*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Metylaminphản ứng với dung dịch h2so4 thu được sản phẩm là

Khi đến metylamin cùng anilin lần lượt tính năng với HBr cùng dung dịch FeCl2 đang thu được hiệu quả nào sau đây ?


Bốn ống nghiệm đựng các hỗn phù hợp sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào có sự tách lớp các chất lỏng ?


Cho dung dịch metylamin cho tới dư lần lượt vào từng ống nghiệm đựng các dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá gây ra bởi láo hợp những amin và một vài tạp hóa học khác. Để làm giảm bớt mùi tanh của cá, trước lúc nấu nên


Cho anilin chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đang phản ứng là


Amin bậc nhất, đối chọi chức X tính năng vừa đủ với lượng HCl tất cả trong 120 ml dung dịch HCl 0,1M nhận được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam các thành phần hỗn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đầy đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Trọng lượng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C ko phân nhánh) bằng axit HCl, tạo thành 17,64 gam muối. Amin có công thức là


Cho 0,76 gam tất cả hổn hợp X có hai amin solo chức, bao gồm số mol bởi nhau, phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, chiếm được 1,49 gam muối. Trọng lượng của amin gồm phân tử khối bé dại hơn trong 0,76 gam X là


Cho m gam amin đối kháng chức bậc 1 X chức năng với dung dịch HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là


Hỗn phù hợp X bao gồm AlCl3 cùng CuCl2. Hòa tan tất cả hổn hợp X vào nước dư nhận được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin cho tới dư vào trong dung dịch A chiếm được 11,7 gam kết tủa. Khía cạnh khác, đến từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào dung dịch A nhận được 9,8 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của AlCl3 với CuCl2 trong dung dịch A thứu tự là


Để bội phản ứng hết với 400 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần từng nào gam lếu hợp bao gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn hợp X bao gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH đầy đủ đung nóng cho đến khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y có 2 muối D và E (MD E) và 4,48 lit khí (dktc) tất cả hổn hợp Z bao gồm 2 amin no đối kháng chức đồng đẳng sau đó có tỉ khối đối với H2 bởi 18,3. Khối lượng của muối bột E trong tất cả hổn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối kháng chức X phản bội ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân kết cấu amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam hỗn hợp Y gồm hai amin 1-1 chức, no, mạch hở tác dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl nhận được 8,85 gam muối. Biết trong láo hợp, số mol nhị amin bởi nhau. Bí quyết phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức (được trộn với số mol bằng nhau) tính năng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu được 2,98 gam muối. Kết luận nào dưới đây không đúng ?


Cho trăng tròn gam láo hợp tất cả 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tính năng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn hỗn hợp thu được 31,68 gam tất cả hổn hợp muối. Giả dụ 3 amin bên trên được trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 10 : 5 và thứ trường đoản cú phân tử khối tăng cao thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X chứa (C,H,N). Biết % cân nặng N trong X là 45,16%. Khi rước X chức năng với HCl chỉ chế tác muối gồm dạng RNH3Cl. X là:


Khi đến 13,95 gam anilin chức năng hoàn toàn với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì trọng lượng của muối phenylamoni clorua chiếm được là


Cho 1 dung dịch cất 6,75 gam một amin no đối chọi chức, bậc I chức năng với hỗn hợp AlCl3 dư chiếm được 3,9 gam kết tủa. Amin có công thức là


Cho 30 gam các thành phần hỗn hợp hai amin 1-1 chức tính năng vừa đủ với V ml hỗn hợp HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam tất cả hổn hợp muối. Cực hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X chức năng với dung dịch FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Vợ Chồng A Phủ Của Tô Hoài, Sơ Đồ Tư Duy Vợ Chồng A Phủ

Hỗn phù hợp E gồm ba amin no, 1-1 chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bằng O2, nhận được CO2, H2O cùng 0,336 lít khí N2 (đktc). Khía cạnh khác, để công dụng với m gam E yêu cầu vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Quý giá của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X tất cả metylamin, đimetylamin cùng trimetylamin bắt buộc dùng 0,3 mol O2 nhận được CO2, H2O và N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên công dụng với hỗn hợp HNO3 dư, thu được lượng muối là