triết lý Vật lý 10: bài bác 2. Chuyển động thẳng đều

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

- Thời gian hoạt động của vật dụng trên quãng đường M1M2 là:

 t = t2 − t1

- Quãng lối đi được của vật dụng trong thời hạn t là:

s = x2 − x1

*

1. Tốc độ trung bình

Tốc độ vừa phải = Quãng đường đi được/ thời gian chuyển động

*

2. Chuyển động thẳng đều

Chuyển động thẳng mọi là hoạt động có quỹ đạo là con đường thẳng cùng có vận tốc trung bình như nhau trên đa số quãng đường.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 2

Trong vận động thẳng đều, lúc nói tốc độ của xe bên trên một quãng con đường hoặc trong một khoảng thời hạn nào kia thì ta hiểu kia là tốc độ trung bình.

3. Quãng lối đi được trong hoạt động thẳng đều

Công thức tính quãng lối đi được ss trong chuyển động thẳng đều:

s = vtbt = vt

Với v là vận tốc của vật.

Trong chuyển động thẳng đều, quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Phương trình vận động thẳng đều

- Tọa độ của hóa học điểm sau thời hạn chuyển động t sẽ là:

x = xo + s = xo + vt

Phương trình bên trên được hotline là phương trình chuyển động thẳng đều của chất điểm M.

*

2. Đồ thị tọa độ - thời hạn của hoạt động thẳng đều

Giả sử bao gồm một tín đồ đi xe đạp, xuất phát từ địa điểm A, phương pháp gốc toạ độ O là 5 km, hoạt động thẳng mọi theo hướng Ox với vận tốc 10 km/h.

Phương trình hoạt động của xe đạp điện là:

x = 5 + 10t

với x tính bởi kilômét với t tính bởi giờ. Ta hãy kiếm tìm cách biểu diễn sự nhờ vào của x vào t bằng đồ thị.

a)Bảng (x, t)

Trước hết ta phải tạo lập bảng những giá trị tương ứng giữa x và t, hotline tắt là bảng (x, t), bên dưới đây:

*

b)Đồ thị toạ độ - thời gian

Vẽ hai trục vuông góc: trục hoành là trục thời hạn (mỗi độ phân chia ứng với một giờ); trục tung là trục toạ độ (mỗi độ chia ứng cùng với 10 km). Ta call hai trục này là hệ trục (x, t). Bên trên hệ trục (x, t), ta hãy chấm những điểm bao gồm x với t tương xứng trong bảng (x, t). Nối những điểm kia với nhau, ta được một đoạn thẳng; đoạn thẳng này rất có thể kéo dài thêm về bên cạnh phải. Hình dưới đây được call là thứ thị toạ độ - thời hạn của chuyển động thẳng đa số đã cho.

Xem thêm: De Thi Học Kì 2 Lớp 2 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 2 Năm 2021

*

Đồ thị toạ độ - thời gian biểu diễn sự dựa vào của toạ độ của vật hoạt động vào thời gian.