Hướng dẫn giải bài xích 40. Ancol sgk chất hóa học 11. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk hóa học 11 bao gồm đầy đầy đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… gồm trong SGK sẽ giúp các em học viên học giỏi môn hóa học 11, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bt sgk hóa 11


LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp

– Ancol là phần đông hợp hóa học hữu tuy thế phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) link trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no, bí quyết R(OH)n

– Phân loại:

+ Theo gốc hiđrocacbon: tất cả ancol no, ancol ko no, ancol thơm.

+ Theo con số nhóm hiđroxyl: ancol solo chức, ancol đa chức.

+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C links với đội -OH.

– Đồng phân: Đồng phân team chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân địa chỉ nhóm OH, đồng phân vị trí link bội, đồng phân hình học.

– Danh pháp:

+ Danh pháp cội chức: Ancol + Tên nơi bắt đầu hidrocacbon + ic


+ Tên ráng thế: số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh – tên mạch chủ yếu – số chỉ địa điểm nhóm – OH + ol

Lưu ý: Mạch chính là mạch cacbon nhiều năm nhất tất cả chứa team -OH

Đánh số máy tự nguyên tử C mạch chính ban đầu từ phía gần đội -OH hơn

2. đặc thù vật lí

– các ancol trường đoản cú C1 đến khoảng C12 ở điều kiện thường là chất lỏng, trường đoản cú C1 mang đến C3 chảy vô hạn trong nước.

– ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với những hiđrocacbon có cân nặng mol phân tử tương đương, vị tạo được liên kết hiđro giữa các phân tử ancol cùng với nhau cùng giữa những phân tử ancol cùng với nước.

3. đặc thù hóa học

a) bội nghịch ứng núm nguyên tử H trong đội OH


– Ancol tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm M tạo ra muối ancolat. Bội nghịch ứng này minh chứng phân tử ancol bao gồm nguyên tử hiđro linh động.

– phản ứng riêng rẽ của glixerol: chức năng với Cu(OH)2 tạo nên phức hóa học tan có màu xanh lam cực kỳ đặc trưng.

b) bội nghịch ứng cụ nhóm OH

– phản ứng với axit vô cơ khỏe khoắn như HX, HNO3, H2SO4…

R-OH + HA → R-A + H2O ( A là: Hal, ONO2…)

– phản ứng cùng với ancol tạo nên ete: R- OH + HO- R’ (xrightarrowH_2SO_4đặc,t^o) R- O- R’ + H2O


c) phản bội ứng bóc tách nước sinh sản anken

Ancol khi chức năng với H2SO4 đặc, nấu nóng ở ánh nắng mặt trời 1700C đến phản ứng tách nước giống như như bội phản ứng bóc HX trường đoản cú dẫn xuất halogen.

d) phản nghịch ứng oxi hóa

– oxi hóa không trả toàn: khi oxi hóa dịu thì ancol bậc 1 chế tác anđehit; ancol bậc 2 tạo thành xeton; ancol bậc 3 ko phản ứng. Ví dụ:

R- CH2OH + CuO → R- cho + Cu + H2O

– Oxi hóa hoàn toàn: Ancol cháy tạo ra khí cacbonic, tương đối nước với tỏa những nhiệt


4. Phương pháp điều chế

– phương pháp tổng hợp: Tổng hợp etanol từ bỏ etilen bao gồm sẵn sau quy trình lọc dầu

– phương pháp sinh hóa: Từ những nguồn nguyên liệu chứa đựng nhiều tinh bột trong tự nhiên và thoải mái ( gạo, lúa mì,…) sau quy trình lên men thu được etanol

5. Ứng dụng

Ancol ứng dựng những trong công nghiệp thực phẩm, y tế, động cơ,….

BÀI TẬP

Dưới đó là phần chỉ dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk hóa học 11 tương đối đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập chúng ta xem sau đây:


1. Giải bài bác 1 trang 186 hóa 11

Viết công thức kết cấu và hotline tên những ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12O.

Bài giải:

Ancol có 2 một số loại đồng phân:

– Đồng phân về mạch C (mạch nhánh với mạch không phân nhánh)

– Đồng phân về vị trí nhóm chức.

