Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : rèn luyện chung cùng với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Cho hình vuông ABCD gồm cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông vắn lấy lần lượt những trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn đặc điểm này để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông ABCD = cạnh × cạnh.

- các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là các tam giác vuông có diện tích s bằng nhau.

diện tích mỗi tam giác bởi tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông chia cho 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ bởi diện tích hình vuông vắn ABCD trừ đi tổng diện tích s các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- tìm kiếm tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD ta lấy diện tích hình tứ giác MNPQ chia cho diện tích hình vuông ABCD.

Lời giải đưa ra tiết:

Vì M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD và AD cần ta tất cả :

AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích tứ giác MNPQ là :

16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là :

(displaystyle 8 : 16 = 1 over 2)

Đáp số : (displaystyle1 over 2).


Bài 2

Cho hình bên có hình chữ nhật ABCD gồm AD = 2dm với một nửa hình tròn trụ tâm O bán kính 2dm. Tính diện tích s phần vẫn tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

*

Phương pháp giải:

- search chiều lâu năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- diện tích s hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng.

- Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O = (bán kính ⨯ buôn bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- diện tích phần sơn đậm = diện tích s hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình tròn trụ tâm O.

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình trụ tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần đang tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số : 1,72dm2.


Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) bao gồm AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhị hình tam giác là ABC với ADC. Tính :

a) diện tích s mỗi hình tam giác đó. 

b) Tỉ số xác suất của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình thang ABCD = (đáy bự + đáy bé) ⨯ chiều cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- diện tích s tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- diện tích tam giác ABC = diện tích s hình thang ABCD – diện tích s tam giác ADC.

Xem thêm: Top 7 Bài Văn Kể Lại Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh Bằng Lời Của Em (11 Mẫu)

- Để tìm kiếm tỉ số tỷ lệ của diện tích s tam giác ABC cùng hình tam giác ADC ta tra cứu thương của diện tích tam giác ABC cùng hình tam giác ADC, tiếp đến nhân thương tìm kiếm được với 100 với thêm kí hiệu % vào bên phải.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích s hình thang ABCD là :

 (displaystyle left( 20 + 40 ight) imes 30 over 2 = 900,left( cm^2 ight))