*Bạn đang xem: Cho phương trình hóa học sau: fe(oh)2 + o2 (xrightarrow{{{t^0}}}) fe2o3 + h2o dùng phương pháp cân bằng chẵn

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học 7 lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi đến phương trình hóa học sau: Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0) Fe2O3 + H2O

Dùng phương thức cân bởi chẵn – lẻ cân đối phương trình hóa học trên và cho biết hệ số của O2 vào phương trình khi cân đối là:

A 1.B 2.C 3.D 4.

Lời giải đưa ra tiết:

- Để ý nguyên tử Oxi nghỉ ngơi VP là 3 trong Fe2O3 bắt buộc ta thêm thông số 2 trước Fe2O3 nhằm nguyên tử của Oxi là chẵn. Khi đó VP tất cả 4 nguyên tử sắt trong Fe2O3 phải ta đặt thông số 4 trước Fe(OH)2

 → 4Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0)2Fe2O3 + H2O

- Tiếp đó ta thấy thành phần Hiđro sống VT là 8 vào Fe(OH)2 mà lại VP chỉ có 2 nhân tố Hiđro trong H2O buộc phải ta đặt hệ số 4 trước H2O

→ 4Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0)2Fe2O3 + 4H2O

- khám nghiệm số nguyên tố ở 2 vế ta thấy đã đều nhau nên phương trình được cân nặng bằng.

Vậy sau thời điểm cân bởi PTHH thì thông số của O2 là 1.

Đáp án A


*
thắc mắc trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - xem ngay
Xem thêm: Sinh Năm 1996 Mệnh Gì? Tuổi Con Gì, Hợp Tuổi Nào, Màu Gì Tuổi Bính Tý 1996 Hợp Màu Gì Năm 2022

TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.