Hỗn hợp kim loại tính năng với tất cả hổn hợp muối:

Đối cùng với dạng toán này nếu giải theo thiết bị tự, khả năng xuầt hiện nay rất phức tạp để đơn giản dễ dàng ta dùng:

Định chính sách bảo toàn electron:


Nguyên tắc của phương pháp :” Khi có rất nhiều chất lão hóa hoặc hóa học khử trong tất cả hổn hợp phản ứng (nhiều bội phản ứng hoặc phản bội ứng qua không ít giai đoạn) thì tổng số mol electron mà những phân tử chất khử mang lại phải bởi tổng số mol electron mà các chất lão hóa nhận”.

Bạn đang xem: Giải nhanh

Bạn sẽ xem: cách thức giải cấp tốc hóa học rất là dễ hiểu

Điều quan trọng đặc biệt khi áp dụng phương pháp này là nhận định đúng tâm lý đầu cùng cuối của các chất lão hóa khử.


VD: Cho các thành phần hỗn hợp Mg cùng Zn chức năng với dung dịch đựng Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Giả dụ sau phản bội ứng thu được tất cả hổn hợp 3 kim loại thì 3 sắt kẽm kim loại này chỉ hoàn toàn có thể là: Cu, Ag, Zn (còn nguyên hoặc dư). Do Zn còn phải AgNO3 và Cu(NO3)2 hầu như đã bội nghịch ứng hết.

Gọi a, b theo lần lượt là số mol Mg, Zn ban đầu, c là số mol Zn còn dư.

x, y là số mol AgNO3, Cu(NO3)2 sẽ dùng, ta tất cả các quá trình cho cùng nhận electron như sau:

Áp dụng định phương tiện bảo toàn electron ta có: 2a +2(b-c) = x + 2y

Ví dụ: mang đến m (g) các thành phần hỗn hợp Y có 2,8g Fe với 0,81g Al vào 200ml dd C chứa AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Lúc phản ứng hoàn thành được dd D và 8,12g rắn E tất cả 3 kim loại. đến rắn E tính năng với dd HCl dư thì được 0,672 lít H2(đktc). Tính độ đậm đặc mol những chất trong hỗn hợp C.

A. =0,15M, =0,25M B. =0,1M, =0,2M

C. =0,5M, =0,5M D. =0,05M, =0,05M

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 19,2g sắt kẽm kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96lít(đktc) tất cả hổn hợp khí có NO2 cùng NO bao gồm tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định kim loại M.

Xem thêm: Chư Ơ Clit - Lý Thuyết: Tiên Đề Ơ

A. Fe(56) B. Cu(64) C. Al(27) D. Zn(65)

Câu 2: Hòa tan trọn vẹn 11,2g fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A cùng 6,72 lít tất cả hổn hợp khí B gồm NO và một khí X, với tỉ trọng thể tích là 1:1. Xác định khí X?

A. NO B. N2O C. NO2 D. D. N2

Câu 3: Khi mang đến 1,92g hỗn hợp X có Mg cùng Fe bao gồm tỉ lệ mol 1:3 tính năng hoàn toàn cùng với HNO3 tạo nên hỗn vừa lòng khí tất cả NO với NO2 hoàn toàn có thể tích 1,736 lít (đktc). Tính cân nặng muối tạo ra thành và số mol HNO3 sẽ phản ứng.

A. 8,074gam và 0,018mol B. D. 8,4gam cùng 0,8mol

C. 8,7gam và 0,1mol D. 8,74gam với 0,1875mol

Câu 4: mang lại 3g láo hợp có Cu, Ag tan không còn trong dung dịch bao gồm HNO3 và H2SO4 thu 2,94g các thành phần hỗn hợp 2 khí NO2 và SO2 hoàn toàn có thể tích 1,344lít (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại?