Hai góc đối đỉnh là hai góc nhưng mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

*

(widehatO_1) đối đỉnh với (widehatO_3Rightarrow widehatO_1=widehatO_3)

(widehatO_2) đối đỉnh với (widehatO_4Rightarrow widehatO_2=widehatO_4.)

Chú ý: 2 góc cân nhau chưa có thể đã đối đỉnh

aryannations88.com
Bạn đang xem: Góc đối

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp aryannations88.com
Xem thêm: A Mũ N Cộng B Mũ N - Luỹ Thừa Bậc N Của Một Nhị Thức

Cảm ơn bạn đã áp dụng aryannations88.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gởi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.