Trong công tác hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Vày vậy, không những nắm vững vàng lí thuyết mà các em đề nghị nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Sau đây Kiến guru cung cấp cho các em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 chi tiết và tương đối đầy đủ nhất.Bạn đã xem: Hno2 là chất điện li dạn dĩ hay yếu

I. Bài bác tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ đông đảo chất rã trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được hotline là phần đông chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối là những chất điện li.

Bạn đang xem: Hno2 là chất điện li mạnh hay yếu

+ hóa học điện li khỏe mạnh là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan phần lớn phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... đa số các muối. Phương trình điện li của hóa học điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ chất điện li yếu đuối là hóa học khi tung trong nước chỉ có một vài phân tử hoà tan phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

những axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của chất điện li yếu áp dụng mũi tên 2 chiều ().

- những chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: nhờ vào định cách thức bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo nên quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta có bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc chũm thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính mật độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối hạt từ những ion cho sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ các ion mang đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ đựng một nhiều loại cation cùng một một số loại anion. Những loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion kết hợp để tạo nên 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào chế tác ít muối tan độc nhất vô nhị thì xét trước.

Xét từ cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- mới tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ sản xuất kết tủa cùng với CO32- với SO42- đề xuất muối tan đã là BaCl2.

Mg2+ chế tạo kết tủa cùng với CO32- yêu cầu muối tan đang là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài bác tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định cơ chế bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định pháp luật bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,1 mol.

Xem thêm: Sinh Tháng 12 Là Cung Gì, Thuộc Mệnh Gì? Sinh Tháng 12 Là Cung Gì

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài xích tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: nếu như = 10-a thì pH = a

pH = -log