Đây là tất cả những gì mình nhớ được cùng ghi chú ra . Nếu mọi bạn đọc thấy thiếu với sai ở nơi nào đó thì reply giùm mình nhé, nếu hợp lí mình đã sửa lại ( chắc chắn rằng là thiếu, ở đây mình chỉ ghi ra những kiến thức cơ phiên bản và thường dùng nhất ). Các bạn xem đây là một bài xích chia sẻ, mỗi người chia sẻ một ít chứ không phải là sách hay giáo trình đâu nhé. Tuy nhiên nếu thấy đúng các bạn có thể áp dụng để gia công bài tập kia

*

Đây là thông tin quảng cáo của aryannations88.com

Đăng ký nhận hỗ trợ tư vấn về khóa huấn luyện 48 giờ đồng hồ luyện thi ĐẠT TOEIC 450+ tại
Hết quảng cáo

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present):

CÔNG THỨC

a) Với cồn từ tobe(+) S+ AM/IS/ARE + O(-) S + AM/IS/ARE + NOT + O(?) AM/IS/ARE + S + O

b) Với cồn từ thường(+) S + Vs/es + O(-) S+ DO/DOES + NOT + V +O(?) DO/DOES + S + V+ O

Từ nhấn biết: always, every, usually, often, generally, frequently.Bạn sẽ xem: This morning là thì gì

Cách dùng:

+ Thì lúc này đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên.

Bạn đang xem: Every morning là thì gì

Ex:The sun rises in the East.Tom comes from England.

+ Thì bây giờ đơn biểu đạt 1 kiến thức , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện nay tại.Ex:Mary often goes lớn school by bicycle.I get up early every morning.

+ Thì hiện tại đơn biểu đạt năng lực của con fan :Ex : He plays badminton very well

Lưu ý : ta thêm “es” sau những động tự tận thuộc là : O, S, X, CH, SH.

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous):

Công Thức :

(+) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O(-) S+ BE + NOT + V_ing + O(?) BE + S+ V_ing + O

Từ dấn biết: now, right now, at present, at the moment,…

Cách dùng:

+ Thì bây giờ tiếp mô tả một hành vi đang ra mắt và kéo dãn dài một thời hạn ở hiện nay tại.Ex: The children are playing football now.

+ Thì hiện tại tiếp diễn cũng thường tiếp theo sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh.Ex:Look! the child is crying.Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+ Thì hiện tại tại tiếp tục còn biểu đạt 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó trường đoản cú ALWAYS :Ex : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember -

+ Thì hiện tại tiếp nối còn được sử dụng để miêu tả một hành vi sắp xảy ra ( nghỉ ngơi tương lai gần)Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không cần sử dụng thì này với các động từ chỉ dìm thức chi giác như : khổng lồ be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,…Ex:I am tired now.She wants to go for a walk at the moment.Do you understand your lesson?

3. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past):

Công Thức

a) Với động từ tobe

(+) S + WAS/WERE + O(-) S+ WAS/ WERE + NOT + O(?) WAS/WERE + S+ O ?

b) Với đụng từ thường

(+) S + V_ed + O(-) S + DID+ NOT + V + O(?) DID + S+ V+ O ?

Từ dìm biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì vượt khứ đơn miêu tả hành động đã xảy ra và hoàn thành trong vượt khứ với thời hạn xác định.Ex:I stayed at trang chủ last nightDid you have a buổi tiệc ngọt last week?

4. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past Continuous):

Công Thức :

(+) S + was/were + V_ing + O(-) S + was/were + NOT+ V_ing + O(?) was/were + S+ V_ing + O ?

Từ thừa nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon)…

Cách dùng:

+ bọn họ dùng thì vượt khứ tiếp diễn khi mong nhấn mạnh tình tiết hay quá trình của sự trang bị hay sự việc hoăc thời gian sự trang bị hay sự việc đó diễn ra (Nếu bọn họ chỉ muốn nói về một vụ việc nào đó trong vượt khứ thì chúng ta có thể sử dụng thì vượt khứ đơn).Ex: While I was driving home, Peter was trying desperately to contact me.

+Chúng ta dùng thì thừa khứ tiếp nối để biểu đạt 1 hành động đang ra mắt trong quá khứ thì có hành động khác xen vào.Ex: I was walking in the street when I suddenly fell over.

5. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect):

Công Thức

(+) S + have/ has + Past participle + O(-) S + have/ has + NOT+ Past participle + O(?) have/ has +S+ Past participle + O

Từ nhấn biết: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng:

Thì bây giờ hoàn thành diễn đạt hành đụng đã xảy ra hoặc chưa khi nào xảy ra làm việc 1 thời gian không khẳng định trong quá khứ.Ex: I have been lớn London

+Thì hiện tại xong cũng biểu đạt sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong quá khứ.Ex: We’ve been to lớn Singapore a lot over the last few years.

