lý giải Giải bài bác tập 1,2,3,4,5,6,7 trang trăng tròn SGK Hóa 11: phản bội ứng đàm phán của ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 4

Bài 1. Điều kiện để xảy ra phản ứng điều đình ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li là gì? Lấy các thí dụ minh họa.

Hướng dẫn: Phản ứng thảo luận ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi có ít nhất một trong các điều khiếu nại sau:

Tao thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

Tạo thành chất điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Tạo thành hóa học khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2: Tại sao những phản ứng giữa hỗn hợp axit và hiđroxit gồm tính bazơ cùng phản ứng thân muối cacbonat cùng dung dịch axit rất dễ dàng xảy ra?

Hướng dẫn: Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất đơn giản xảy ra vì tất cả sự tạo thành thành chất điện li khôn xiết yếu là H2O Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Phản ứng thân muối cacbonat với dung dịch axit dễ xảy ra vì bao gồm sự chế tác thành hóa học khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑+ H2O


Quảng cáo


Bài 3. Lấy một số trong những thí dụ chứng minh rằng: thực chất của làm phản ứng trong dung dịch các chất năng lượng điện li là làm phản ứng giữa những ion.

Hướng dẫn bài bác 3: Bản chất của phản nghịch ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li là phản nghịch ứng giữa những ion. Thiệt vậy:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Bản chất Ag+ + Cl‑ → AgCl ↓

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓+ 2NaCl

Bản chất: Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2 ↓

Bài 4. Phương trình ion rút gọn gàng của bội nghịch ứng mang đến biết:A. đa số ion như thế nào tồn trên trong dung dịchB. Nồng độ phần nhiều ion như thế nào trong dung dịch to nhấtC. Thực chất của bội nghịch ứng vào dung dịch những chất điện liD. Không tồn trên phân tử trong dung dịch những chất điện li

Đáp án:Phương trình ion rút gọn gàng của phản nghịch ứng đến biết bản chất của làm phản ứng trong dung dịch những chất điện li.


Quảng cáo


Bài 5 Hóa 11 trang trăng tròn SGK: Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau:a) Fe2(SO4)3 + NaOHb) NH4Cl + AgNO3c) NaF + HCld) MgCl2 + KNO3e) FeS (r) + HClg) HClO + KOH

Giải bài bác 5:

*

aryannations88.com - website siêng về đề thi, kiểm tra và giải bài xích tập tự lớp 1 đến lớp 12. Website với hàng triệu lượt truy vấn mỗi tháng, với đối tượng là học tập sinh, giáo viên và bố mẹ trên cả nước.

Xem thêm: " Ttg Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Ttg Nghĩa Của Từ Ttg


XEM THEO LỚP
Giải bài bác tập SGK bắt đầu 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS & hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.