*

2. Giải bài bác 2 trang 186 hóa 11

Viết các phương trình hóa học của bội nghịch ứng thân propan-1-ol với mỗi hóa học sau:

a) Natri kim loại.

b) CuO, đun nóng.

c) Axit HBr, tất cả xúc tác.

Trong mỗi bội nghịch ứng trên, ancol nhập vai trò gì: chất khử, hóa học oxi hóa, axit, bazơ? Giải thích.

Bài giải:

a) Propan-1-ol bội nghịch ứng với na là bội phản ứng thay nguyên tử H trong nhóm OH bằng nguyên tử kim loại Na.

Phương trình hóa học:

(2CH_3 – CH_2 – CH_2 – Ooverset+1H + 2overset0Na xrightarrowt^0 2CH_3 – CH_2 – CH_2 – Ooverset+1Na + overset0H_2↑)

Ancol nhập vai trò hóa học oxi hóa vì chưng là hóa học nhận electron, số oxi hóa giảm sau bội phản ứng.

b) Propan-1-ol phản bội ứng với CuO, đun nóng sẽ tách nước sản xuất thành anđehit.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CH_2-overset-1CH_2OH + overset+2CuO xrightarrowt^0 CH_3-CH_2-overset+1CHO + overset0Cu + H_2O$

Ancol nhập vai trò là hóa học khử vì là chất nhường electron, số oxi hóa tăng sau làm phản ứng.

c) Propan-1-ol bội nghịch ứng với HBr là bội phản ứng cố cả đội -OH bởi nguyên tử Br.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CH_2-CH_2OH + overset+1HBr → CH_3-CH_2-CH_2Br + H_2O$

Ancol đóng vai trò là bazơ vị nhận H+ của HBr.

3. Giải bài 3 trang 186 hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học nhằm phân biệt các chất lỏng đựng đơn nhất trong những lọ ko dán nhãn: etanol, glixerol, nước với benzen.

Bài giải:

♦ giải pháp 1:

Trích mỗi hóa học 1 ít mang đến ra những ống nghiệm khác nhau và viết số thứ trường đoản cú tương ứng.

– mang lại lần lượt nước dư vào những ống nghiệm:

+ Ống nghiệm nào hóa học lỏng ko tan, dung dịch chia thành 2 lớp là benzen (nổi lên trên bề mặt nước).

+ những ống nghiệm còn lại dung dịch nhất quán là: etanol (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3), nước (H2O)

– đến Cu(OH)2 vào 3 hóa học còn lại, hóa học nào tạo phức greed color lam là C3H5(OH)3, còn lại không tồn tại hiện tượng gì là C2H5OH cùng H2O

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 ightarrow _2Cu + 2H_2O$

Đốt 2 chất còn lại, rồi cho thành phầm qua hỗn hợp nước vôi trong, hóa học nào thành phầm sinh ra làm đục nước vôi trong là C2H5OH, còn sót lại là H2O.

$C_2H_5OH + 3O_2 xrightarrowt^0 2CO_2 + 3H_2O$

$CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + H_2O$

♦ biện pháp 2:

C2H5OHC3H5(OH)3H2OC6H6
Cu(OH)2Không hiện tại tượngdung dịch xanh lamKhông hiện tượngKhông hiện nay tượng
CuO, toCu (đỏ)Không hiện nay tượngKhông hiện tại tượng
NaKhông bội phản ứngKhíKhông hiện nay tượng

Phương trình hóa học:

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 xrightarrow< > undersetDd xanh lam _2Cu + 2H_2O$

$CH_3-CH_2OH + CuO xrightarrow< > t^0 CH_3-CHO + Cu + H_2O$

(2H_2O + 2Na xrightarrow< > 2NaOH + H_2 uparrow)

4. Giải bài xích 4 trang 186 hóa 11

Từ propen và những chất vô cơ cần thiết có thể pha trộn được những chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Bài giải:

(1) Điều chế propan-2-ol:

(eginmatrix CH_3 -CH=CH_2 + H_2O xrightarrowt^0 \ \ endmatrix eginmatrix CH_3-CH-CH_3 \ ^| \ OH endmatrix)

(2) Điều chế propan-1,2-điol:

(3CH_2 = CH – CH_3 + 4H_2O + 2KMnO_4 o 3CH_2(OH) – CH(OH) – CH_3 + 2MnO_2 + 2KOH)

5. Giải bài bác 5 trang 187 hóa 11


Cho 12,20 g tất cả hổn hợp X gồm etanol với propan-1-ol chức năng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a) Tính nguyên tố phần trăm cân nặng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

b) Cho các thành phần hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản bội ứng.

