Hai năng lượng điện điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε = 81) phương pháp nhau 3 (cm). Lực đẩy thân chúng bằng 0,2. 10 - 5 (N). Hai điện tích đó

A. Trái dấu, độ lớn là 4,472. 10 - 2 (μC).

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước

B. Cùng dấu, độ béo là 4,472. 10 - 10 (μC).

C. Trái dấu, độ to là 4,025. 10 - 9 (μC).

D. Cùng dấu, độ béo là 4,025. 10 - 3 (μC).

Các câu hỏi tương từ

Trong ko khí, người ta sắp xếp 2 năng lượng điện tích có cùng độ béo 0,5 μC tuy nhiên trái dấu phương pháp nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

A. 9000 V/m nhắm đến phía điện tích dương

B. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm

C. bởi 0

D. 9000 V/m phía vuông góc với mặt đường nối hai điện tích

Trong ko khí, bạn ta sắp xếp 2 năng lượng điện tích gồm cùng độ mập 0,5 μC tuy thế trái dấu phương pháp nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 năng lượng điện tích, độ mạnh điện trường là

A. 9000 V/m hướng đến phía điện tích dương

B. 9000 V/m hướng tới phía điện tích âm

C. Bởi 0

D. 9000 V/m phía vuông góc với đường nối hai năng lượng điện tích

Trong ko khí, fan ta bố trí 2 điện tích tất cả cùng độ béo 0,5 μC tuy nhiên trái dấu giải pháp nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 năng lượng điện tích, cường độ điện ngôi trường là

A. 9000 V/m hướng đến phía năng lượng điện dương.

B. 9000 V/m nhắm tới phía điện tích âm.

C. Bằng 0.


D. 9000 V/m phía vuông góc với mặt đường nối hai năng lượng điện tích.

Hai năng lượng điện điểm bởi nhau, đặt trong chân không, phương pháp nhau 10 cm. Lực đẩy giữa bọn chúng là 9 . 10 - 5 N . Xác minh dấu và độ lớn hai điện tích đó.

A . Q 1 = q 2 = ± 10 - 8 ( C )

B . Q 1 = q 2 = ± 2 . 10 - 8 ( C )

C . Q 1 = q 2 = 3 . 10 - 8 ( C )

D . Q 1 = q 2 = 9 . 10 - 8 ( C )

Hai điện tích điểm q 1 = 2 . 10 - 2 (μC) với q 2 = - 2 . 10 - 2 (μC) đặt tại hai điểm A cùng B biện pháp nhau một đoạn a = 30 (cm) trong ko khí. Lực điện tính năng lên năng lượng điện q 0 = 2 . 10 - 9 (C) đặt tại điểm M biện pháp đều A với B một khoảng chừng bằng a có độ bự là:

A. F = 4. 10 - 10 (N).

B. F = 3,464. 10 - 6 (N).

C. F = 4. 10 - 6 (N).

D. F = 6,928. 10 - 6 (N).

Hai điện tích điểm q 1 = 2 . 10 - 2 ( μ C ) và q 2 = - 2 . 10 - 2 ( μ C ) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Lực điện tác dụng lên điện tích q 0 = 2 . 10 - 9 (C) để tại điểm M cách đều A và B một khoảng tầm bằng a có độ bự là

A. F = 4 . 10 - 10 ( N )

B. F = 3 , 464 . 10 - 6 ( N )

C. F = 4 . 10 - 6 ( N )

D. F = 6 , 928 . 10 - 6 ( N )

Hai năng lượng điện điểm trái dấu bao gồm cùng độ to 10 - 4 3 C đặt cách nhau 1 m vào parafin tất cả điện môi bởi 2 thì chúng

A. Hút nhau một lực 0,5 N


B. Hút nhau một lực 5 N

C. đẩy nhau một lực 5N

D. đẩy nhau một lực 0,5 N


A.tráidấu,độlớnlà4,472.10-2(μC)

B.cùngdấu,độlớnlà4,472.10-10(μC)

C.tráidấu,độlớnlà4,025.10-9(μC)

D.cùngdấu,độlớnlà4,025.10-3(μC)


Truyền cài đặt điện năng đi xa(Vật lý - Lớp 9) 1 trả lời

Lực nén là gì(Vật lý - Lớp 10) 3 trả lời


Hai điện tích điểm đều bằng nhau được để trong nước (ε = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy thân chúng bởi 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó:

A.A :Trái dấu, độ phệ là 4,472.10-2 (μC).

B.B : cùng dấu, độ to là 4,472.10-10 (μC).

C.C: Trái dấu, độ mập là 4,025.10-9 (μC).

D.D : cùng dấu, độ mập là 4,025.10-3 (μC).

Xem thêm: Tìm Hiểu Cyan Là Màu Gì - Hệ Màu Sử Dụng Trong In Ấn Cmyk

Đáp án với lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Phân tích: Hai điện tích điểm đẩy nhau cho nên chúng thuộc dấu. Áp dụng bí quyết

, cùng với ε = 81, r = 3 (cm) và F = 0,2.10-5 (N). Ta suy ra q = 4,025.10-3 (μC).


CHỌN D

Bạn bao gồm muốn?

phân chia sẻ

Một số thắc mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm.Từ sự thảm bại của phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng ta vẫn rút ra bài học cơ bản nào cho vn hiện nay?

Vì sao sau khoản thời gian tiền vào Đông Dương (9-1940), phát xít Nhật vẫn giữ lại nguyên cỗ máy chính quyền của thực dân Pháp?

Tổng bí thư thứ nhất của Đảng cùng sản nước ta là ai?

Nhân dân nước ta hăng hái tham gia trào lưu dân công ty 1936 - 1939 là do cuộc sốngcủa họ

Cho m gam một axit cacboxylic, mạch hở, ko phân nhánh tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được

*

gam khối lượng muối khan. Công thức phân tử của cacboxylic là:

Mục tiêu tranh đấu trước đôi mắt của nhân dân nước ta trong trào lưu dân công ty 1936-1939 là

Đốt cháy trả a molaxit hữu cơ X nhận được 2a mol CO2. Khía cạnh khác, để trung hòa a mol X đề xuất dùng 2a molNaOH. Công thức cấu trúc thu gọn của X là:

Lực lượng đa phần tham gia trào lưu cách mạng nước ta trong nhữngnăm 1930-1931 là

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) công dụng hết cùng với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol hóa học Z với 1 mol H2O. Hóa học Z tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được hóa học hữu cơ T. Tuyên bố nào dưới đây đúng?

Thắng lợi làm sao của nhân dân nước ta trong ráng kỉ XX đã góp phần xóa quăng quật chủ nghĩaphát xít trên nuốm giới?