao gồm chứa đội -OH.

- Đánh số sản phẩm tự nguyên tử cacbon trên mạch chính ban đầu từ phía gần nhóm -OH hơn.

- Tên sửa chữa thay thế = tên hiđrocacbon tương xứng với mạch chủ yếu + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol.

- Ví dụ:

*

*

III – đặc thù vật lý

- những ancol là chất lỏng hoặc hóa học rắn ở đk thường.

- ánh sáng sôi, cân nặng riêng của các ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối, trái lại độ tung trong nước của bọn chúng lại bớt khi phân tử khối tăng.

- các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn những hiđcacbon gồm cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là do giữa các phân tử ancolcó liên kết hiđro⇒ Ảnh hưởng đến độ tan.

*

Liên kết hiđro giữa những phân tử ancol cùng nhau (a) cùng với nước (b)

IV. Tính chất hóa học

Trong phân tử ancol links C – OH, quan trọng đặc biệt liên kết O – H phân cực dạn dĩ nên team – OH độc nhất vô nhị là nguyên tử H dễ bị thay thế sửa chữa hoặc tách bóc ra trong các phản ứng hóa học.

1. Phản bội ứng cố H của tập thể nhóm OH ancol (phản ứng đặc thù của ancol)

- đặc điểm chung của ancol công dụng với kim loại kiềm:

Ví dụ:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Tổng quát:

+ với ancol đối chọi chức:

2ROH + 2Na → 2RONa + H2↑

+ cùng với ancol nhiều chức:

2R(OH)x + 2xNa → 2R(ONa)x + xH2↑

- đặc điểm đặc trưng của glixerol phối hợp Cu(OH)2

Ví dụ:

2C3H5(OH)3+ Cu(OH)2→ 2Cu + 2H2O

Không chỉ glixerol, những ancol nhiều chức có những nhóm – OH tức khắc kề cũng có thể có tính hóa học này.

⇒ bội nghịch ứng này dùng để phân biệt ancol đối chọi chức cùng với ancol đa chức có các nhóm - OH cạnh nhau vào phân tử.

*

Thí nghiệm về bội nghịch ứng đặc trưng của glixerol

2. Phản nghịch ứng nuốm nhóm OH

a) bội nghịch ứng với axit vô cơ:

Ví dụ:

C2H5OH + HBr →toC2H5Br + H2O

Các ancol khác cũng đều có phản ứng tương tự, phản bội ứng này chứng minh phân tử ancol có nhóm – OH.

b) phản nghịch ứng cùng với ancol

Ví dụ:

2C2H5OH →140oC,H2SO4C2H5OC2H5 + H2O

C2H5OC2H5: đietyl ete

⇒ công thức tính số ete chế tạo ra thành tự n ancol không giống nhau là n(n+1)2

3. Phản ứng tách nước (phản ứng đehidrat hoá)

Ví dụ:

CH3CH2OH→170oC,H2SO4 CH2 = CH2 + H2O

Trong đk tương tự, những ancol no, đối chọi chức, mạch hở (trừ CH3OH) có thể bị bóc tách nước tạo thành anken. Tổng quát:

CnH2n + 1OH →170oC,H2SO4CnH2n + H2O

4. Làm phản ứng oxi hoá

- làm phản ứng oxi hoá trả toàn:

Khi bị đốt các ancol cháy, tỏa những nhiệt. Bao quát cho đốt cháy ancol no, đối chọi chức, mạch hở:

*

- phản ứng oxi hoá không hoàn toàn bởi CuO, to

+ các ancol bậc I bị thoái hóa không trọn vẹn tạo thành anđehit. Ví dụ:

CH3CH2OH + CuO →toCH3CHO (anđehit axetic) + Cu + H2O

+ những ancol bậc II bị thoái hóa không hoàn toàn tạo thành xeton. Ví dụ:

CH3- CH(OH) – CH3 + CuO →toCH3 – teo – CH3 + Cu + H2O

+ Trong đk trên, ancol bậc III không phản ứng.

