1531768793535 file sach chuyen de mê mệt so va bai toan lien quan lại nguyen tien datcompressedpdf là tài liệu môn Toán trong lịch trình Lớp 12 được aryannations88.com tổng thích hợp và biên soạn từ các nguồn chia sẻ trên Internet. Chế tạo ra nguồn tư liệu giúp các bạn trong việc ôn luyện và học tập
Bạn đang xem: File pdf sách toán thầy đạt

văn bản tóm tắt NGUYỄN TIẾN ĐẠTLuyện thiTHPT Quốc giaTOÁNhttp://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 1 Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng lại ta được chọn cách mình đang sống! I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. TẬP XÁC ĐỊNH- TẬP GIÁ TRỊ 1. Tập xác định Cho hàm số  y f x , tập xác định (TXĐ) của hàm số  y f x là tập hợp các giá trị x ở trong  thế nào cho  f x gồm nghĩa. Kí hiệu: TXĐ:  D x f x  bao gồm nghĩa  . 2. Tập giá chỉ trị mang lại hàm số  y f x , tập quý hiếm (TGT) của hàm số  y f x là tập hợp các giá trị của y trong khoảng xác định của x . Kí hiệu: TGT: G y x   thỏa mãn nhu cầu  y f x . 2. CÔNG THÚC ĐẠO HÀM CƠ BẢN quy tắc tính đạo hàm ●  " " "u v u v   . ●  " " "u v u v   . ●  " " "uv u v uv  . Suy ra  / . "ku k u cùng với .k  ● /2" "u u v uvv v     . Suy ra /21 "vv v    . Cách làm đạo hàm của những hàm sơ cấp cho ●  / 1.x x   . Suy ra 21 1x x    . ●  / 1 /. .u u u   . ●   12xx  . ●   "2uuu  . ●  sin " cosx x . ●  sin " ".cosu u u . ●  cos " sinx x . ●  cos " ".sinu u u . ●   221tan " 1 tancosx xx   . ●    22"tan " " 1 tancosuu u uu   . ●   221cot " 1 cotsinx xx   . ●    22 "cot " " 1 cotsinuu u uu   . II. PHƯƠNG PHÁP CASIO – VINACAL 1. Lệnh tính đạo hàm cấp cho 1 : qy ĐẠO HÀM VÀ TẬP XÁC ĐỊNH Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 2 Ta không được chọn chỗ mình sinh ra. Nhưng ta được chọn lựa cách mình đã sống! 2. Cách làm tính đạo hàm cấp cho 2 :      0 00" 0.000001 """0.000001y x y xy x  3. Dự kiến công thức đạo hàm bậc n :  bước 1 : Tính đạo hàm cấp 1, đạo hàm cung cấp 2, đạo hàm cấp 3  cách 2 : search quy khí cụ về dấu, về hệ số, về số biến, về số nón rồi rút ra công thức tổng quát. III. CÁC VÍ DỤ ví dụ như 1: Tính đạo hàm trung học phổ thông của hàm số sau  41 2y x  tại điểm 2x  là A. 81 B. 432 C. 108 D. 216 GIẢI  cách 1 : tự luận  4 3 21 2 " 8(1 2 ) "" 48(1 2 )""(2) 432y x y x y xy          phương pháp 2 : CASIO  Áp dụng phương pháp      0 000" """f x x f xf xx   chọn 0.000001x  rồi tính đạo hàm của hàm số  41 2y x  . Tính  " 2 0,000001y A  qyQK^Q)$jQ))$0+0.001=qJz  Tính  " 2f B . E!!ooooooooo=qJx đính thêm vào phương pháp      0 000" """ 432f x x f xf xx    Đáp số và đúng là B aQzpQxR0.000001= http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 3 Ta ko được chọn chỗ mình sinh ra. Tuy vậy ta được chọn cách mình đang sống! lấy ví dụ như 2 : cho hàm số 22x xyx .Tính đạo hàm của hàm số tại điểm 0 1x  A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 GIẢI  bí quyết 1 : trường đoản cú luận 2 22 2(2 1)( 2) ( ) 4 2"( 2) ( 2)"(1) 5x x x x x xyx xy          biện pháp 2 : CASIO qyaQ)d+Q)RQ)p2$$1=  Đáp số và đúng là B lấy ví dụ 3 : đến hàm số 2 3y x x   .Tập nghiệm của bất phương trình " 0y  là A. (2; ) B.  1( ; )9 C. 1( ; )9 D. GIẢI  cách 1 : từ bỏ luận 1 3 1" 31" 0 3 19xyx xy x x         giải pháp 2 : CASIO áp dụng qyp2sQ)$+3Q)$Q) áp dụng phím rchọn các giá trị phù hợp để loại những đáp án không nên r1ta được kết quả là 2>0 cho nên vì vậy tập nghiệm phương trình đựng 1x  . Ta loại đáp án A,B, D  Đáp số chính xác là C lấy một ví dụ 3 : Tính đạo hàm của hàm số siny x tại điểm 0 3x http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 4 Ta ko được chọn nơi mình sinh ra. Tuy thế ta được chọn lựa cách mình đã sống! A. 32 B. 12 C. 1 D. 1 GIẢI  biện pháp 1 : từ bỏ luận " 2cos2"( ) 13y xy   cách 2 : CASIO Tính  sin "x tại 0 3x qyjQ))$aqKR3=  Đáp số và đúng là B bài 8 : Một thứ rơi tự do theo phương trình 212S gt với  29.8 /g m s . Vận tốc tức thời của đồ tại thời gian 5t s là : A.  122.5 /m s B. 29.5 C.  10 /m s D.  49 /m s GIẢI  giải pháp 1 : từ bỏ luận vận tốc tức thời trong chuyển động biến hóa tại thời khắc 1t t có mức giá trị là  1"S t 21 9,8 " 9,8 "(5) 49( / )2S t S t v S m s       phương pháp 1 : CASIO qya1R2$O9.8Q)d$5= Ta thấy vận tốc tại 1 5t  là 49 Đáp số và đúng là D IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TẬP XÁC ĐỊNH Câu 1: (ID: 29200)Tập khẳng định của hàm số 3 8   y x x là: http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 5 Ta ko được chọn địa điểm mình sinh ra. Nhưng mà ta được chọn lựa cách mình vẫn sống! A. D . B.  D 8;3  . C.  D ;3  . D.    D ;8 3;    . Câu 2: (ID: 29201)Cho hàm số 2 24 3 6 8       y x x x x . Tập khẳng định của hàm số là: A.    1;3 2;4 . B.    ;2 3;   . C.  2;3 . D.

Xem thêm: Văn Khấn Thần Linh Hàng Ngày, Văn Khấn Thần Tài Hàng Ngày Đầy Đủ Nhất

 . Câu 3: (ID: 29202Hàm số 2 1   y x x x tất cả tập xác định là:
aryannations88.com

website thi và chế tạo ra đề thi trắc nghiệm online.Mang đến người dùng các chức năng tốt độc nhất vô nhị cho việc học tập và giảng dậy.