Trong vài trường hợp sử dụng Excel, các bạn sẽ cần làm cho tròn số đến số sớm nhất do quý hiếm thập phân không đáng kể, hoặc các bạn sẽ cần dữ liệu là một số nguyên để dễ dàng và đơn giản hóa quá trình tính toán. Điện thứ XANH sẽ chia sẻ cho các bạn 5 giải pháp làm tròn số vào Excel dễ dàng nhất nhé.

Bạn đang xem: Hàm làm tròn số nguyên

1Làm tròn số bằng phương pháp thêm định dạng số

Bước 1: chọn ô/dãy ô bạn có nhu cầu định dạng, kế tiếp chọn General bên trên thanh công cụ

Bước 2: Chọn Thêm định hình số (More Number Formats).

Bước 3: chọn định dạng phù hợp, ví dụ như Tiền tệ (Currency), Kế toán (Accounting), Tỉ lệ phần trăm (Percentage),...

Bước 4: Nhập con số vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị trên ô Vị trí thập phân (Decimal places).


Decimal places tượng trưng mang lại số ẩn dưới dấu phẩy.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện tại nhanh bởi công rứa Tăng thập phân (Increase Decimal) hoặc bớt thập phân (Decrease Decimal) nghỉ ngơi thanh công cụ.

2Sử dụng hàm làm tròn số lên

Hàm ROUNDUP dùng để triển khai tròn số lên, ra xa số 0 (không).


Cú pháp: =ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn lên.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau vết phẩy mà bạn có nhu cầu làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDUP(3.275, 1) nghĩa là làm cho tròn số 3,275 lên đến mức 1 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị vẫn là 3,3.

3Sử dụng Hàm làm tròn số xuống

Hàm ROUNDDOWN dùng để triển khai tròn số xuống, tiến cho số 0 (không).


Cú pháp: =ROUNDDOWN(number, num_digits)Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn xuống.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDDOWN(3.275,1) nghĩa là có tác dụng tròn số 3,275 xuống cho 1 chữ số thập phân. Hiệu quả hiển thị sẽ là 3,2.

4Hàm làm cho tròn một số trong những đến số sát nhất

Hàm ROUND dùng để làm tròn một số mang đến số sớm nhất với số chữ số thập phân đã xác định.


Cú pháp: =ROUND(number, num_digits)

Trong đó: 

Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn.Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau vết phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUND(3.275,2) nghĩa là làm cho tròn số 3,275 cho 2 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị sẽ là 3,28.

5Cách có tác dụng tròn cùng với hàm ODD với EVEN

Hàm ODD

Hàm ODD dùng để làm làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, ra xa số 0 (không).


Cú pháp: =ODD(number)

Trong đó: Number (bắt buộc) là số bạn có nhu cầu làm tròn.


Ví dụ: =ODD(3.275) nghĩa là làm cho tròn số 3,275 lên đến số nguyên lẻ ngay sát nhất. Hiệu quả hiển thị đang là 5.

Khi thực hiện hàm ODD, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ ko xảy ra việc làm tròn nào.

Ví dụ: =ODD(-3.275) nghĩa là có tác dụng tròn số -3,275 lên tới mức số nguyên lẻ ngay gần nhất. Tác dụng hiển thị vẫn là -5.

Hàm EVEN

Hàm EVEN dùng làm làm tròn lên tới số nguyên chẵn gần nhất, ra xa số 0 (không)


Cú pháp: =EVEN(number)

Trong đó: Number (bắt buộc) là số mà bạn có nhu cầu làm tròn.


Ví dụ: =EVEN(3.275) nghĩa là có tác dụng tròn số 3,275 lên đến mức số nguyên chẵn ngay gần nhất. Hiệu quả hiển thị vẫn là 4.

Xem thêm: Tính Từ Đứng Trước Tính Từ, Tính Từ Và Các Vị Trí Thường Gặp Của Tính Từ

Tương tự, khi sử dụng hàm EVEN, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn luôn được điều chỉnh làm cho tròn lên theo cách thức ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên chẵn, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.


Bài viết đang hướng dẫn bạn 5 phương pháp làm tròn số vào Excel cụ thể nhất. Chúc bạn triển khai thành công!


Bạn tất cả làm được khuyên bảo này không?

*

Website thuộc tập đoàn


thegioididong.com. Phụ trách nội dung: Huỳnh Văn Tốt. Xem chế độ sử dụng