Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Giải câu hỏi

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Tính :

a,(left+left)

b,(left+left+left)


*

*

I. Choose a word in each line that has different bao tay pattern.

1. A. Bamboo B. Village C. Workshop D. Famous

2. A. Business B. Chocolate C. Grandparent D. Experience

3. A. Communicate B. Generation C. Historical D. Environment

4. A. Handicraft B. Department C. Embroider D. Opinion

5. A. Transfer B. Accept C. Publish D. Remind

6. A. Department B. Historical C. Technique D. Pottery

7. A. Prosperity B. Experience C. Complicated D. Cooperate

8. A. Balloon B. Craftsmen C. Markets D. Local

9. A. Sculpture B. Temperate C. Repeat D. Culture

10. A. Embroidery B. Lantern C. Formation D. Behavior


#Tiếng anh lớp 7
0
*

Lưu Khánh An8 phút trước

vẽ mặt đường thẳng tọa độ y=-x,y=1-x


#Toán lớp 9
0
TRÌNH THÙY DƯƠNG14 phút trước

Tính theo phong cách thuận tiện

1. 74 * 35 + 63 * 70

2. 17 * ( 38+50 ) - 38 * 17


#Toán lớp 5
1
Nguyễn Thị yêu mến Hoài
6 phút trước

74 x 35 + 63 x 70

= 37 x 2 x 35 + 63 x 70

= 37 x 70 + 63 x 70

= 70 x ( 37 + 63)

= 70 x 100

= 7000

17 x ( 38 + 50) - 38 x 17

= 17 x 38 + 17 x 50 - 38 x 17

= ( 17 x 38 - 38 x 17) + 17 x 50

= 17x( 38 - 38 ) + 850

= 17 x 0 + 850

= 850


Đúng(0)
TRÌNH THÙY DƯƠNG19 phút trước

Tính

1 + 2 + 3 +...+ 29


#Toán lớp 5
1
Nguyễn Thị mến Hoài
16 phút trước

1 + 2 + 3 + 4 + .......29

= (1 + 29) x (29 -1):1+1 : 2 = 435


Đúng(0)
Nguyễn Tường Nhi57 phút trước

15 + 2 * x = 29

22-3* x = 4

8 + x * 4 = 24

15- x : 2 =11

5+5 : x =10

3* x +12 + 24

x:4-2 + 14

Anh chị giú em cùng với ạ


#Toán lớp 2
1
Nguyễn Thị mến Hoài
49 phút trước

15 + 2 x X = 29

2 x X = 29 - 15

2 x X = 14

X = 14:2

X = 7

22 - 3 x X = 4

3 x X = 22 - 4

3x X = 18

X = 18 : 3

X = 6

8 + X x 4 = 24

X x 4 = 24 - 8

X x 4 = 16

X = 16: 4

X = 4

15 - X : 2 = 11

X : 2 = 15 - 11

X : 2 = 4

X = 4 x 2

X = 8

5 + 5 : X = 10

5: X = 10 - 5

5: X = 5

X = 5: 5

X = 1

3 x X + 12 = 24

3 x X = 24 - 12

3 x X = 12

X = 12: 3

X = 4

X : 4 - 2 = 14

X : 4 = 14 + 2

X : 4 = 16

X = 16 x 4

X = 64


Đúng(1)
châu lan anh2 giờ đồng hồ trước (11:14)

tính quý giá biểu thứca) 621 - ( 621 - 58 )

b) 720 + ( 3927 - 720 )


#Toán lớp 4
1
Nguyễn Thị thương Hoài
1 tiếng trước (11:48)

a, 621 - ( 621 - 58) = 621 - 621 + 58 = 58

b, 720 + (3927 - 720 ) = 720 + 3927 - 720 = 720 - 720 + 3927 = 3927

-


Đúng(0)
Nguyễn Thị Bích Phượng2 giờ trước (11:02)
#Toán lớp 6
1
Nguyễn Thị mến Hoài
57 phút trước

bài 106. Tổng số học viên cả lớp : 12 : 30 x 100 = 40 (bạn)

số học sinh khá: 40 x 60 100 = 24 (bạn)

đs...

bài 107 ta có nước muối bột = nước + muối

khối lượng hỗn hợp nước muối bột là 1000 + 9 = 1009 (g)

tỉ số phần trăm khối lượng muối đối với nước muối

9: 1009 x 100 = 0,89%

đs....


Đúng(0)
Protoanhock43 giờ đồng hồ trước (10:15)

`1/5 + 1/4`


#Toán lớp 5
6
ঌᐯIᖇᑌᔕ۶ᑕOᖇOᑎᗩ✿‿
3 giờ trước (10:16)

`1/5 + 1/4`` = 4/20 + 5/20`` = 9/20`


Đúng(1)
Lưu Ngọc Hân
3 giờ trước (10:19)

(dfrac15+dfrac14=dfrac420+dfrac520=dfrac920)


Đúng(0)
Bùi Hải Yến3 giờ đồng hồ trước (10:11)

(7^2005 + 7^2004) : 7^ 2004=?


#Toán lớp 6
3
Chengg Baby
3 tiếng trước (10:19)

(7^2005 + 7^2004) : 7^2004=7^2005:7^2004 + 7^2004:7^2004=7+1=8


Đúng(0)
ঌᐯIᖇᑌᔕ۶ᑕOᖇOᑎᗩ✿‿
2 giờ đồng hồ trước (10:24)

`(7^2005 + 7^2004) : 7^2004``= 7^2005:7^2004 + 7^2004:7^2004``= 7+1``= 8`


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm
aryannations88.com
aryannations88.com)


Design by
aryannations88.com
Các khóa học rất có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Đun Nóng Tạo Ra Glixerol ?

Tới giỏ hàngĐóng