Chỉ tất cả đúng 5 nhiều loại khối nhiều diện đều. Đó là nhiều loại 3;3 tứ diện đều; một số loại 4;3 khối lập phương; nhiều loại 3;4 khối chén bát diện đều; một số loại 5;3 khối 12 khía cạnh đều; nhiều loại 3;5 khối đôi mươi mặt đều.

Bạn đang xem: Hình 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Tên gọi

Người ta hotline tên khối nhiều diện phần nhiều theo số khía cạnh của chúng với cú pháp khối + số phương diện + phương diện đều.

*

Thay bởi vì nhớ số Đỉnh, Cạnh, mặt của khối nhiều diện đầy đủ như bảng bên dưới đây:

Bảng bắt tắt của năm loại khối nhiều diện đều

*

Các em rất có thể dùng bí quyết ghi nhớ sau đây:

* Số mặt nối sát với tên thường gọi là khối đa diện đều

* nhì đẳng thức liên quan đến số đỉnh, cạnh cùng mặt

tổng cộng đỉnh rất có thể có được xem theo 3 cách là qD = 2C = pM.


Hệ thức euleur bao gồm D + M = C + 2.

Xem thêm: Đz Là Gì, Hiệu Quả Từ Sửa Chữa Nóng Ðz 500 Kv, Viết Tắt Của Từ Gì

Kí hiệu Đ, C, M theo lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số khía cạnh của khối đa diện đều

(1) Tứ diện đều nhiều loại 3;3 vậy M = 4 với 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập phương một số loại 4;3 gồm M = 6 cùng 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) chén bát diện đều nhiều loại 3;4 vậy M = 8 cùng 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 mặt phần lớn (thập nhị đều) loại 5;3 vậy M = 12 với 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) đôi mươi mặt phần lớn (nhị thập đều) các loại 3;5 vậy M = trăng tròn và 5Đ = 2C = 3M = 60

1. Khối nhiều diện đều các loại 3;3 (khối tứ diện đều)

từng mặt là 1 trong những tam giác đều

từng đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 3 mặt

bao gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là D = 4, M = 4, C = 6.

Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối tứ diện đông đảo cạnh

Thể tích của khối tứ diện đều cạnh

gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

bán kính mặt mong ngoại tiếp

2. Khối nhiều diện đều loại 3;4 (khối bát diện đông đảo hay khối tám khía cạnh đều)

từng mặt là 1 tam giác đều

từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt


bao gồm số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là

Diện tích toàn bộ các mặt của khối bát diện hầu như cạnh

có 9 mặt phẳng đối xứng

Thể tích khối chén diện mọi cạnh

nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là

3. Khối nhiều diện đều loại 4;3 (khối lập phương)

mỗi mặt là một trong hình vuông

từng đỉnh là đỉnh bình thường của 3 mặt

Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) thứu tự là

diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối lập phương là

tất cả 9 phương diện phẳng đối xứng

Thể tích khối lập phương cạnh

bán kính mặt cầu ngoại tiếp là

4. Khối đa diện đều một số loại 5;3 (khối thập nhị diện hầu hết hay khối 12 khía cạnh đều)

từng mặt là 1 trong những ngũ giác đều

mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của bố mặt

Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) thứu tự là

diện tích s của toàn bộ các khía cạnh khối 12 mặt hầu như là


bao gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

Thể tích khối 12 mặt đều cạnh

bán kính mặt cầu ngoại tiếp là

5. Khối đa diện đều các loại 3;5 (khối nhị thập diện số đông hay khối hai mươi phương diện đều)

mỗi mặt là một tam giác đều

mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

Số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là

diện tích của tất cả các mặt khối 20 mặt phần nhiều là

bao gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

Thể tích khối 20 mặt hồ hết cạnh

nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là

Bài viết gợi ý:
1. Phương trình logarit2. Các bài toán tương quan đến hàm số bậc 33. Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất cứ và cách làm tính nhanh cho những trường hợp đặc biệt nên nhớ4. Cách làm tính nhanh những bài toán hình học tập trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxyz5. Căn bậc hai số phức và phương trình bậc hai6. Mở màn về số phức.7. Một số bài toán vận dụng cao tương quan đến đường tiệm cận của đồ vật thị hàm số

Video liên quan