Câu hỏi :

Dưới áp suất 105 page authority một lượng khí có thể tích 8 lít. Tính thể tích của lượng khí này lúc áp suất 1,25.105 Pa. Biết ánh nắng mặt trời được giữ không đổi.


*