*** + Thì hiện tại tại ngừng cũng được dùng với i since và for.***

Chúng ta sử dụng thì hiện tại tại xong xuôi khi nói tới trải nghiệm hay ghê nghiệm. Chúng ta thường cần sử dụng ‘ever’ và ‘never’ khi nói đến kinh nghiệm.Ex: Have you ever been lớn Argentina?

6. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + have/ has + been + V_ing + O(-) S + have/ has + been + NOT + V_ing + O(?) have/ has +S + been + V_ing + O

Từ dìm biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far.

Cách dùng:

+ Thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành động đã xẩy ra trong thừa khứ và liên tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).Ex: We’ve been working really hard for a couple of months.

+ chúng ta sử dụng thì này để nói về sự việc đã dứt nhưng họ vẫn còn thấy tác động hay dấu vết về nó.Ex: Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking?

+ Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn cũng hoàn toàn có thể được áp dụng để nói đến các sự việc xảy ra ở thừa khứ với vẫn chưa chấm dứt ở hiện tại.Ex: I’ve been learning Spanish for đôi mươi years & I still don’t know very much.

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past Perfect):

Công Thức

(+) S + had + Past Participle + O(-) S + had + NOT+ Past Participle + O(?) had + S+ Past Participle + O

Từ dấn biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

Cách dùng:

+ biểu đạt một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.Ex: The police camewhen the robber had gone away.

2. Dùng làm mô tả hành vi trước 1 thời gian xác minh trong thừa khứ.Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Pas Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + had + been + V_ing + O(-) S + had + been + NOT+ V_ing + O(?) had + been + S + V_ing + O

Từ thừa nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách dùng:

+ diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ (nhấn bạo gan tính tiếp diễn)Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

+. Diễn đạt một hành động kéo dài tiếp tục đến một hành vi khác trong quá khứEx: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot & steamy when she came in

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (Simple Future):

Công Thức

(+) S + shall/will + V(infinitive) + O(-) S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O(?) shall/will + S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

+ biểu đạt một đưa ra quyết định ngay tại thời gian nói (On-the-spot decision)Ex:

Hold on. I‘ll geta pen.We will seewhat we can vì to help you.

+ diễn tả lời dự đoán không có căn cứEx:

People won’t goto dòng jupiter before the 22nd century.Who vì you think will getthe job?

+ mô tả những sự việc chắc chắn rằng sẽ xảy ra trong tương lai.Ex: The sun will rise over there tomorrow morning.

Từ nhấn biết: tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on…

DẠNG ĐẶC BIỆT: be going to ( tương lai ngay gần )

Cấu trúc:

(+) S + is/am/are + going to + V(-) S + is/am/ are not + going to lớn + V(?)Is/Am/ Are + S + going to lớn + V

Cách dùng:

+ miêu tả một kế hoạch, ý định (intention, plan)Ex:

I have won $1,000. I am going khổng lồ buya new TV.When are you going lớn goon holiday?

+ diễn tả một lời dự đoán phụ thuộc vào hoăc không cần nhờ vào bằng triệu chứng ở hiện tại tạiEx:

The sky is very black. It is going lớn snow.My quái thú isn’t going to lớn be very happy!

Từ nhận biết: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời hạn ở tương lai…

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (Future Continuous):

Công thức

(+) S + shall/will + be + V_ing+ O(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will +S+ be + V_ing+ O

Từ dìm biết: in the future, next year, next week, next time, and soon…

Cách dùng:

+ Thì tương lai tiếp diễn diễn đạt hành cồn sẽ đang xảy ra ở 1 thời điểm nào kia trong tương lai.Ex:

I will be sending in my application tomorrowNext week at this time, you will be lyingon the beach

+ diễn đạt một ý định đã được sắp xếp trong tương laiEx: Ann will be helping us lớn hold the buổi tiệc ngọt (ngủ ý đã chuẩn bị xếp)

+ mô tả một hành vi không ý định trước những xảy ra như một thông lệ.Ex: I will be seeing Mary tomorrow at school

+ mô tả một hành động sẽ xẩy ra và kéo dãn trong một khoảng thời hạn nào kia ở tương lai.Ex: I shall be swimming all day long tomorrow

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (Future Perfect):

Công thức

(+) S + shall/will + have + Past Participle(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

Dấu hiệu dìm biết: những cụm từ chỉ thời gian đi kèm:– By + mốc thời gian (by the over of, by tomorrow)

By thenBy the time+ mốc thời gian…

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành vi trong tương lai sẽ xong trước hoặc tại 1 thời điểm vào tương lai.Ex:

She will have finishedwriting the report before 8 o’clockThey will have completed the building by the end of this year

12.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Future Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + shall/will + have been + V_ing + O(-) S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O(?) shall/will + S+ have been + V_ing + O

Cách dùng:

_ Kết phù hợp với mệnh đề thời hạn ( by the time + thì lúc này đơn, … )Ex: James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.

_Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn biểu đạt một hành động xảy ra kéo dài cho đến một thời điểm nào đó trong tương lai và nhấn mạnh tính liên tục.

Xem thêm: Angiogenesis Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Vasculogenesis Và Angiogenesis

Ex: We’ll have been studying for an hour when he comes.