Tổng hòa hợp 20 thắc mắc trắc nghiệm Toán 12 bài 1: Lũy thừa bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, chia sẻ các em phương thức giải nhanh và đúng mực các dạng bài bác tập trắc nghiệm môn Toán từ team ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tay nghề biên soạn.

Bộ thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 12 Lũy thừa được shop chúng tôi sưu tầm và tổng hợp bao gồm những dạng câu hỏi trọng trung ương và thường xuất hiện thêm trong bài xích kiểm tra quan trọng. Mời những em học sinh và quý thầy gia sư theo dõi chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Giải trắc nghiệm toán 12

Bộ đôi mươi bài tập trắc nghiệm Toán 12 Lũy thừa

Câu 1: Tính quý giá biểu thức

Câu 2: Rút gọn gàng biểu thức

viết công dụng sao cho các lũy thừa đa số dương

Câu 3: Nếu x > y > 0 thì

Câu 4: Với x ≥ 0 thì  bằng

Câu 5: Biểu thức  bằng biểu thức nào dưới đây?

A. A-2 + b-2

B. A-2 - b-2

C. A2 + b2

D. A-6 - b-6

Câu 6: Cho a cùng b là 2 số dương thỏa mãn nhu cầu đồng thời ab = ba và b=9a. Search a.

Câu 7: Biết (a + a-1)2 = 3. Tính cực hiếm của a3 + a-3 .

A.0

B. 1

C. 2

D. 3.

Câu 8: Biết rằng x = 1 + 2t và y = 1 + 2-t . Hãy màn biểu diễn y theo x.

Câu 9: Biểu thức 2222 có quý giá bằng

A. 28

B. 216

C. 162

D. 44

Câu 10:

A. √2

B. -√2

C. 1/16

D. 16.

Câu 11: Tính quý hiếm của biểu thức

Câu 12: Giá trị của biểu thức nào dưới đây bằng 0,0000000375?

Câu 13: Tính quý giá biểu thức 2560,16.2560,09

A.4

B. 16

C. 64

D. 256,25.

Xem thêm: Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Cảm Ứng Nokia, Tải Game Miễn Phí Cho Điện Thoại Cảm Ứng Samsung

Câu 14: Rút gọn gàng biểu thức

Câu 15: Rút gọn gàng biểu thức

A.P= 26

B.P= 62

C.P = 36

D. P= 3-6

Câu 16: Rút gọn biểu thức:

A. 2n + 1

B. 1 - 2n

C. 7/4

D. 7/8

Câu 17: Biểu thức (x-1 + y-1)-1 bằng

Câu 18: Nếu 102y = 25 thì 10-y bằng

Câu 19: Rút gọn biểu thức p. = 23.a3b2.(2a-1b2)-2

A.P = 25a2b6

B. P = 2a5b-2

C. P = 2-6a6b-8

D. P = a4/28b8

Câu 20: Nếu x ≥ 0 thì

Đáp án và lời giải câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Lũy thừa


1. D 2. B 3. C 4. B 5. A 6. B 7. A 8. D 9. B 10. A
11. D 12. C 13. A 14. D 15. C 16. D 17. C 18. A 19. B 20. C

Câu 1:

Chọn lời giải D

Câu 2:

Chọn lời giải B

Câu 3:

Chọn lời giải C

Câu 4:

Chọn giải đáp B

Câu 5:

Sử dụng hằng đẳng thức α2 - β2 = (α + β)(α - β), ta có

Chọn đáp án A

Câu 6:

Thế b=9a vào đẳng thức còn lại ta được

a9a = (9a)a => (a9)a => a9 = 9a => a8 = 9 ( bởi vì a > 0)

Chọn lời giải B

Câu 7:

Sử dụng hằng đẳng thức ta có

Mặt khác

=> a3 + a-3 .

Chọn lời giải A

Câu 8:

Từ mang thiết ta bao gồm x - 1 = 2t

Chọn câu trả lời D

Câu 9:

2222 = 224 = 216 (24 = 16)

Chọn câu trả lời B

Câu 10:

Chọn lời giải A

Câu 11:

 

Chọn lời giải D

Câu 12:

Viết lại 0,0000000375 = 375.1010 . Trong các số ở những phương án có

(3/8)10-7 = 0,735.10-7 = 375.10-10

Chọn đáp án D

Câu 13:

Chọn lời giải A

Câu 14:

Chọn lời giải D

Câu 15:

Chọn câu trả lời C

Câu 16:

Chọn đáp án D

Câu 17:

Chọn câu trả lời C

Câu 18:

102y = 25 ⇔ (10y)2 = 25 ⇔ 10y = 5 > 0

⇒ 10-y = 5-1 = 1/5

Chọn lời giải A

Câu 19:

P = 23.a3.b2.(2a-1b2)-2 = 23.a3.b2.2-2.a(-1).(-2).b2.(-2)

= 2.a3.b2.a2.b-4 = 2.a3+2.b2+(-4) = 2.a5.b-2

Chọn giải đáp B

Câu 20:

Chọn câu trả lời C

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để thiết lập về Bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Lũy thừa có đáp án file PDF trọn vẹn miễn phí!