Giải VNEN toán 7 bài bác 1: Biểu thức đại số . Quý giá của một biểu thức đại số - Sách lí giải học Toán 7 tập 2 trang 28. Sách này bên trong bộ VNEN của chương trình mới. Tiếp sau đây sẽ hướng dẫn vấn đáp và giải các bài tập trong bài bác học. Cách giải chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A . Hoạt động khởi động

Đọc với tính giá trị của mỗi biểu thức sau :

A = 36 – 10 + 6 ; B = 36 – ( 6 + 4 ) ;C = 15 + 6 : 3 ; D = 4 . 32 – 5 . 6 .

Bạn đang xem: Giá trị của một biểu thức đại số

Trả lời:

A = 36 – 10 + 6 = 26 + 6 = 32 ;B = 36 – ( 6 + 4 ) = 36 – 10 = 26C = 15 + 6 : 3 = 15 + 2 = 17D = 4 . 32 – 5 . 6 = 128 – 30 = 98

B . Hoạt động hình thành loài kiến thức

1 . Triển khai các hoạt động sau

a ) Đọc và tuân theo yêu cầu

Viết biểu thức biểu lộ chu vi của một hình chữ nhật có chiều rộng bởi 5cm với chiều dài bởi 8cm .Viết biểu thức biểu lộ chu vi của hình chữ nhật gồm hai cạnh liên tiếp bằng 5cm với a centimet .Viết phép tính để tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AB dưới dạng một biểu thức đựng chữ .

*

Trả lời:

Chu vi (P) = chiều lâu năm x chiều rộng = 8 x 5 (cm)Chu vi (P) = chiều nhiều năm x chiều rộng = 5 x a (cm)AB = x + y + 4 (cm)

c) Đọc và chỉ rõ các phép toán trong các biểu thức đại số sau:

4x ; 2.(5 + a) ; 3.(x + y) ; x2 ;3x + 4 ; xy ; $ frac150t$ ; $frac1x - 0,5$

Trả lời:

4x : phép nhân 2.(5 + a) : phép nhân với phép cộng. 3.(x + y) : phép nhân và phép cộngx2 : lũy thừa3x + 4 : nhân với cộngxy : nhân$ frac150t$ : chia$frac1x - 0,5$ : phân chia và trừ

e) Viết biểu thức đại số biểu thị:

Quãng đường đi được sau x (h) của một xe hơi đi với vận tốc 40km/h;Tổng quãng đường đi được của một người biết rằng người đó đi dạo trong x (h) với gia tốc 5km/h và sau đó đi ô tô trong y (h) với vận tốc 45km/h.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong mỗi trường thích hợp sau theo hai các khác nhau:

*

Trả lời:

S = v.t = 40.x = 40x.S = 5.x + 45.y= 5x + 45y.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong:(1) SEFGH = EH.HG = a.(b+c) = a(b+c)(2) SEFGH = EH.HG = a.(b – c) = a(b – c)

2. C ) Sử dụng đặc điểm phân phối để viết tiếp vào nơi trống ( . . . ) :

3 ( x + 5 ) = . . . ;

( 2 + x ) ) = . . . ,

4 ( x - 2 ) = . . . ; 

2x + 2 . 5 = . . . ;

3 . 4 + 4x = . . . ;

2x - 2 . 4 = . . . .

Trả lời:

3( x + 5 ) = 3x + 15 ;

( 2 + x )5 = 10 + 5x ;

4( x - 2 ) = 4x – 8;

2x + 2 . 5 = 2(x + 5) ;

3.4 + 4x = (3 + x)4 ;

2x - 2 . 4 = 2(x – 4);

3. C) Tính quý hiếm của biểu thức đại số :

3x - 5x + 1 trên x = - 1 .x2y trên x = - 4 và y = 3 .

Xem thêm: Tết Nguyên Đán 2022 Là Ngày Bao Nhiêu Ngày Đến Tết? Tết 2022 Là Ngày Nào?

Trả lời:

Giá trị của biểu thức 3x – 5x + 1 tại x = -1 là 3.(-1) – 5.(-1) + 1 = 3Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 với y = 3 là (-4)2.3 = 16.3 = 48.