Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

grace period
*

khoảng thời gian triển hạn (hối phiếu) thời hạn ưu đãi (bảo hiểm) thời gian gia hạn nộp phí
Lĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngthời gian nhằm chậmthời gian hoãn lạiân hậnkhoảng thời hạn triển hạn (hối phiếu)thời hạn ưu đãi

Thuật ngữ nghành Bảo hiểm

GRACE PERIOD

Thời hạn ưu đãi

Thời hạn sau ngày mang đến hạn nộp giá tiền bảo hiểm. Có thể trả phí bảo đảm trong thời hạn này mà không tính thêm lãi suất, đồng thời 1-1 bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực. Thời hạn này là 30 hoặc 31 ngày. Nếu tín đồ được bảo đảm chết vào thời hạn này, bạn thụ hưởng đang nhận được tổng thể số tiền bảo đảm của solo bảo hiểm trừ đi số phí bảo hiểm còn nợ. Vì vậy, áp dụng thời hạn ưu đãi là 1 kỹ thuật đòn bẩy tài chính.

Bạn đang xem: Grace period là gì


*

*

*

grace period

Bloomberg Financial Glossary

债务宽限期债务宽限期The time period stipulated in most loan contracts và insurance policies during which a late payment will not result in mặc định or cancellation.

Investopedia Financial Terms


A provision in most loan và insurance contracts which allows payment to be receivedfor a certain period of time after the actual due date. Duringthis periodno late fees will be charged, andthe late payment will not result in default or cancellation of the loan.A typical grace period is 15 days.

Xem thêm: Danh Sách K Trong Toán Học Là Gì Trong Toán Học? K Là Gì Trong Toán Hình


A grace period is usually the only a feature of a loan on which interest is calculated monthly, if it is calculated at all.Under some loan contracts, payments outstanding during grace periods are interest free,but the majority have interest compounding during the grace period. Be sure to check your loan contract for the specifics on any grace periods. Credit cards for example, on which interest is calculated daily, do not have anygrace periods.