Sử dụng cách làm tính đạo hàm (xn)′ = nxn−1., đạo hàm của hàm phù hợp ′=u′.f′(u), các quy tắc tính đạo hàm của tích với thương: 

*


a) biện pháp 1 :

y’ = <(x7 - 5x2)3>"

= <(x7)3 – 3.(x7)2.5x2 + 3.x7.(5x2)2 – (5x2)3>’

= (x21 – 15.x16 + 75x11 – 125x6)’

= (x21)’ – (15x16)’ + (75x11)’ – (125x6)’

= 21x20 – 15.16x15 + 75.11x10 – 125.6x5

= 21x20 – 24x15 + 825x10 – 750x5.

Bạn đang xem: Giải toán 11 bài 3

Cách 2:

y’ = <(x7 - 5x2)3>"

= 3.(x7 – 5x2)2.(x7 – 5x2)’ (Đạo hàm của hàm phù hợp với u = x7 – 5x2 ; y = u3)

= 3.(x7 – 5x2)2.< (x7)’ – (5x2)’>

= 3.(x7 – 5x2)2(7x6 – 5.2x)

= 3.(x7 – 5x2)2(7x6 – 10x)

b) y’ = <(x2+ 1)(5 – 3x2)>’

= (x2 + 1)’.(5 – 3x2) + (x2 + 1)(5 – 3x2)’ (Đạo hàm của tích)

= <(x2)’ + (1)’>(5 – 3x2) + (x2 + 1)<(5)’ – (3x2)’>

= (2x + 0)(5 – 3x2) + (x2 + 1)(0 – 3.2x)

= 2x.(5 – 3x2) + (x2 + 1).(-6x)

= 2x.5 – 2x.3x2 + x2(-6x) + 1(-6x)

= 10x – 6x3 – 6x3 – 6x

= -12x3 + 4x.

Xem thêm: Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga, Kết Bài Bài Thơ

*

*

*

Xem toàn cục Giải Toán 11: bài xích 2. Phép tắc tính đạo hàm


Tải về
Tham khảo các bài học tập khác
Loạt bài xích Lớp 11 hay độc nhất vô nhị
xemthêm

Trang Web share tài liệu, lời giải miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt câu hỏi