1. Cho những phân số: (7 over 8;19 over 40;14 over 16;7 over 5;14 over 10)

a) Rút gọn gàng phân số: (14 over 16=........ ; 14 over 10)=..............

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 tập 2

b) Viết những phân số đều có mẫu số là 40 cùng bằng các phân số sẽ cho:

(eqalign & 7 over 8 = ldots ,,,,,,,,,,19 over 40,,,giữ,,nguyên,,,,,,,,,,,14 over 16 = ldots cr và 7 over 5 = ldots ,,,,,,,,,,14 over 10 = ldots cr )

c) trong các phân số trên bao gồm phân số đều nhau là:

2. Lớp 4A tất cả 32 học viên được chia đa số cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chiếm mấy phân số học viên của lớp?

b) 3 tổ tất cả bao nhiêu học sinh?

3. Một tàu ngoài trái đất chở 20t hàng lên trạm vũ trụ. Biết trọng lượng hàng là thiết bị cầm cố thế. Hỏi tàu vũ trụ kia chở bao nhiêu tấn thiết bị nắm thế?

4. Tất cả một kho gạo, lần đầu bạn ta kéo ra 25 500 kilogam gạo, lần sau kéo ra số gạo bằng số gạo lấy lần thứ nhất thì vào kho còn sót lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho bao gồm bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải

1.

a) (14 over 16 = 7 imes 2 over 8 imes 2 = 7 over 8;14 over 10 = 7 imes 2 over 5 imes 2 = 7 over 5)

b) (eqalign & 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr & 19 over 40,,,giữ,,nguyên cr và 14 over 16 = 14:2 over 16:2 = 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr & 7 over 5 = 7 imes 8 over 5 imes 8 = 56 over 40 cr & 14 over 10 = 14 imes 4 over 10 imes 4 = 56 over 40 cr )

c) (7 over 8 = 14 over 16) và (7 over 5 = 14 over 10)

2.

Xem thêm: Trường Đại Học Nam Cần Thơ Học Phí Đại Học Nam Cần Thơ 2022, Trường Đại Học Nam Cần Thơ Tuyển Sinh 2022

Cầm tắt

*

Bài giải

a) vào lớp phân thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chiếm phần (3 over 4) số học sinh của lớp

b) từng tổ bao gồm số học viên là

: 32 :4 = 8 (học sinh)

Số học viên có trong những tổ là: 8 ( imes) 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) (3 over 4) b) 24 học tập sinh

3. Tóm tắt

Tàu thiên hà chở 20t hàng

Thiết bị rứa thế cân nặng hàng

Thiết bị cụ thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị một trong những phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số mặt hàng thiết bị sửa chữa thay thế mà vũ trụ chở là:

4 ( imes) 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

4. 

Tóm tắt

Một kho gạo bạn ta lấy

Lấy lần đầu:25 500kg gạo

Lần sau lấy: (2 over 5) số gạo lần đầu

Còn lại : 14 300kg gạo

Trong kho có:… tấn gạo

Bài giải

Theo đề bài là lần sau đem (2 over 5) số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia thành 5 phần thì lần hai chỉ chiếm 2 phần