* ngoại động từ– làm mang đến có hiệu lực, làm đến có sức mạnh (một lý lẽ), đòi đến được (một yêu thương sách)– (+ upon) ép làm, thúc ép, ép buộc (một việc gì)=lớn enforce something upon someone+ ép ai phải làm một việc gì– bắt tôn trọng, bắt tuân theo, rước thi hành (luật lệ)*Chuyên ngành kỹ thuật-bắt buộc*Chuyên ngành kỹ thuật-bắt buộc

Cụm trường đoản cú Liên Quan :

Bài Viết: Enforce là gì

action lớn enforce judgement //

*Chuyên ngành ghê tế-tố tụng xin cưỡng chế thi hành án

authorization to enforce //

*Chuyên ngành khiếp tế-phán quyết cưỡng chế thi hành

collision enforcement //

*Chuyên ngành kỹ thuật*Lĩnh vực: toán và tin-sự cưỡng bức va chạm-sự ép buộc xung đột

enforceability //

*enforceability– xem enforce*Chuyên ngành tởm tế-tính bắt buộc thi hành

enforceable award //

*Chuyên ngành tởm tế-phán quyết trọng tài có thể buộc thi hành

enforced //

*Chuyên ngành kỹ thuật-cưỡng bức*Chuyên ngành kỹ thuật-cưỡng bức

enforced liquidation //

*Chuyên ngành khiếp tế-sự thanh toán có tính bắt buộc

enforced lock //

*Chuyên ngành kỹ thuật*Lĩnh vực: toán và tin-khóa bắt buộc*Chuyên ngành kỹ thuật*Lĩnh vực: toán & tin-khóa bắt buộc

enforcedly /in”fɔ:sidli/

* phó từ– bằng sự thúc ép, bằng cách ép buộc, bởi thúc ép, vày ép buộc

enforcement /in”fɔ:smənt/

* danh từ– sự thúc ép, sự ép buộc– sự bắt tôn trọng, sự bắt tuân theo, sự mang thi hành (luật lệ)*Chuyên ngành kỹ thuật-cưỡng bức*Lĩnh vực: giao thông & vận tải-cưỡng chế*Chuyên ngành kỹ thuật-cưỡng bức*Lĩnh vực: giao thông & vận tải-cưỡng chế


enforcement authority //

*Chuyên ngành kỹ thuật-sự ủy quyền bắt buộc*Chuyên ngành kỹ thuật-sự ủy quyền bắt buộc

extraterritorial enforcement //

*Chuyên ngành tởm tế-đặc quyền ngoại giao-sự thi hành đặc quyền ngoại giao

law enforcement officials //

*Chuyên ngành khiếp tế-nhân viên chấp pháp-nhân viên chất pháp

reenforce //

*reenforce* ngoại động từ– (+pon) lại bắt buộc, lại bắt tuân theo– lại mang thi hành (một đạo luật…)– lại nhấn mạnh, lại làm mang đến có giá trị (một lý lẽ…)

stay enforcement of the award //

*Chuyên ngành gớm tế-hoãn thi hành phán quyết của trọng tài

stay of enforcement //

*Chuyên ngành kinh tế-sự hoãn thi hành (phán quyết của lớǹa án hoặc của trọng tài)-sự hoãn thi hành (phán quyết của lớǹa án, của trọng tài)

access control enforcement function (acef) //

*Chuyên ngành kỹ thuật*Lĩnh vực: điện tử & viễn thông-chức năng tăng cường điều khiển truy hỏi nhập

peer access enforcement (pae) //

*Chuyên ngành kỹ thuật*Lĩnh vực: điện tử & viễn thông-bắt buộc tróc nã nhập ngang hàng

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra trường đoản cú Soha – Dịch Trực Tuyến, Trực tuyến, Từ điển siêng Ngành khiếp Tế, sản phẩm Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary

Thể Loại: Share kỹ năng Cộng Đồng