V. Điều chế

a. Phương thức tổng hợp

Anken + H2O →to,H2SO4ancol

Ví dụ:

CH2 = CH2 + H2O →to,H2SO4CH3 – CH2 – OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ... Lên men.

(C6H10O5)n →to,xt,H2OC6H12O6 →enzimC2H5OH

VI. Ứng dụng

Etanol có rất nhiều ứng dụng trong tương đối nhiều lĩnh vực, thể hiện trong hình bên dưới đây:

*

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 11Bài 40: Ancol

Câu 1:Công thức làm sao đúng với tên gọi tương ứng?

A. Ancol sec-butylic: (CH3)2CH-CH2OH

B. Ancol iso-amylic: (CH3)2CHCH2CH2CH2OH

C. Ancol etylic: CH3OH

D. Ancol anlylic: CH2=CHCH2OH

Hiển thị lời giải

Câu 2:Rượu pha chế cần sử dụng cồn công nghiệp tất cả chứa lượng chất metanol cao, hoàn toàn có thể gây ngộ độc gian nguy đến tính mạng. Phương pháp phân tử của metanol là

A.C2H5OH

B.C3H5OH

C.CH3OH

D.C3H7OH

Hiển thị lời giải

Câu 3:Phản ứng làm sao sau đâykhôngxảy ra:

A.C2H5OH + CH3COOH

B. C2H5OH + HBr

C.C2H5OH + O2

D. C2H5OH + NaOH

Hiển thị giải đáp

Câu 4:Độ rượu là

A. Số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml hỗn hợp rượu.

B.Số ml rượu nguyên chất bao gồm trong 100 gam dung dịch rượu.

C.Khối lượng rượu nguyên chất gồm trong 100 gam hỗn hợp rượu.

D. Trọng lượng rượu nguyên chất bao gồm trong 100 ml hỗn hợp rượu.

Hiển thị giải đáp

Câu 5:Điều kiện của làm phản ứng bóc nước :

CH3-CH2-OH→CH2= CH2+ H2O là :

A.H2SO4đặc, 120oC

B.H2SO4loãng, 140oC

C. H2SO4đặc, 170oC

D. H2SO4đặc, 140oC

Hiển thị lời giải

Câu 6:Cho Na tính năng vừa đủ với 1,24 gam các thành phần hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy bay ra 0,336 lít khí H2(đkc). Trọng lượng muối natri ancolat nhận được là :

A.2,4 gam.

B.1,9 gam.

C.2,85 gam.

D.3,8 gam

Hiển thị câu trả lời

Câu 7:Cho 0,1 lít đụng etylic 95otác dụng với na dư nhận được V lít khí H2(đktc). Biết rằng ancol etylic nguyên hóa học có khối lượng riêng là 0,8 g/ml, trọng lượng riêng của nước là một trong g/ml. Cực hiếm của V là

A.43,23 lít.

B.37 lít.

C.18,5 lít.

D.21,615 lít

Hiển thị giải đáp

Câu 8:13,8 gam ancol A tác dụng với na dư giải phóng 5,04 lít H2ở đktc, biết MACH3OH.

B. C2H5OH.

C.C3H6(OH)2.

D.C3H5(OH)3

Hiển thị giải đáp

Câu 9:Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol (rượu) đối kháng chức, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol kia là

A.C3H5OH cùng C4H7OH

B.C2H5OH cùng C3H7OH

C.C3H7OH với C4H9OH

D.CH3OH với C2H5OH

Hiển thị lời giải

Câu 10:Có nhị thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: mang lại 6 gam ancol, mạch hở, 1-1 chức A tác dụng với m gam Na, thu được 0,075 gam H2

Thí nghiệm 2: cho 6 gam ancol, mạch hở, 1-1 chức A tác dụng với 2m gam Na, thu được ko tới 0,1 gam H2.

A có công thức là

A.CH3OH.

B.C2H5OH.

C.C3H7OH.

Xem thêm: 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Phương Trình Lượng Giác Violet, Ôn Tập Chương I

D.C4H7OH

Hiển thị giải đáp