Dùng thuyết lượng tử ánh nắng không lý giải được hiện tượng lạ giao trét ánh sáng

Ánh sáng được tạo ra thành bởi những hạt call là photon

– Với từng ánh sáng solo sắc bao gồm tần số f, các photon phần nhiều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng hf

– trong chân không, photon cất cánh với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo những tia sáng.

Bạn đang xem: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

– các lần một nguyên tử tốt phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh nắng thì bọn chúng phát ra hay kêt nạp một photon

1. Thuyết lượng tử ánh sáng 

a. Lượng tử năng lượng của Plăng

– Là lượng tích điện một nguyên tử tốt phân tử dung nạp hay phân phát xạ được xác minh bằng biểu thức:

Ԑ = h.f

Trong đó:

ε: lượng tử năng lượng (J)

h = 6,625.10-34J.s: hằng số Plăng

f: tần số của ánh sáng (Hz)

– Khi tia nắng truyền đi, những lượng tử tia nắng Ԑ = h.f ko bị đổi khác và không dựa vào vào khoảng cách tới nguồn sáng.

– Tuy mỗi lượng tử tia nắng Ԑ = h.f mang tích điện rất nhỏ tuổi nhưng vào chùm sáng lại sở hữu một số rất lớn lượng tử ánh sáng, vì vậy ta có cảm xúc chùm sáng là liên tục

b. Thuyết lượng tử ánh sáng 

– Ánh sáng sủa được chế tạo ra thành bởi các hạt điện thoại tư vấn là photon

– Với từng ánh sáng đối kháng sắc bao gồm tần số f, các photon mọi giống nhau, từng photon mang tích điện bằng hf

– vào chân không, photon cất cánh với vận tốc c = 3.10 m/s dọc theo những tia sáng.

– các lần một nguyên tử giỏi phân tử phạt xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì bọn chúng phát ra hay kêt nạp một photon

c. Cách làm Anhxtanh

*

Thí nghiệm Hertz về hiện tượng kỳ lạ quang điện:

– Đặt một tờ kẽm đã được tích điện âm lên trên một điện nghiệm (tấm kẽm nối cùng với điện rất của năng lượng điện nghiệm) thì thấy nhị lá kim loại của năng lượng điện nghiệm xòe ra.

– Chiếu một chùm tia nắng hồ quang đãng vào tấm kẽm thì thấy nhì lá kim loại của năng lượng điện nghiệm húi lại chứng tỏ tấm kẽm bị mất điện tích âm tức thị êlectrôn đã trở nên bật thoát khỏi tấm kẽm.

Hiện tượng trên không xảy ra nếu

– Ban đầu ta tích điện dương mang đến tấm kẽm

– Chắn chùm ánh nắng hồ quang bởi một tấm thủy tinh.

Lý do mà hiện tượng không xẩy ra là

– Nếu thuở đầu tích điện dương (đủ lớn) mang lại tấm kẽm thì tấm kẽm này vẫn thiếu electrôn. Lúc chiếu chùm ánh sáng hồ quang đãng vào tấm kẽm thì cũng đều có electrôn bị bật ra nhưng mà sẽ ngay nhanh chóng bị tấm kẽm hút quay trở lại (Theo định chính sách Coulomb: “Hai điện tích trái lốt hút nhau”). Vì thế điện tích của tấm kẽm ko đổi. Nhị lá kim loại của điện nghiệm vẫn tiếp tục xòe ra.

– Tia tử ngoại trong chùm hồ nước quang bị thủy tinh hấp thụ to gan nên chùm tia nắng đến được tấm kẽm chỉ là các bức xạ đối chọi sắc tất cả bước sóng dài (các tia tử ngoại có bước sóng dài, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại). Điều này giúp xác định rằng hiện tượng lạ electrôn bị bật thoát ra khỏi tấm kẽm chỉ xảy ra với các bức xạ tử ngoại có bước sóng ngắn nhưng thôi.

– Từ thể nghiệm trên ta hoàn toàn có thể rút ra kết luận sau:

– Hiện tượng tia nắng làm bật các electrôn ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng lạ quang năng lượng điện (ngoài).

– Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra với một trong những bức xạ solo sắc làm sao đó.

Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 7: Hình Bình Hành Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành

a. Định nghĩa:

– Hiện tượng tia nắng làm bật các electron thoát ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang năng lượng điện (ngoài)

b. Định chế độ về số lượng giới hạn quang năng lượng điện (Định qui định quang điện thứ nhất)

– Ánh sáng kích ưng ý chỉ có thể làm bật electron thoát ra khỏi một sắt kẽm kim loại khi bước sóng của nó ngắn lại hoặc bằng số lượng giới hạn quang năng lượng điện của kim loại đó.

λ ≤ λ0

+ λ: cách sóng của ánh sáng kích thích

+ λ0 : giới hạn quang điện

Giới hạn quang quẻ điện dựa vào vào bản chất của kim loại

3. Lưỡng tính sóng – phân tử của ánh sáng 

Ánh sáng sủa vừa có tính chất sóng (giao thoa, nhiễu xạ) vừa mang tính chất chất hạt, hai tính chất này thuộc tồn tại song song. Nói giải pháp khác: Ánh sáng có đặc thù lưỡng tính sóng –hạt