Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt nhiều người đang xem: đường chuyền cung cấp 2 là gì


Bạn đang xem: Đường chuyền cấp 2 là gì

*

*

*

*

Phương pháp xác minh toạ độ điểm trắc địa bằng cách dựng xung quanh thực địa một con đường gấp khúc hoặc một khối hệ thống các con đường gấp khúc. Trên các điểm vội khúc (điểm ĐC), fan ta đo góc giữa các cạnh với đo chiều dài những cạnh. Đường vội vàng khúc đó điện thoại tư vấn là ĐC, khối hệ thống đường cấp khúc trên điện thoại tư vấn là lưới ĐC. Điểm giao của những ĐC gọi là vấn đề nút. Phương thức xác định toạ độ các điểm trắc địa như trên điện thoại tư vấn là phương pháp ĐC. Bao gồm nơi còn được gọi là đường sườn hoặc con đường đa giác. ĐC độ đúng đắn cao tự hạng I mang lại hạng IV cần sử dụng trong việc khẳng định toạ độ cơ bản nhà nước các hạng tương ứng. ĐC độ chính xác thấp (đo góc cùng cạnh độ đúng đắn thấp) gọi là ĐC kinh vĩ, cần sử dụng trong đo vẽ địa hình.

*Xem thêm: "New" Các Phiên Bản Win 8.1 Pro N Là Gì, New Các Phiên Bản Win 8

đường chuyền

Lĩnh vực: xây dựngpolygonđường chuyền nhiều giác: polygon (al) courseđường chuyền nhiều giác: polygonLập lưới mặt đường chuyền cung cấp IISecondary control pointLưới con đường chuyền (cấp II)Secondary control pointđỉnh mặt đường chuyềntraverse pointđo vẽ lưới mặt đường chuyền (cấp ii)secondary control surveyđo vẽ lưới đường chuyền (cấp ii)traverse net surveyđo vẽ lưới mặt đường chuyền (cấp ii)traverse surveyđường chuyền bàn đạcplane-table traverseđường chuyền cung cấp IISecondary traverseđường chuyền địa bàncompass traverseđường chuyền động không khíair flow routeđường chuyền ghê vĩtheodolite traverseđường chuyền gớm vĩtraverseđường chuyền takêômettachometric traverseđường chuyền takeomettransit-stadia traverseđường chuyền teôđôlittheodolite traverseđường chuyền teođôlittraverseđường chuyền toàn đạctachometric traverseđường chuyền toàn đạctransit-stadia traversekhảo ngay cạnh đường chuyền cấp IISecondary control surveylưới đường chuyền (cấp II)Traverse netmã đường chuyềnline codephép đo con đường chuyềnpolygonometrysự bình sai đường chuyềnadjustment of traversesự đo đường chuyềnpolygonometry siêng mục: Hỏi Đáp