Lý thuyết Hóa 10 bài xích 21. Bao hàm về đội halogen

I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM HALOGEN trong BẢNG TUẦN HOÀN

- team halogen gồm: Flo (F), Clo (Cl), Brom (Br), Iot (I), Atatin (At) (Atatin không chạm mặt trong tự nhiên, nó được điều chế nhân tạo trong các lò phản bội ứng phân tử nhân nên được xem như xét hầu hết trong nhóm những nguyên tố phóng xạ).

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 21 lý thuyết

- các nguyên tố halogen thuộc đội VIIA. Bọn chúng đứng ngay gần cuối chu kì, ngay trước các nguyên tố khí hiếm.

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ, CẤU TẠO PHÂN TỬ

- Nguyên tử những nguyên tố halogen phần nhiều có 7e lớp ngoại trừ cùng (ns2 np5)

- Ở trạng thái tự do, 2 nguyên tử halogen góp chung 1e với nhau sản xuất 1 link cộng hóa trị không cực.

*

(X là kí hiệu chỉ những nguyên tố halogen)

⟶Công thức cấu tạo: X−X

⟶ Công thức phân tử: X2

- links trong phân tử X2 không bền lắm, dễ bị bóc tách thành 2 nguyên tử X.

- Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử X dễ thu thêm 1e.

⟹ Tính hóa chất cơ bản của những halogen là tính lão hóa mạnh.

III. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT

*

1. Sự đổi khác tính hóa học vật lí của các đơn chất

Từ F đến I ta thấy:

- tinh thần tập hợp: khí ⟶ lỏng ⟶ rắn.

- color sắc: đậm dần.

*

2. Sự biến đổi độ âm điện

- Độ âm điện kha khá lớn.

- bớt dần từ F đến I.

- Trong thích hợp chất:

+ F có độ âm điện bự nhất nên chỉ có số oxi hóa −1.

+ những nguyên tố halogen khác, bên cạnh số oxi hóa −1 còn có những số oxi hóa +1, +3, +5, +7.

3. Sự biến hóa tính chất hóa học của các đơn chất

- những đơn chất halogen giống nhau về đặc thù hóa học tương tự như thành phần cùng tính chất của những hợp chất do chúng tạo ra thành (Do lớp e ngoài thuộc có cấu hình tương tự nhau ( ns2 np5) .

- Halogen là đều phi kim điển hình. Tính oxi hóa giảm dần từ Flo cho Iot.

- những đơn chất halogen thoái hóa được:

+ phần đông các kim loại ⟶ muối halogenua.

Xem thêm: Phát Biểu Định Lí Về Hai Góc Đối Đỉnh ? Phát Biểu Định Lí Về Hai Góc Đối Đỉnh

+ H2 ⟶hợp chất khí ko màu hiđro halogenua (khí này tan trong nước tạo thành dung dịch axit halogenhiđric).