Bài giải:

a) Tính yếu tắc phần trăm trọng lượng của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp $X$.

Gọi số mol của C2H5OH với CH3CH2CH2OH theo thứ tự là $x$ cùng $y$ (mol)

Phương trình hóa học:

$C_2H_5OH + mãng cầu → C_2H_5ONa + dfrac12 H_2↑$

$x → 0,5x (mol)$

$CH_3CH_2CH_2OH + na → CH_3CH_2CH_2ONa + dfrac12 H_2↑$

$y → 0,5y (mol)$

Theo đề bài ta có:

(n_H_2 = dfrac2,822,4 = 0,125,(mol))

Do đó ta bao gồm hệ phương trình:

(egingatheredleft{ egingatheredsum m_ancol = 46x + 60y = 12,2 hfill \sum n_H_2 = 0,5x + 0,5y = 0,125 hfill \endgathered ight. \⇒ left{ egingatheredx = 0,2 hfill \y = 0,05 hfill \endgathered ight. endgathered )

Do đó

$\% C_2H_5OH = dfracm_C_2H_5OHm_hh,ancol.100\% = dfrac0,2.4612,2.100\% = 75,4\% $

$\% CH_3CH_2CH_2OH = 100\% – 75,4\% = 25,6\%$

Vậy tất cả $25,6 \% CH_3CH_2CH_2OH$ cùng $ 75,4 \%C_2H_5OH$ vào hỗ hợp $X$.

b) Cho hỗn hợp $X$ qua ống đựng $CuO$ đun nóng.

Phương trình hóa học của bội phản ứng:

$C_2H_5OH + CuO xrightarrowt^0 CH_3CHO + Cu↓ + H_2O$

$CH_3CH_2CH_2OH + CuO xrightarrowt^0 C_2H_5CHO + Cu↓ + H_2O$

6. Giải bài bác 6 trang 187 hóa 11

Oxi hóa trọn vẹn 0,60 g một ancol A đối chọi chức bởi oxi ko khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 quánh rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32 g.

a) phân tích và lý giải hiện tượng phân tách trên bằng những phương trình hóa học.

b) Tìm công thức phân tử, viết công thức kết cấu có thể gồm của A.

c) Khi cho ancol trên công dụng với CuO, đun nóng thu được một anđêhit tương ứng. điện thoại tư vấn tên của A.

Bài giải:

a) thành phầm oxi hóa có CO2 cùng H2O:

– Qua bình (1) đựng H2SO4 đặc thì H2O bị hấp thụ làm bình (1) tăng $m_H_2O = 0,72 (g)$.

– Qua bình (2) CO2 bị hấp thụ do dung dịch KOH, $m_CO_2 = 1,32 (g)$.

Gọi CTPT của ancol A đối kháng chức là CxHyO ta có phương trình chất hóa học như sau:

$2C_xH_yO + dfrac4x + y – 22 O_2 xrightarrowt^0 2xCO_2 + yH_2O$

$CO_2 + 2KOH → K_2CO_3 + H_2O$

b) Tìm phương pháp phân tử, viết công thức kết cấu có thể có của A.

Ta có:

(n_H_2O = dfrac0,7218 = 0,04,(mol);)

(n_CO_2 = dfrac1,3244 = 0,03,(mol))

Bảo toàn khối lượng: $m_O (trong A) = m_A – m_C – m_H$

⇒ $m_O (trong A) = 0,6 – 0,03 . 12 – 0,04 . 2 = 0,16 (g)$

⇒ $n_O = dfrac0,1616 = 0,01 (mol)$

Gọi CTPT của ancol A đơn chức là CxHyO : 0,01 (mol) (Vì ancol đối chọi chức cần nA = nO)

Do đó:

(egingathered⇒ x = dfracn_CO_2n_A = dfrac0,030,01 = 3 hfill \,,y = dfrac2n_H_2On_A = dfrac0,080,01 = 8 hfill \endgathered )

Vậy bí quyết phân tử của $A$ là: $C_3H_8O$

Công thức cấu trúc có thể tất cả của $A$ là: $CH_3-CH_2-CH_2OH$ và đồng phân (eginmatrix CH_3-CH-CH_3 \ ^| \ OH endmatrix)

c) Khi mang lại ancol trên tác dụng với CuO, nấu nóng thu được một anđêhit tương ứng

A + CuO nung lạnh → anđehit

⇒ A là ancol bậc 1.

