*Bạn đang xem: Giải toán sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh các số bao gồm 3 chữ số • Cộng, trừ những số có 3 chữ số ( không nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng những số có ba chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ những số có ba chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng phân tách • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ (tiếp theo) • luyện tập trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang 20 • Nhân số bao gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (không nhớ) • Nhân số tất cả hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng chia 6 • luyện tập trang 25 • tra cứu một trong những phần cân nhau của một trong những • luyện tập trang 26 • chia số bao gồm hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép phân tách hết với phép chia bao gồm dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một trong những lên nhiều lần • rèn luyện trang 34 • Bảng phân tách 7 • luyện tập trang 36 • sút đi một vài lần • luyện tập trang 38 • kiếm tìm số chia • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành phân biệt và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ dài • rèn luyện trang 46 • thực hành đo độ lâu năm • thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • việc giải bằng hai phép tính • việc giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số • rèn luyện trang 56 • đối chiếu số béo gấp mấy lần số nhỏ nhắn • luyện tập trang 58 • Bảng chia 8 • rèn luyện trang 60 • đối chiếu số bé nhỏ bằng 1 phần mấy số bự • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • rèn luyện trang 69 • chia số bao gồm hai chữ số đến số bao gồm một chữ số • phân tách số bao gồm hai chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • phân tách số có cha chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • phân tách số có cha chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • ra mắt bảng chia • rèn luyện trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen cùng với biểu thức • Tính giá trị của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: các số mang lại 10 000


• các số bao gồm bốn chữ số • luyện tập trang 94 • những số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm nghỉ ngơi giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, con đường kính, bán kính • Nhân số tất cả bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số tất cả bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • phân chia số tất cả bốn chữ số đến số gồm một chữ số • phân tách số bao gồm bốn chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số tất cả bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm quen với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay • thực hành xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng • luyện tập trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền nước ta • luyện tập trang 132 • có tác dụng quen với thống kê lại số liệu • làm quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: các số mang lại 100 000


• các số bao gồm năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh các số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số cùng với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân tách số bao gồm năm chữ số mang đến số có một chữ số • phân chia số gồm năm chữ số đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • luyện tập trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Sinh Năm 1983 Cầm Tinh Con Gì, Sinh Năm 1983 Mệnh, Mạng Gì, Tuổi Con Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang lại 10 000 •Chương 4: những số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm