*

*
trình làng
*

Liên kết websiteĐại học tập Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn lũ Duy TânĐoàn bạn teen - Đại học tập Duy Tân

*


*
Tư vấn viên 1
*
Tư vấn viên 2
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đại cưng cửng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Dung dịch đệm là gì


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở những chương trình huấn luyện và đào tạo của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

thành lập chương trình, kế hoạch huấn luyện và công ty trì tổ chức quy trình đào chế tạo ra các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


1. Định nghĩa

Dung dịch đệm là dung dịch có pH chuyển đổi không đáng kể khi tiếp tế đó một không nhiều axit, bazơ giỏi pha loãng chúng.

2. Yếu tắc của hỗn hợp đệm với cơ chế tính năng đệm

Một hệ đệm hoàn toàn có thể gồm các chất sau:

CH3COOH + CH3COONa

NaHCO3 + Na2CO3

NH4Cl + NH3

Axit + Bazơ

Một cách bao quát trong hệ đệm xuất hiện đồng thời cùng với một đối sánh tương quan đáng nhắc của nhì dạng axit cùng bazơ của một cặp axit và bazơ liên hợp. Nghĩa là trong hỗn hợp đệm luôn luôn tồn tại cân nặng bằng:

HA ⇔ H+ + A-

Vì vậy, khi cung ứng dung dịch đệm H+, cân bằng trên sẽ di chuyển theo chiều nghịch tạo thành axit năng lượng điện li yếu hèn HA. Trái lại khi thêm bazơ OH-hay trộn loãng, nồng độ H+bị giảm sút thì đồng thời thăng bằng sẽ dịch rời theo chiều thuận để tạo thành thêm H+và cho nên pH không xẩy ra thay đổi.

3. PH của dung dịch đệm

Giả sử dung dịch đệm gồm axit HA với nồng độ , hằng số Kavà bazơ phối hợp A-với nồng độ . Từ thăng bằng điện li:

HA ⇔ H+ + A-

Một cách bao quát pH của hỗn hợp đệm:

pH = pKa + log (/)

Phương trình trên call là phương trình Henderson – Hasellbalch.

Lưu ý: tỷ số nồng độ(/)cũng là tỷ số mol của bazơ phối hợp và axit phối hợp trong dung dịch đệm.

Dựa vào phương trình Henderson – Hasellbalch, ta tất cả thể:

- Tính pH của hỗn hợp đệm nếu như biết pKa, , .

Ví dụ: Tính pH của dung dịch đệm gồm: 100ml dung dịch CH3COOH 0,1M với 50ml hỗn hợp CH3COONa 0,4M.

Xem thêm: Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

pH = 4,76 + log <(0,4x0,05)/(0,1x0,1)> = 5,06

Kinh nghiệm đến thấy, để đảm bảo một dung dịch đệm có chức năng đậm xuất sắc thì độ đậm đặc của một dạng này (axit tuyệt bazơ liên hợp) tránh việc gấp vượt 10 lần nồng độ của dạng kia. Điều đó tức là một hỗn hợp đệm tốt trong khoảng tầm pH = pKacộng trừ 1.