Bạn rất có thể in bằng Google Cloud Print mà không cần setup trình điều khiển và tinh chỉnh máy in.

Bạn đang xem: Cloud print apks

Để đăng ký máy in cùng với Google Cloud Print, bạn phải Chromebook hoặc thiết bị có thể sử dụng trình duyệt Chrome.

Ngoài ra, bạn cần một tài khoản Google. Nếu bạn không có tài khoản Google, bạn cần tạo tài khoản trước.

http://www.google.com/cloudprint/learn/


Nạp giấy vào thứ in.

Kết nối sản phẩm in với mạng.

Để cụ thể về thiết lập mạng của dòng sản phẩm in, coi Sổ hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn đến quản trị viên (chỉ sẵn bao gồm cho các model nhất định) cho sản phẩm của bạn.

Đăng cam kết máy in với Google Cloud Print bởi Chromebook hoặc thiết bị rất có thể sử dụng trình ưng chuẩn Chrome.

Để biết cụ thể về quá trình đăng ký, xem trợ giúp cho Google Cloud Print trên website của Google.

Xác dìm với trang bị in thông tin bạn muốn đăng ký, rồi nhấp hoặc nhấp vào Đăng ký.

Nếu chỉ hiển thị tên trang bị in, nhấp hoặc nhấp vào tên sản phẩm in.

Ví dụ như những thông tin sau.


Từ sản phẩm tính:
*

Từ sản phẩm thông minh:
*

Trên màn hình hiển thị xác nhận, nhấp hoặc bấm vào Đăng ký.

Trên bảng điều khiển của dòng sản phẩm in, được cho phép yêu cầu đk theo biện pháp sau.

Xem thêm: Học Sửa Chữa Máy Tính Cơ Bản? Có Nên Tự Học Sửa Máy Tính Cơ Bản


Máy in gồm bảng điều khiển
Đăng ký bằng cách thực hiện theo thông tin trên bảng điều khiển của sản phẩm in.
*

Máy in không có bảng điều khiển
Đèn
*
với đèn
*
nháy đồng thời. Dấn nút
*
để chất nhận được kết nối.
Nếu bạn phủ nhận kết nối, bấm nút
*
.
*

Máy in đã in tờ hoàn tất đăng ký.