⇒ CTCT của $A$ là $CH_3CH_2CH_2OH$: propan-1-ol

Phương trình bội phản ứng

$CH_3CH_2CH_2OH + CuO xrightarrowt^0 CH_3CH_2CHO + Cu↓+ H_2O$

7. Giải bài bác 7 trang 187 hóa 11

Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0% hóa học xơ (không bị biến đổi đổi) có thể sản xuất được từng nào lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và trọng lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml

Bài giải:

Khối lượng hóa học xơ là:

$m_xơ = frac10^6.5\% 100\% = 0,05.10^6 (g)$

Khối lượng tinh bột là:

$m_tb = 10^6 – 0,05.10^6 = 0,95.106 (g)$

Phương trình bội phản ứng

$(C_6H_10O_5)_n + nH_2O → nC_6H_12O_6$ (1)

$C_6H_12O_6 xrightarrowmen,ruou 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (2)

Từ (1) với (2) ta có:

(egingatheredn_C_2H_5OH = 2n_C_6H_12O_6 = 2n.n_C_6H_10O_5\ = 2n.dfrac0,95.10^6162n = dfrac1,9.10^6162 hfill \⇒ m_C_2H_5OH = dfrac1,9.10^6162.46 = dfrac87,4.10^6162(g) hfill \⇒ V_C_2H_5OH = dfracmD = dfrac87,4.106162.0,789(ml) hfill \endgathered )

Vì $\%H = 80\%$ đề xuất lượng ancol thực tế thu được là:

(V_C_2H_5OH ,tt = dfrac87,4.10^6162.0,789.dfrac80\% 100\% = 0,547.10^6(ml) ) (= 547,(l))

Vậy hoàn toàn có thể sản xuất được $547,(l)$ etanol tinh khiết.

8. Giải bài bác 8 trang 187 hóa 11

Cho ancol bao gồm công thức cấu tạo: $H_3C-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

Tên nào dưới đây ứng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol.

B. 4-metylpentan-1-ol.

C. 4-metylpentan-2-ol.

D. 3-metylhexan-2-ol.

Bài giải:

Tên ancol = thương hiệu số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch cacbon bao gồm + số chỉ địa chỉ nhóm -OH +ol

Đánh số đồ vật tự tự cacbon gần team chức -OH nhất

*

Như vậy:

– team -OH nghỉ ngơi Cacbon số 1 là: 1-ol.

– Nhánh metyl sống Cacbon số 4 là: 4-metyl.

⇒ tên ứng cùng với ancol là 4-metylpentan-1-ol

⇒ Đáp án: B.

Xem thêm: Giải Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Toán 2019, Giải Đề Thi Vào Lớp 6

9. Giải bài 9 trang 187 hóa 11

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tính năng với natri dư thấy bao gồm 0,56 lít khí bay ra (đktc). Bí quyết phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Bài giải:

Gọi cách làm của ancol $X$ no đối chọi chức, mạch hở là $C_nH_2n+1OH (n≥ 1)$

Phương trình hóa học:

$2C_nH_2n+1OH + 2Na → 2C_nH_2n+1ONa + H_2↑$

Ta có:

(n_H_2 = dfrac0,5622,4 = 0,025,(mol))

$⇒ n_C_2H_5OH = 2n_H_2 = 2.0,025 = 0,05 (mol)$

Do đó:

(egingatheredM_C_nH_2n + 1OH = dfrac3,70,05 = 74,(g/mol) hfill \⇒ 14n + 1 + 17 = 74 hfill \⇒ n = 4 hfill \CTPT:C_4H_10O hfill \endgathered )

⇒ Đáp án: C.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần giải đáp Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk chất hóa học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 11 xuất sắc nhất!