Hồ sơ năng lực là gì?

Hồ sơ năng lực là một trong tài liệu gồm ghi cụ thể, chi tiết các tin tức bao quát tuyệt nhất về doanh nghiệp, công ty hoặc tổ chức triển khai như tên, logo, quý giá cốt lõi, nhân sự cốt lõi, năng lực tài chính, thành tích,…

Hồ sơ năng lực thường được thiết kế với dưới dạng một cuốn sách, vừa phải gồm khoảng 20 trang trở lên, bao hàm những hình ảnh và kèm theo với các nội dung.

Bạn đang xem: Hồ sơ năng lực tiếng anh là gì

Hồ sơ năng lượng được xem là tài liệu sale quan trọng, hỗ trợ cho doanh nghiệp, công ty, tổ chức triển khai truyền tải tin tức một cách hiệu quả nhất.

Thông qua hồ sơ năng lực, các đối tác, các chủ đầu tư có thể hiểu rằng mức độ siêng nghiệp, bài bản ngành nghề để từ đó ra quyết định xem gồm hợp tác, đầu tư hay chưa hợp tác, không đầu tư.

*

Hồ sơ năng lượng tiếng Anh là gì?

Hồ sơ năng lực tiếng Anh là Capacity profile.

Hồ sơ năng lượng tiếng Anh còn được khái niệm như sau:

The Capacity profile is a document that details, details the most extensive information about a business, company or organization such as name, logo, vi xử lý core values, chip core personnel, financial capacity, achievements,…

Capacity profiles are usually designed in the khung of a book, an average of about trăng tròn pages or more, including images và accompanying content.

Capacity profiles are considered as important marketing documents, helping businesses, companies & organizations khổng lồ convey information most effectively.

Through the capacity profile, partners, investors can know the cấp độ of professionalism, the kích thước of the industry from which lớn decide whether to lớn cooperate, invest or not cooperate, not invest.

Danh mục từ liên quan hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Khi kiến tạo hay cẩn thận hồ sơ năng lực thì các chủ thể sẽ đề nghị sử dụng một số từ liên quan, kèm theo với hồ sơ năng lượng tiếng Anh để mô tả những nội dung cần thiết trong hồ sơ năng lực.

Các từ tương quan đến hồ sơ năng lượng tiếng Anh mà những doanh nghiệp, công ty, tổ chức triển khai thường sử dụng bao gồm:

– Dịch thuật hồ nước sơ năng lực – Translation profiling capacity;

– chủng loại hồ sơ năng lượng – Capacity profile form;

– Sứ mệnh, tầm chú ý và kim chỉ nam – Vision, mission và core values;

– Thư, thông điệp – open letter;

– Tổng quan lại về công ty – Overview of company;

– Sơ đồ tổ chức triển khai – Organizational chart;

– ra mắt về sản phẩm, dịch vụ – Overview of product, services;

– phần thưởng và chứng nhận – Certificates;

– Nhân sự thiết yếu – Main personnel;

– văn hóa truyền thống công ty – Company culture;

– report tài bao gồm – Financial report.

*

Ví dụ một nhiều từ thường sử dụng hồ sơ năng lực tiếng Anh như thế nào?

Một số cụm từ, câu thường sử dụng hồ sơ năng lực tiếng Anh mà các doanh nghiệp, công ty, tổ chức triển khai sử dụng như sau:

– Khi gồm sự bất đồng trong ngôn từ thì rất cần phải dịch thuật hồ sơ năng lượng để những bên có thể hiểu được các nội dung truyền tải. – When there is a disagreement in the language, it is necessary lớn translate the capacity profile so that the parties can understand the content of the transmission.

– hồ sơ năng lực không có mẫu nên các công ty rất có thể tự xây dựng sao cho những thông tin trong hồ sơ là rất tốt cho công ty. – Capacity profiles vày not have a template, so companies can tailor them so that the information in the profile is best for the company.

– Để bao gồm hồ sơ năng lực đẹp thì cửa hàng cần sáng tạo trong hiệ tượng và bao gồm nội dung cốt lõi, thiết yếu xác. – To have a beautiful capacity profile, the subject needs to lớn be creative in form và have the core content and accuracy.

– Tổng quan tiền về công ty, nhân sự và báo cáo tài chính là các văn bản được chăm chú nhiều tốt nhất trong hồ sơ năng lực. – Overview of company, its personnel and financial report are the most noticeable items in the capacity profile.

Xem thêm: Literal Là Gì - Literals Trong Java

Hồ sơ năng lực được sử dụng hầu hết trong việc lôi kéo vốn đầu tư, lôi kéo hợp tác của các công ty. – Capacity profiles are mainly used in calling for investment capital, calling for cooperation of companies.