Nguyên tố Bo có 2 đồng vị bền là 11B (x1 %) cùng 10B (x2 %), nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,8. Cực hiếm của x1 % là:
Bạn đang xem: Đồng vị bền

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi cân nặng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách bóc ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Nhì đồng vị này còn có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị có số khối bé dại chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, trọng lượng riêng của nước là một trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B có 2 đồng vị 10B với 11B. Phần trăm đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một lếu hợp bao gồm hai đồng vị bao gồm số khối vừa phải 31,1 và gồm tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số phân tử trong nhì đồng vị là 93 và tổng số hạt không với điện bằng 0,55 lần toàn bô hạt có điện. Số nơtron của đồng vị có số khối to hơn là
Xem thêm: Là Gì Creampie Là Gì - Squirt Ở Nữ Giới Là Gì Và Những Bí Mật Về Squirt

Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% với X3 chỉ chiếm 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, nguyên tố Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có phần trăm số lượng khớp ứng là 75% và 25%. Yếu tắc Cu có 2 đồng vị trong các số ấy 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo được hợp hóa học CuCl2 trong số ấy Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là