I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 7

Tập hợp Q những số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân chia số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
§5.Lũy thừa của một trong những hữu tỉ
§6.Lũy quá của một số hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai mặt đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
§4.Hai mặt đường thẳng song song
§5.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng tuy vậy song
§6.Từ vuông góc đến tuy vậy song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng ba góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.Trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp cân nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp bằng nhau thứ cha của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành kế bên trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài xích tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” những giá trị của lốt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa phải cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và con đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu
§3.Quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất bố đường trung tuyến của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất bố đường phân giác của tam giác
§7.Tính hóa học đường trung trực của một quãng thẳng
§8.

Xem thêm: "New" Các Phiên Bản Win 8.1 Pro N Là Gì, New Các Phiên Bản Win 8

Tính chất bố đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất cha đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*